Externe evaluatie, drie jaar na zelfredzaamheid

Vorig jaar lieten we een onafhankelijk extern onderzoek uitvoeren in twee van onze werkgebieden – epicentra, ruim drie jaar nadat zij zichzelf zelfredzaam hadden verklaard. We onderzochten wat daar drie jaar later nog van overeind staat. Omdat we willen weten hoe effectief en duurzaam onze aanpak op de lange termijn is, en willen leren hoe we ons werk nog beter kunnen doen. 

Ex-post: impact op de lange termijn.

Deze ex-post evaluatie werd uitgevoerd door onderzoeksbureau MDF, met steun van Stichting Dioraphte en de Zweedse Postcode Loterij. De evaluatie vond plaats in twee epicentra, Nkawanda in Ghana en Ligowe in Malawi, die allebei in 2016 zelfredzaam werden.

Resultaten en lessen.

De resultaten laten zien dat beide gemeenschappen nog steeds gebruik maken van de epicentrumdiensten die ze zelf hebben georganiseerd, zoals het microkredietloket en de voedselbank. Er zijn nog volop uitdagingen op het gebied van water en sanitatie. En ook op het gebied van genderlijkgelijkheid en jongerenparticipatie valt nog een verbeterslag te maken.

Maar de sociale infrastructuur staat als een huis. De epicentra fungeren nog steeds als motor voor verandering, geleid door de mensen zelf. De comités – met vrouwen op leiderschapsposities – functioneren nog steeds. De getrainde vrijwilligers boeken successen én staan samen stil bij wat ze al hebben bereikt. En het aantal gemotiveerde mensen dat het vertrouwen heeft dat ze hun eigen toekomst kunnen bepalen groeit nog steeds gestaag.

Bekijk het online rapport.

Een paar resultaten uitgelicht.

  • Honger en armoede blijven structureel dalen
  • De productiviteit van boeren neemt toe
  • Meer mensen kunnen lezen en schrijven en meer kinderen gaan naar de lagere en middelbare school (ver boven het nationaal gemiddelde)
  • Het aantal kindhuwelijken neemt af
  • Toegang tot krediet cruciaal is voor de empowerment van vrouwen.
  • Bewustwordingsessies en trainingen leiden tot echte gedragsverandering. Maar om de toegang tot sanitatie te verbeteren is meer nodig dan alleen bewustwordingscampagnes: mensen moeten ook een toilet kunnen betalen.

Leren van de evaluatie.

Het evaluatierapport is belangrijke voeding voor onze leeragenda. In onze nieuwe én bestaande programma’s gaan we komende jaren aan de slag met de aanbevelingen. Deze resultaten laten ons in elk geval het belang zien van een geïntegreerde aanpak, maar zetten ook aan tot meer en betere samenwerkingen met organisaties die onderdelen van onze aanpak kunnen versterken.

Zelfredzame epicentra.

In Afrika heeft The Hunger Project 131 epicentra opgezet, waarvan inmiddels 47 epicentra – met meer dan meer dan 717.000 inwoners – zelfredzaam zijn. De overige epicentra zijn ook op weg naar zelfredzaamheid. Al deze dorpen en gemeenschappen hebben hun eigen doelen en essentiële indicatoren vastgesteld, en daarmee hun eigen criteria voor zelfredzaamheid vorm gegeven. Een zelfredzaam epicentrum gaat verder zonder The Hunger Project. We investeren niet langer tijd, menskracht of middelen in het gebied.

Een zelfredzaam epicentrum is niet zelfvoorzienend. Nog niet per se elke vraag of behoefte is beantwoord, maar het gaat duidelijk beter met honger en armoede. En het belangrijkste is dat de gemeenschap zelf het dorp leidt. En dat ze met elkaar nieuwe uitdagingen kunnen oppakken – ook bij tegenslag – op weg naar het einde van honger en armoede voor iedereen.

We willen weten hoe effectief en duurzaam onze aanpak op de langer termijn is.

Investeer in het einde van honger.