Afname kindhuwelijken, ook tijdens coronajaar

We ronden het 5-jarige Her Choice-programma voor kindhuwelijkvrije gemeenschappen succesvol af. In totaal werkten we in 10 landen in een kleine 1.000 gemeenschappen aan het voorkomen van kindhuwelijken en bereikten we 300.000 meisjes onder de 18 jaar. Uit de eindevaluatie blijkt dat het aantal kindhuwelijken sterk daalde in de werkgebieden in Benin, Burkina Faso, Mali, Bangladesh, Nepal en Pakistan. Deze daling zette op sommige plaatsen zelfs in het afgelopen coronajaar verder door. En het aantal meisjes dat zeggenschap heeft over of, wanneer en met wie zij wil trouwen, nam toe. 

Vooral in Afrikaanse landen meer zeggenschap.

De grootste afname van kindbruiden is te zien in de Her Choice werkgebieden in Mali, Nepal en Pakistan. Uit de eindevaluatie blijkt dat daar zeer weinig tot geen meisjes onder de 18 jaar nog getrouwd waren. Vooral in de Afrikaanse werkgebieden hebben meisjes meer zeggenschap over of, wanneer en met wie ze trouwen. Zo gaf in 2015 in Mali 9% van de meisjes aan controle over deze beslissingen te hebben. Nu is dit maar liefst 87%.

Impactonderzoek in 10 landen.

De Her Choice impactevaluatie is een gedegen, breed opgezet onderzoek met een grote onderzoekspopulatie van o.a. 5.326 meisjes in de leeftijd 12-17 jaar en 3.223 families verdeeld over 10 landen. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) van de Universiteit van Amsterdam.

Kindhuwelijken, honger en armoede.

Wereldwijd trouwt 1 op de 5 meisjes voor haar 18e verjaardag*. Dat zijn 12 miljoen meisjes per jaar, 33.000 meisjes per dag. En dat is een groot probleem. Want kindhuwelijken hangen nauw samen met honger, armoede en genderongelijkheid. Getrouwde meisjes stoppen eerder met school, krijgen minder kansen en hebben een lager inkomen. Ze krijgen jonger en meer kinderen, die vaker ondervoed zijn. En ze lopen meer gezondheidsrisico’s. Door meisjes zelf te laten bepalen of, wanneer en met wie ze willen trouwen, kunnen we de vicieuze cirkel van honger en armoede doorbreken. 

Meer meisjes naar school.

Onderwijs geeft meisjes de grootste kans op een goede toekomst. Heel simpel: hoe langer een meisje naar school gaat, hoe later ze trouwt. Geschoolde meisjes verdienen later een hoger inkomen, worden minder jong zwanger en hun kinderen zijn gezonder en sterker. Her Choice stimuleert dat meiden zo lang mogelijk naar school gaan en dat drop-outs weer terug naar school gaan. Met resultaat.

In de werkgebieden van Her Choice gingen meer meisjes naar school – met de grootste stijging in Pakistan (van 43% naar 83%) en in Mali (van 54% naar 90%). Dat is deels het gevolg van het toegankelijker maken van scholen voor meisjes. Met aparte sanitaire voorzieningen en veilige ruimtes voor meisjes, waar ze zich kunnen wassen en kunnen rusten tijdens de menstruatie. Maar ook met de oprichting van Girls Clubs, het invoeren van kinderbeschermingsbeleid en het aanstellen van vertrouwenspersonen op de scholen

Succesvolle bemiddeling.

Aguera Sawadogo uit Kindibo, Burkina Faso: “Toen ik 16 jaar was huwelijkte mijn grootvader me uit aan een mijnwerker die ik niet kende. Toen ik weigerde, werd ik samen met mijn moeder verbannen. Dankzij het Her Choice programma kon ik verder gaan met mijn opleiding en mijn diploma halen. Daarna werd door Her Choice samen met de dorpschefs succesvol voor mij bemiddeld. Ik word nu weer geaccepteerd door mijn familie en ook mijn moeder kon weer terugkeren naar huis. Ik ga verder met school en zit nu in de hoogste klas.”

Hoe langer een meisje naar school gaat, hoe later ze trouwt.

Open over seksualiteit.

Tienerzwangerschappen kunnen een  belangrijke reden zijn voor een kindhuwelijk. Het is daarom belangrijk dat meisjes en jongens kennis hebben over hun seksuele rechten en gezondheid. Dat ze weten hoe hun lijf werkt, hoe ze zwanger kunnen worden, hoe ze dit kunnen voorkomen en waar ze terecht kunnen voor advies en hulp. Maar ook over respectvolle omgang tussen meisjes en jongens, en het recht van jongeren om zelf een keuze te maken over hun seksualiteit en het huwelijk.

De onderzoeksresultaten laten zien dat onderwijs over seksualiteit en het doorbreken van taboes zin heeft. In Bangladesh steeg het aantal meisjes dat een gezondheidscentrum bezocht met voorzieningen rond anticonceptie, hiv- en aids testen en psychosociale ondersteuning van 19% naar 52%. Opvallend is ook dat een toenemend aantal (in Burkina Faso 76% en in Mali 94%) ongetrouwde en seksueel actieve meisjes anticonceptiemiddelen gebruiken als resultaat van meer openheid over seksualiteit en betere gezondheidsvoorzieningen.

Eigen keuzes maken.

Odilia van Manen, projectleider bij Stichting Kinderpostzegels en programmamanager Her Choice: “De resultaten van het onderzoek laten zien dat in veel van de gemeenschappen waar het programma is uitgevoerd kindhuwelijken zo goed als verdwenen zijn en dat meisjes en jonge vrouwen aangeven dat zij beter in staat zijn om hun eigen keuzes te maken. Een resultaat dat zelfs tijdens het afgelopen coronajaar niet teniet werd gedaan, in tegenstelling tot wat we horen over veel  gebieden waar Her Choice niet werkt.”

Hele gemeenschap betrekken.

Her Choice was van 2016 tot en met 2020 actief in 80 gebieden in 7 Afrikaanse landen en 3 Aziatische landen. We werkten daarin samen met Stichting Kinderpostzegels, International Child Development Initiatives (ICDI) en het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) van de Universiteit van Amsterdam met financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Samen met 30 lokale partners werkten we aan kindhuwelijkvrije gemeenschappen. Met een geïntegreerde aanpak, met acties op meerdere fronten tegelijkertijd. Van meisjes op school houden tot laagdrempelige toegang tot gezondheidszorg en van beleidsbeïnvloeding tot het opzetten van vangnetten voor kwetsbare meisjes: het één kan niet zonder het ander. En Her Choice richtte zich niet alleen op meisjes, maar ook op hun omgeving: jongens, ouders, middelbare scholen, gezondheidsmedewerkers, traditioneel leiders, politieagenten en andere inwoners van hun dorpen. Iedereen deed mee.

Blik op de toekomst.

Nu de financiering vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken niet wordt verlengd proberen de afzonderlijke organisaties waar mogelijk toch een deel van de programma-activiteiten voort te zetten. De ervaringen en de resultaten geven ons het vertrouwen dat de getrainde changemakers doorgaan met hun belangrijke werk, ook nu het Her Choice-programma stopt. Zij zullen resultaten blijven boeken met blijvende impact in hun gemeenschappen. Zodat zoveel mogelijk meisjes én jongens zelf kunnen beslissen of, wanneer en met wie ze trouwen.

 

*Bron: UNICEF

Investeer in het einde van honger.