De diepe impact van 21 jaar vrouwelijk leiderschapstrainingen in India.

In India werkt The Hunger Project aan het versterken van vrouwelijk leiderschap in de dorpsraden door het intensief trainen en begeleiden van vrouwen tijdens hun ambtstermijn. The Hunger Project India werkt al 21 jaar met deze strategie en heeft nu onderzocht wat er met de vrouwen gebeurt na hun 5-jarige ambtsperiode. Vallen ze weer terug in hun oude traditionele rol of gebruiken ze de kennis en vaardigheden die zij hebben opgebouwd?

Een indrukwekkend foto-essay.

The Hunger Project India heeft haar schijnwerpers gericht op een aantal voormalig verkozen vrouwelijke dorpsraadsleden. Zij geven na hun ambtsperiode op een nieuwe manier vorm aan hun publieke rol. Wij bieden een kleine greep uit de bijzondere verhalen die onze collega’s hebben verzameld in een Engelstalig foto-essay genaamd: The Politics of presence: Legacies and Footprints of Former Elected Women Representatives. 

The Hunger Project India ziet dat een deel van de vrouwen terugglijdt in hun traditionele huiselijke rol en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Maar bij velen blijft de wens en de vastberadenheid om door te gaan en betrokken te blijven bij de ontwikkeling van hun gemeenschap. 

Voorbeelden van wat vrouwen hebben bereikt na hun ambtsperiode:

  • De vrouwen doen regelmatig mee aan verkiezingen op hoger bestuursniveau.
  • De vrouwen richten vrouwencollectieven op waar zij problemen die in elk dorp spelen kunnen aankaarten en samen oplossingen kunnen zoeken.
  • De vrouwen nemen een mentorrol voor jonge vrouwen op zich en begeleiden slachtoffers van huiselijk geweld. 
  • Een vrouw opende na een vervolgopleiding een onderwijsinstelling.
  • Tot slot bewezen vele vrouwen hun waarde voor de gemeenschap door op te treden in de frontlinie tijdens de Covid-19 pandemie.

Doorgaan ondanks weerstand.

De voormalig vrouwelijk dorpsraadsleden maken de sprong naar allerlei soorten leiderschapsposities op een hoger niveau. Zelfs wanneer de omgeving hardnekkig weerstand blijft bieden aan vrouwen in leiderschapsrollen (formeel of informeel). 

De vrouwen bewijzen dat zichtbaarheid in het publieke domein ertoe doet! Vooral de zichtbaarheid van vrouwen uit achtergestelde sociale groepen is belangrijk. De verkozen vrouwen laten zien hoe de juiste vaardigheden, kennis, positie en netwerk, kunnen bijdragen aan structurele verandering. Ze brengen belangrijke leiderschapskwaliteiten mee binnen hun rol als vertegenwoordigers zoals moed, compassie en empathie. Door hun actieve rol in de politiek maken de vrouwen het politieke speelveld gelijker ondanks alle obstakels die ze onderweg tegenkomen. 

De voormalig vrouwelijk dorpsraadsleden maken de sprong naar allerlei soorten leiderschapsposities op een hoger niveau.

Somi Devi

Somi is nu lid van een schoolmanagement comité en blijft ouders motiveren om hun dochters naar school te sturen.

Somi, voormalig dorpsraadslid (2015-2019) in Rajasthan.

Foto credit: Amrita Haldipur

Somi Devi

Somi Devi - Changemaker - Rajasthan

Het verhaal van Somi Devi.

Somi Devi is onderwijzeres en alleenstaande moeder van twee dochters. Daarnaast is zij kabaddi (een Indiase sport) speelster op staatsniveau en was ze dorpsraadslid van 2015-2019 in de staat Rajasthan. Somi is een pragmatisch leider. Haar wil om actief te blijven verzwakte niet nadat ze de dorpsraadsverkiezingen in 2020 niet won. Ze is nu lid van een schoolmanagement comité en blijft ouders motiveren om hun dochters naar school te sturen. Ze vertelde over een geval tijdens de eerste coronagolf, toen minstens tien meisjes de school hadden verlaten vanwege de zwakke financiële situatie thuis. Vier van hen waren als loonarbeider gaan werken. Ze realiseerde zich ook dat meisjes een verhoogd risico liepen om te worden uitgehuwelijkt. Somi nam contact op met hun ouders en benadrukte het belang van onderwijs voor de meisjes. Ook sprak ze over alternatieven zoals residentiële scholen. Na veel van dit soort gesprekken met ouders kreeg ze vijftien meisjes toegelaten tot deze scholen. Twee meisjes die de school afmaakten werden geselecteerd voor hun droombaan: politieagent! Dit heeft andere meisjes geïnspireerd om naar voren te stappen en hun toekomst te heroverwegen, beweert Somi vol trots. 

Tekst loopt door onder de foto

Nirmala

Nirmala - Karnataka
Nirmala - Karnataka

Nirmala

Nirmala opende een Pre-University College die meer dan 120 studenten, vooral meisjes uit economisch zwakkere milieus, ondersteuning biedt bij het voortzetten van hun opleiding.

Nirmala, voormalig dorpsraadslid (2010-2015) in Karnataka.

Foto credit: Surbhi Mahajan

Het verhaal van Nirmala.

Nirmala was dorpsraadslid van 2010-2015 in de staat Karnataka en streed tijdens haar ambtstermijn tegen de zandwinning in haar dorp. Zij zorgde ervoor (met de steun van 150 SUGRAMA-federatieleden) dat er een einde kwam aan de zandwinningsmaffia-activiteiten in de regio. Haar vasthoudendheid komt ook van pas in haar nieuwe leven als onderwijzeres. Na haar ambtstermijn voltooide ze haar masters en samen met haar man opende ze in 2017 een Pre-University College in Koratagere. Deze school biedt momenteel meer dan 120 studenten, vooral meisjes uit economisch zwakkere milieus, ondersteuning bij het voortzetten van hun opleiding. In de context van de pandemie is deze institutionele opzet volgens haar nog crucialer geworden om toegang tot onderwijs te garanderen en ernstig leerverlies aan te pakken. “We zien de impact van Covid-19 op het onderwijs van kinderen, en die eist een ongelijke tol van jonge meisjes die ofwel worden gedwongen tot een kindhuwelijk, of moeten werken vanwege de slechte financiële situatie van de gezinnen.”

Tekst loopt door onder de foto

Tara Dev

"We zullen blijven vechten voor onze rechten, tegen het geweld van de politie en tegen deze corrupte rechtzaken die bedoeld zijn om ons te intimideren. Dit zijn onze bossen!”

Tara, voormalig dorpsraadslid (2011-2016) in Bihar.

Foto credit: Black Ticket Films

Tara Dev

Tara dev - Bihar

Het verhaal van Tara Dev.

Tara Dev was dorpsraadslid van 2011-2016 in de staat Bihar en is nu lid van het bosbeschermingscomité. Voor Tara betekent dit niet alleen het herstellen van het bos, maar ook het beschermen van de rechten van de inheemse bevolking op de bossen. Deze zijn van belang voor brandhout, de beschikbaarheid van grondwater en betere opvang van regenwater. Het allerbelangrijkste is het beschermen van hun rechten op land. Tara biedt cruciale steun bij de verdediging tegen corrupte rechtzaken die door de politie tegen de inheemse bevolking worden aangespannen wegens ‘inbreuken’ op overheidsgrond. “We zullen blijven vechten voor onze rechten, tegen het geweld van de politie en deze corrupte rechtzaken die bedoeld zijn om ons te intimideren. Dit zijn onze bossen! We hebben geen andere keuze dan ze te beschermen om te overleven.”

Tekst loopt door onder de foto

Sarmi Bai

Sarmi Bai - Nichagarh

Sarmi Bai

"Het is een moeilijke taak geweest; ik ben door mensen lastiggevallen omdat ik het belang van vaccinatie promootte. Mijn eigen familie waardeerde mijn inzet niet."

Sarmi Bai, voormalig dorpsraadslid (2005-2010) in Nichagarh.

Het verhaal van Sarmi Bai.

Sarmi Bai was dorpsraadslid van 2005-2010 in de staat Nichagarh. In de plattelandsgebieden heerst onder mensen nog een terughoudendheid om zich te laten vaccineren. Zij reageert op deze uitdaging door de gemeenschap te mobiliseren en van deur tot deur bewustwording te creëren. Sarmi probeert alle mythes over vaccins te ontkrachten. Daarnaast heeft ze haar leiderschapskwaliteiten ingezet om gemarginaliseerde groepen te bereiken. Vooral de inheemse gemeenschappen in het gebied. “Het is een moeilijke taak geweest; ik ben door mensen lastiggevallen omdat ik het belang van vaccinatie promootte. Mijn eigen familie waardeerde mijn inzet niet.” Maar ik heb het volgehouden omdat ik weet dat ik het juiste doe.” Haar inspanningen hebben ertoe geleid dat 100 mensen zich hebben laten vaccineren. Ze is ook trots op het feit dat ze nu toezicht houdt op vijf dorpsraden. Een verantwoordelijkheid die ze niet uit de weg gaat.

Tekst loopt door onder de foto

Sangeeta Arya's

"Ik heb veel geleerd van de trainers van The Hunger Project en hoe zij onze workshops leidden."

Sangeeta, voormalig voorzitter van haar dorpsraad (2014-2019) in Uttarakhand.

Foto credit: Surbhi Mahajan

Sangeeta Arya's

Snageeta Arya's - Uttarakhand

Het verhaal van Sangeeta.

Sangeeta Arya’s was voorzitter van haar dorpsraad van 20142019 in de staat Uttarakhand. Zij toonde onvermoeibaar leiderschap en het vermogen om mensen in de dorpsraad te mobiliseren. Daarmee trok Sangeeta de aandacht van de coördinator op districtsniveau van de National Rural Livelihood Mission (NRLM). Deze organisatie heeft haar in 2020 benaderd om te solliciteren naar de functie van NRLM-coördinator. Ze is nu zowel de senior coördinator, als de trainer van het Takula-block en wordt ook uitgenodigd om in andere blokken in het district trainingen te geven. Daarnaast heeft zij de afgelopen twee jaar toezicht gehouden op de vorming van verschillende vrouwencollectieven. Waar wordt gepraat over oplossingen zodat mensen in de regio beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Als gevolg van de pandemie is het verlies van bestaansmiddelen door lockdowns een urgent probleem geworden. Sangeeta ziet haar nieuwe functie bij de NRLM als een kans om daar iets aan te doen. Dat betekent dat ze de vaardigheden van mensen versterkt en groepen steunt om financieel mondiger te worden. Ze zegt: “Ik heb veel geleerd van de trainers van The Hunger Project en hoe zij onze workshops leidden. Het is niet gemakkelijk, maar in sommige opzichten wel lonend werk als je ziet hoe je andere mensen in hun kracht kunt zetten”.

Tekst loopt door onder de foto

Rajeshwari

Rajeshwari - Karnataka

Rajeshwari

"Ik heb veel tegenwerking gehad van de mannelijk dorpsraadsleden die me onder druk zetten om af te treden. Maar ik heb er geen gehoor aan gegeven."

Rajeshwari, voormalig voorzitter van haar dorpsraad (2015-2020) in Karnataka.

Het verhaal van Rajeshwari.

Rajeshwari was voorzitter van haar dorpsraad van 2015-2020 in de staat Karnataka. Over haar ambtstermijn als voorzitter zegt ze: “Het heeft me sterker gemaakt. Ik heb veel tegenwerking gehad van de mannelijk dorpsraadsleden die me onder druk zetten om af te treden. Maar ik heb er geen gehoor aan gegeven.” Haar leiderschap uitte zich in het werven van fondsen bij een lokaal fonds en bij andere individuen in de gemeenschap ten behoeve van voedselpakketten voor ouderen en alleenstaande vrouwen. Daarnaast ondersteunde ze terugkerende arbeidsmigranten tijdens de Covid-19 lockdown. Dit leverde haar niet alleen erkenning op vanuit de gemeenschap, maar ook van één van de politieke partijen in de staat. Na het aflopen van haar ambtstermijn is zij benoemd tot voorzitter van de vrouwenafdeling  van deze politieke partij. Ze beschouwt deze stap als enorm, aangezien ze in 2015 voor het eerst lid werd. “Werken voor een bekende politieke partij betekent een groter platform.  Ik vind mijn weg en hoop problemen te kunnen blijven aankaarten bij de overheid.”  

Investeer in het einde van honger.