Kindhuwelijken tegengaan: 4 succesfactoren

Samen met 3 andere organisaties werkten we de afgelopen 5 jaar aan het tegengaan van kindhuwelijken. Naast de interne impactevaluatie is ook een externe evaluatie gepubliceerd, met daarin de succesfactoren van het programma.

Her Choice: kindhuwelijken aanpakken.

Via het Her Choice-programma werkten we van 2016 tot en met 2020 met Stichting KinderpostzegelsICDI (International Child Development Initiatives), de AISSR/UvA en met steun van de Nederlandse overheid aan het tegengaan van kindhuwelijken. Samen met 30 lokale partners bereikten we 300.000 meisjes onder de 18 jaar in bijna 1.000 gemeenschappen in 10 landen.

Interne en externe evaluatie.

Al eerder presenteerden we de resultaten van de interne impactevaluatie van AISSR/UvA. Nu is ook de externe evaluatie van Avance gepubliceerd. Daarin worden de succesfactoren van Her Choice in kaart gebracht – relevant voor elke organisatie of alliantie die zich bezighoudt met het aanpakken van kindhuwelijken.

Succesfactor 1: geïntegreerde aanpak.

De grootste reden van de relevantie, effectiviteit en duurzaamheid van het Her Choice programma:  de geïntegreerde aanpak van kindhuwelijken. Met actie op meerdere fronten tegelijk werden meerdere oorzaken van kindhuwelijken aangepakt. Zo was er aandacht voor het versterken van meisjes zelf, maar ook voor doorverwijzingsmechanismen voor diensten op het gebied van seksuele rechten en gezondheid. En door niet alleen te richten op meisjes, maar ook op hun omgeving: ouders, middelbare scholen, gezondheidsmedewerkers, traditioneel leiders, politieagenten en andere inwoners van hun dorpen. Iedereen deed mee.

Succesfactor 2: betrokkenheid van jongens en mannen.

Om kindhuwelijken terug te dringen is de rol van mannen en jongens cruciaal. Zorg ervoor dat mannen in de gemeenschap vanaf het begin van het programma actief meedoen.

Succesfactor 3: inspelen op veranderingen in de omgeving.

Nieuwe oorzaken – zoals de coronacrisis – vragen om een nieuwe aanpak. Voor een meerjarig programma is het belangrijk om voortdurend de omgeving te monitoren. Context en aannames kunnen voortdurend veranderen. Het is belangrijk om daar effectief op in te kunnen spelen en indien nodig gaandeweg de aanpak aan te passen.

Succesfactor 4: kennis en ervaring delen tussen de partners.

Samen kom je écht verder. “One finger can not lift a heavy thing. We need to work together”, aldus Aïssa Barry van The Hunger Project Burkina Faso. Volgens Aïssa zat de kracht van het programma in de goede samenwerking met Stichting Kinderpostzegels, lokale partnerorganisaties en lokale overheden. We hebben dan ook veel aandacht besteed aan kennis delen en ervaringen uitwisselen binnen én buiten de Her Choice alliantie. Zo leerden de Her Choice-partners van elkaar in Linking & Learning bijeenkomsten. Daarnaast werd de samenwerking op nationaal niveau zeer gewaardeerd. Het is daarom aan te raden om in elk land met meer dan 1 partner te werken.

One finger can not lift a heavy thing. We need to work together.

Investeer in het einde van honger.