Een wereld zonder honger, het kan wél!

Een wereld zonder honger, het kan wél!

FAQ.

Wat bedoelen jullie met chronische honger? Is het mogelijk vrijwilligerswerk voor The Hunger Project te doen? Waarom werken jullie juist op het platteland, en waarom delen jullie geen eten of goederen uit? Lees het allemaal in onze FAQ.

Eten is een basisbehoefte. Iedereen heeft voedsel nodig voor een gezond en actief leven. Maar wereldwijd hebben tussen de 691 en 783 miljoen mensen een constant probleem met voedsel: ze hebben honger. The Hunger Project richt zich op de bestrijding van chronische honger. Chronische, aanhoudende honger is wat anders dan acute hongersnood waarvoor in het nieuws vaak veel aandacht is. Deze acute vorm van honger, die wordt veroorzaakt door een tijdelijke crisis, vormt een klein deel van alle mensen die honger hebben. Veruit de meeste mensen met honger hebben chronische honger. Dat wil zeggen dat zij dag in, dag uit te weinig eten, of te eenzijdig eten.

Wereldwijd hebben naar schatting tussen tot wel 783 miljoen mensen chronisch honger. Dat is bijna 10% van de wereldbevolking: oftewel 1 op de 10 mensen. De meeste mensen met honger wonen in Azië en Afrika. Ze wonen vooral op het platteland, en het zijn grotendeels vrouwen: zo leeft 27,8% van de vrouwen in milde of ernstige voedselonzekerheid, tegenover 25,4% van de mannen. Daarnaast hebben meer dan 2,4 miljard mensen regelmatig te weinig voedzaam voedsel.

Honger kent vele oorzaken. Gebrek aan voedsel hoort daar niet bij: er is genoeg. Zeker de laatste decennia is de voedselproductie enorm gestegen, waardoor we meer dan genoeg produceren voor iedereen op de wereld. Een einde maken aan honger betekent dus niet automatisch dat we meer voedsel moeten produceren. Honger gaat vooral om de toegang tot en de verdeling van dat voedsel.

 

De belangrijkste oorzaken voor chronische honger zijn diepgewortelde ongelijkheid, armoede en fundamentele weeffouten in ons voedselsysteem. En de toename van honger wordt vooral veroorzaakt door klimaatveranderingconflicten zoals de oorlog in Oekraïne en de coronacrisis. Daarnaast spelen veel meer oorzaken een rol – het is een vicieuze cirkel waarin genderongelijkheid, vervuild drinkwater, slecht onderwijs en gebrekkige gezondheidszorg allemaal een rol spelen. 

 

Sommige oorzaken zijn meer voor de hand liggend, zoals klimaatverandering of slecht onderwijs. Je kunt je voorstellen dat weersextremen of  onvoorspelbare regens gevolgen hebben voor de oogst van kleinschalige boeren. Andere oorzaken zijn meer verborgen, zoals kindhuwelijken: een meisje dat jong trouwt stopt vaak met school, kan geen goede baan vinden en krijgt jong kinderen. Waardoor zij, en haar kinderen, meer kans hebben op een leven in armoede en met honger. Maar ook ziektes als malaria en hiv/aids, of het ontbreken van een goede mogelijkheid om oogst veilig op te slaan of om spaargeld veilig te bewaren, of vervuild drinkwater spelen allemaal, op hun eigen manier, een rol bij honger.

Bij een acute crisis of noodsituatie is noodhulp en het uitdelen van voedsel een manier om levens te redden. Maar de meeste mensen met honger hebben chronische honger. Omdat chronische honger structureel is, heeft voedsel sturen geen zin. Voedselhulp biedt weliswaar even verlichting, maar later is er weer honger. Chronische honger vraagt om duurzame oplossingen.

The Hunger Project richt zich op de armste gebieden op het platteland van 13 landen. Mensen op het platteland hebben vaker honger dan mensen die in steden wonen. En vooral vrouwen op het platteland worden hard getroffen.

 

Vaak ontbreken op het platteland basisvoorzieningen zoals schoon water, onderwijs, gezondheidszorg, vervoer, en communicatiemiddelen. De mensen hebben daardoor een lagere levensverwachting en minder invloed op de overheid.

The Hunger Project werkt alleen in gebieden waar een stabiele situatie is. Er moeten afspraken gemaakt kunnen worden met de (lokale) overheid, en de gebieden waar gewerkt wordt moeten geen conflictgebieden zijn, maar een zekere mate van vreedzaamheid kennen. Aangezien de programma’s van The Hunger Project lange-termijnprogramma’s zijn, kunnen we alleen onder deze voorwaarden aan duurzame ontwikkeling van gemeenschappen werken.

Integendeel, de laatste 20 jaar zijn er indrukwekkende resultaten geboekt. Vele landen staan er nu beter voor als het gaat om armoede, gezondheid, onderwijs en vrouwenrechten. Ook wat betreft honger ging het de afgelopen decennia veelbelovend goed vooruit: hoewel de wereldbevolking fors groeide, daalde het aantal ondervoede mensen jarenlang flink. Maar sinds 2015 neemt honger weer toe. Dat komt vooral door conflicten, klimaatverandering, recessies en de gevolgen van de coronapandemie. Nog steeds is The Hunger Project ervan overtuigd dat het einde van chronische honger haalbaar is – als we serieus in dit vraagstuk investeren. We zien het bewijs in onze projecten. Het belangrijkste ingrediënt voor een wereld zonder honger zijn mensen met honger zélf.

Een wereld zonder honger kan wél. Honger komt niet door een voedseltekort: de wereld produceert genoeg voedsel voor iedereen. Maar door diepgewortelde ongelijkheid, armoede  en fundamentele fouten in ons voedselsysteem heeft niet iedereen heeft toegang tot dat voedsel. Honger is dus niet nodig. Daarom ziet The Hunger Project - ondanks de stijgende hongercijfers - honger als het grootste oplosbare probleem ter wereld. Het kan wél. 

 

Maar dan moeten we wel met z’n allen héél hard aan de bak om het tij te keren en serieus en slim investeren in dit vraagstuk. Het allerbelangrijkste ingrediënt voor het einde van honger zijn de mensen met honger zelf. Mensen die geloven dat het anders kan, die verandering in gang zetten en anderen inspireren. The Hunger Project investeert in deze mensen, zodat zij een verschil kunnen maken voor hun dorpsgenoten. Zij dragen de oplossing zelf – van onderop, van binnenuit. Op weg naar het einde van honger voor iedereen.

Je kunt ons werk op verschillende manieren financieel ondersteunen. Door een investering in ons werk te doen. Door lid te worden van de business netwerken Odisha’s 100 of Game Changers, of door partner te worden. Met belastingvoordeel via een schenkingsovereenkomst of een testament. Of kom voor ons in actie.

Woorden doen ertoe. Voor ons neigt de term ‘donateur’ iets te veel naar liefdadigheid en afhankelijkheid. En dat is per definitie wat wij niet willen. Omdat wij een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie zien tussen mensen met honger die zelf hun situatie verbeteren, het team van The Hunger Project én diegenen die dit werk financieel mogelijk maken.

The Hunger Project Nederland is lean and meaningfull: we houden de kosten voor fondsenwerving, beheer en administratie in Nederland zo laag mogelijk, zodat we zoveel mogelijk kunnen besteden aan onze doelstelling. In 2022 gaven we 2% van onze inkomsten uit aan fondsenwerving en 3% aan beheer en administratie. Van de besteding aan de programmalanden maakten wij in 2022 het meeste over naar The Hunger Project Oeganda: 16%. Qua omvang volgt daarna The Hunger Project Malawi met 15%. Daarnaast droeg The Hunger Project Nederland in 2022 bij aan de programma’s van The Hunger Project in Bangladesh, India, Mozambique, Burkina Faso, Ethiopië en Benin (in afnemende volgorde van omvang). Ook dragen wij bij aan de overkoepelende diensten van The Hunger Project Global, zoals monitoring en evaluatie. Meer details zijn te vinden in de jaarrekening 2022

The Hunger Project Nederland is geen commerciële organisatie. Dat betekent dat wij afhankelijk zijn van maatschappelijke gelden. Hier gaan we zorgvuldig mee om. Zo ging in 2022 van iedere euro € 0,97 naar onze projecten. Al onze inkomsten en uitgaven zijn inzichtelijk in de jaarrekening 2022

Evelijne Bruning en Annelies Kanis vormen als tweekoppige directie samen het bestuur van The Hunger Project Nederland. De beloningen van de directie voldoen aan de Erkenningsregeling Goede Doelen en liggen ruim onder de grens van 216.000 euro conform de Wet Normering Topinkomens voor de sector ontwikkelingssamenwerking. The Hunger Project kent geen eindejaarsuitkering of variabele beloning. Details over de directiesalarissen vind je in ons jaarverslag.

 

Onze beide directeuren hebben ook leidinggevende rollen binnen de internationale organisatie van het internationale samenwerkingsverband van ‘The Hunger Project’- organisaties. Ze besteden allebei ongeveer 50% van hun tijd aan de internationale organisatie, waardoor er dus in de praktijk 1 directeur voor Nederland is. Er zijn binnen The Hunger Project Nederland geen andere leidinggevenden of managers, er is ook geen managementteam.

We hopen dat dat niet nodig is. Maar uiteraard kan dit: bel (030 233 53 40) of mail ons, en we maken dit zo snel mogelijk voor je in orde.

Dat kan via het online donatieformulier. Of maak je donatie rechtstreeks over op onze Triodos bankrekening: NL69 TRIO 0254 7828 76, met bijbehorende BIC: TRIONL2U. Het is ook mogelijk om aan The Hunger Project te doneren via PayPal

The Hunger Project werkt alleen met The Hunger Project vestigingen in de programmalanden. Er wordt veel samengewerkt met andere organisaties, maar er gaat geen geld van The Hunger Project naar andere organisaties, stichtingen of initiatieven.

Dat kan. Binnen een specifiek werkveld kun je pro bono bijdragen. Je kunt je bijvoorbeeld richten op bedrijven, communicatie, administratie of eventmanagement. Neem contact met ons op als je interesse hebt. 

The Hunger Project werkt in haar programmalanden alleen met lokale staf en lokale vrijwilligers. Het is dus niet mogelijk om in onze programmalanden in Afrika, Latijns-Amerika of Azië te werken. Dit geldt voor zowel betaald werk als stages en vrijwilligerswerk. Waarom we dit niet doen:

  • De belangrijkste verandering waar onze lokale collega’s aan werken in de dorpen in de programmalanden is de verandering van mindset; van een gevoel van afhankelijkheid (van geld en hulp van anderen) naar een gevoel van eigen verantwoordelijkheid. Het vertrouwen dat ze zelf hun leven kunnen veranderen en dat ze samen met hun dorpsgenoten zelf veel kunnen bereiken. Dit is geen gemakkelijk proces, en de aanwezigheid van een niet-lokale vrijwilliger of medewerker, zou dit proces kunnen vertragen.
  • Hoe enthousiast en betrokken een niet-lokale vrijwilliger of medewerker ook is, de lokale staf kent en begrijpt de lokale context het best. 
  • Tenslotte een praktisch bezwaar: in de dorpen wordt veelal een lokale taal gesproken, die een niet-lokale vrijwilliger of medewerker niet beheerst.

Een goede vraag. Onze visie is een wereld zonder honger, wereldwijd. Initiatieven die armoede en honger tegengaan, juichen we dan ook van harte toe. Mocht je bij willen dragen in Nederland, dan zijn er vast initiatieven in jouw omgeving zoals de Voedselbank. Wij kiezen er echter voor om onze tijd en energie in te zetten in het buitenland, omdat we denken dat daar onze meerwaarde ligt.

Een aantal verschillende onafhankelijke organisaties probeert zo goed mogelijk in beeld te brengen hoe goede doelen hun werk doen. The Hunger Project scoort daarbij steeds de hoogst haalbare punten. Zo hebben we een ANBI-status, zijn we erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), wonnen we de Impact Challenge Award van het CBF, scoren we al bijna 10 jaar op rij de volle 100% op GeefWijzer en zijn we te vinden op de Goede Doelen Monitor, waar je ons zelf kunt beoordelen. Wil je meer lezen, kijk dan hier.

The Hunger Project is onderdeel van een internationaal samenwerkingsverband van ‘The Hunger Project’- organisaties. Onze beide directeuren hebben ook leidinggevende rollen binnen de internationale organisatie. Ze besteden allebei ongeveer 50% van hun tijd aan de internationale organisatie, waardoor er dus in de praktijk 1 directeur voor Nederland is. Er zijn binnen The Hunger Project Nederland geen andere leidinggevenden of managers, er is ook geen managementteam.

Ons werk wordt mogelijk gemaakt door particulieren, bedrijven en aan bedrijven gelieerde stichtingen, (grote) vermogensfondsen, loterijen en overheden. Deze investeerders openen hun netwerk, werven zelf actief fondsen of dragen financieel bij: ze financieren een specifieke regio of programma, sluiten zich aan bij een investeerdersnetwerk of koppelen de opbrengst van een product aan The Hunger Project. De investeerders zijn een belangrijk onderdeel van The Hunger Project. Zij investeren meestal langjarig en kiezen voor The Hunger Project vanwege ons effectieve model en onze werkwijze: we zetten persoonlijke relaties, maatwerk en langdurige betrokkenheid centraal. Want dat geeft blijvend resultaat. Lees hier meer.

Om chronische honger bij de wortel aan te pakken, werken we aan vele oorzaken tegelijkertijd en geïntegreerd. Niet alleen aandacht voor voedselzekerheid en goede voeding. Maar ook voor scholing, moeder- en kindzorg, malaria, schoon drinkwater en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Samen met lokale experts ontwikkelden we zo programma’s in bijna 11.800 dorpen in 13 programmalanden. De belangrijkste verandering waar onze lokale collega’s aan werken in de dorpen in de programmalanden is de verandering van mindset; van een gevoel van afhankelijkheid (van geld en hulp van anderen) naar een gevoel van eigen verantwoordelijkheid. Het vertrouwen dat ze zélf hun leven kunnen veranderen en dat ze samen met hun dorpsgenoten zelf veel kunnen bereiken. Lees hier meer.

Eind 2022 had The Hunger Project Nederland 13,6 FTE in dienstverband, aangevuld met een aantal ZZP’ers met specifieke opdrachten – in totaal 19 mensen, waarvan het grootste deel in deeltijd werkte. In 2022 waren er 10 vrijwilligers actief binnen The Hunger Project Nederland. Dat doen zij vaak al jaren. Sommigen leverden een structurele bijdrage, anderen waren ad hoc inzetbaar. De vrijwilligers droegen bij in tijd, met hun expertise, maar ook met ideeën en contacten.

Wij verkopen gegevens van onze donateurs en geïnteresseerden nooit door aan derden. We handelen volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wel bewaren we jouw gegevens om je, als je aangeeft dat te willen, te informeren over onze projecten. Je kunt ons altijd laten weten wanneer je geen e-mails of andere informatie van ons wilt ontvangen. Lees meer in ons privacy statement.

Staat je vraag er niet tussen?

Neem contact met ons op! 

Investeer in een wereld zonder honger.