Een wereld zonder honger, het kan wél!

Een wereld zonder honger, het kan wél!

4 dingen die je moet weten over klimaatverandering en honger.

Wist jij dat klimaatverandering en honger nauw samenhangen? Dat de klimaatcrisis al lang begonnen is? En dat de ultieme klimaataanpak per land en gebied wisselt? In dit artikel lees je meer over de link tussen klimaatverandering en honger.

1. Klimaatverandering treft de armsten het meest.

Miljoenen families op de wereld zijn voor hun inkomsten en hun voedsel direct afhankelijk van het water en land om hen heen. Juist in de gebieden waar nu al veel armoede en honger is, zoals op het afgelegen platteland van Afrika en Azië. Zij hebben geen verder vangnet of verzekering. Daarmee zijn zij kwetsbaar voor temperatuurschommelingen en extreme weersomstandigheden, die steeds vaker voorkomen door klimaatverandering. Zo worden de armsten extra hard getroffen door de gevolgen van klimaatverandering, terwijl zij het minst bijdragen aan de wereldwijde CO2-uitstoot.

2. Klimaatverandering is klimaatcrisis.

Klimaatverandering is geen toekomstmuziek. De afgelopen jaren zien we vaker overstromingen, onregelmatige regenval, extreme hitte, periodes van droogte, erosie en verzilting. En op veel plekken is er sprake van ernstig verlies van bossen en van biodiversiteit. De klimaatcrisis is al lang begonnen.

3. Klimaatverandering en honger hangen nauw met elkaar samen.

Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak voor de toename van honger. Want de gevolgen van de klimaatcrisis hebben grote impact op oogsten, gewassen en landgebruik. Met alle gevolgen van dien voor boerenfamilies: 

  • Oogsten worden verwoest door langdurige droogte en onregelmatige regenval – waardoor families hun voedselvoorraad en hun inkomsten verliezen.
  • Bepaalde gewassen groeien niet meer in veranderende temperaturen en er ontstaan nieuwe gewasziektes en plagen – waardoor bestaande landbouwtechnieken niet langer voldoen.
  • Opgedroogde waterbronnen zorgen voor watertekort – wat landbouw en veehouderij bemoeilijkt en waardoor families onvoldoende schoon drinkwater hebben.
  • Orkanen, overstromingen en erosie spoelen grond weg – waardoor mensen op zoek moeten naar nieuwe geschikte landbouwgrond.
  • De ongelijkheid tussen mensen met en mensen zonder voldoende water, vruchtbaar land en voedsel groeit.

4. De ultieme klimaataanpak wisselt per land en per gebied.

Tijd voor actie dus. The Hunger Project zet zich in voor de mensen die het meest worden getroffen door klimaatverandering. We versterken de klimaatbestendigheid van plattelandsgemeenschappen, zodat zij zich beter kunnen voorbereiden op, en omgaan met het veranderende klimaat.

Omdat in elk land en gebied de omstandigheden verschillend zijn, wisselt de ultieme klimaataanpak per land en per programma. Maatwerk dus. Als eerste stap brengen we samen met de boerengemeenschappen in kaart welke impact klimaatverandering daar precies heeft en wat er wél kan. Gewapend met die kennis kunnen we de gemeenschap ondersteunen met de kennis, vaardigheden en middelen die ze nodig hebben. En kunnen zij zelf in actie komen om hun klimaatbestendigheid te versterken. Lees meer over onze klimaataanpak

Klimaatverandering heeft grote impact op oogsten, gewassen en landgebruik.

In de praktijk: onvoorspelbare regen in Benin.

Het West-Afrikaanse Benin worstelt met onvoorspelbare seizoenen. Boer Kassim Yarougoudou, uit Sonon-Guinagourou vertelt dat boeren lastiger is geworden. “De vraag is wat nog ‘normaal’ is. Vroeger wisten we precies wanneer het regenseizoen was en wanneer we het beste konden planten. Augustus was een regenmaand en dus was het begin juni tijd om de gewassen te planten. Maar dat is nu onvoorspelbaar geworden.”

Nu komt de regen vaak te laat en valt er minder. Gevolg: de grond is te droog en sommige velden staan vol verdorde maisplanten. Kassim: “In trainingen leerden we nieuwe technieken om hiermee om te gaan. Zo planten we niet meer op een vast moment. Dit jaar hebben we de grond zoals altijd voorbereid, maar daarna afgewacht tot het juiste moment. We hielden alles goed in de gaten en zijn pas eind juni begonnen met planten. De velden staan er goed nu bij.”

Tekst loopt door onder de afbeelding. 

CHANGEMAKER

“Vroeger regende het in augustus weken lang elke dag. Als nu de regen eindelijk begint, stopt het soms na 3 dagen weer. Daar moeten we mee leren omgaan.”

Kassim Yarougoudou, Benin

CHANGEMAKER

Over The Hunger Project.

The Hunger Project Nederland is onderdeel van een internationale non-profit organisatie die zich inzet voor een duurzaam einde van chronische honger wereldwijd. Lees meer over wie wij zijn.

Ons doel.

The Hunger Project gelooft dat honger het grootste oplosbare probleem ter wereld is. En dat het einde van honger begint bij mensen. Wij zien geen miljoenen monden om te voeden, maar juist miljoenen ondernemende en veerkrachtige mensen. Daarom ondersteunen wij mensen in Afrika, Zuid-Azië en Latijns-Amerika om op eigen kracht een toekomst op te bouwen zonder honger.

Meer weten? Lees verder over wat wij doen. Of blijf op de hoogte via onze nieuwsflits “Het Kan Wél”

Investeer ook in een wereld zonder honger.