Wat doet klimaatverandering met honger?

Klimaatverandering raakt iedereen, maar de armsten het meest. En dat terwijl zij het allerminste bijdragen aan de oorzaken ervan. The Hunger Project investeert daarom in klimaatactie – op weg naar verbeterde klimaatbestendigheid van plattelandsgemeenschappen.

Klimaatverandering is klimaatcrisis.

De afgelopen weken spraken regeringsleiders, beleidsmakers, wetenschappers, ngo’s en klimaatactivisten in Glasgow met elkaar over de toekomst. Maar klimaatverandering is geen toekomstmuziek. Van erosie tot verzilting en onvoorspelbare regenval: op veel plekken in de wereld merken we nu al de gevolgen. De klimaatcrisis al lang begonnen.

De toegezegde financiering in Glasgow voor ontwikkelingslanden is bij lange na niet genoeg om een echt verschil te kunnen maken. We moeten meer investeren in lokale gemeenschappen en hen ondersteunen in hun eigen klimaatoplossingen.

Klimaatverandering en honger.

Klimaatverandering en honger hangen nauw met elkaar samen. Juist in de gebieden waar veel mensen in armoede en met honger leven – zoals op het afgelegen platteland van Afrika en Azië – zijn families voor hun inkomsten en hun voedsel direct afhankelijk van het water en land om hen heen. Zonder verder vangnet of verzekering. Juist zij zijn kwetsbaar voor temperatuurschommelingen en extreme weersomstandigheden. Klimaatverandering is dan ook een belangrijke oorzaak voor de toename van honger.

Gevolgen van klimaatverandering.

Door klimaatverandering zien we vaker overstromingen, onregelmatige regenval, stormen, extreme hitte, periodes van droogte, erosie en verzilting. En op veel plekken is er sprake van ernstig verlies van bossen en van biodiversiteit. Met als gevolg onvoorspelbare groeiseizoenen, mislukte oogsten en onvoldoende schoon water voor mensen, vee en landbouw.

Wat kan er wel?

The Hunger Project zet zich in voor de mensen die het meest worden getroffen door klimaatverandering. We versterken de klimaatbestendigheid van plattelandsgemeenschappen, zodat zij beter om kunnen gaan met de klimaat-uitdagingen van vandaag en van morgen.

Zoals altijd is onze aanpak maatwerk en komen mensen zelf in actie. Dat is niet anders bij klimaatvraagstukken. Als eerste stap brengen we samen met de boerengemeenschappen de klimaatrisico’s in hun omgeving in kaart. Gewapend met die informatie kunnen we de gemeenschap ondersteunen met de kennis, vaardigheden en middelen die ze nodig hebben.

Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak voor de toename van honger

Bekijk de factsheet
over klimaatverandering
en honger

Klimaatactie.

Zo maken mensen hun eigen actieplannen met lokale oplossingen, waarbij ze én gebruik maken van nieuwe technieken én slim voortbouwen op traditionele kennis en technologieën. Op gezamenlijk beheerde dorpsakkers leren boeren over duurzaam bodembeheer en nieuwe landbouwpraktijken, zoals composteren, combinatie-teelt en druppelirrigatie. Met toegang tot krediet kunnen ze de benodigde middelen aanschaffen voor de overgang naar agro-ecologische landbouw. Ze kweken en planten inheemse bomen die het landschap herbebossen en erosie tegengaan. En getrainde klimaatvrijwilligers geven hun kennis door, ondersteunen boeren en buren, organiseren activiteiten voor het hele dorp, houden het klimaatactieplan levend en kloppen aan bij lokale overheden voor steun en financiering. Lees meer over klimaatacties in de factsheet Klimaatverandering en Honger

In de praktijk: onvoorspelbare regen in Benin.

Het West-Afrikaanse Benin worstelt met onvoorspelbare seizoenen. Boer Kassim Yarougoudou, uit Sonon-Guinagourou vertelt dat boeren lastiger is geworden. “De vraag is wat nog ‘normaal’ is. Vroegen wisten we precies wanneer het regenseizoen was en wanneer we het beste konden planten. Augustus was een regenmaand en dus was het begin juni tijd om de gewassen te planten. Maar dat is nu onvoorspelbaar geworden.”

Nu komt de regen vaak te laat en valt er minder. Gevolg: de grond is vaak te droog en sommige velden staan vol verdorde maisplanten. Kassim: “In trainingen leerden we nieuwe technieken om hiermee om te gaan. Zo planten we niet meer op een vast moment. Dit jaar hebben we de grond zoals altijd voorbereid, maar daarna afgewacht tot het juiste moment. We hielden alles goed in de gaten en zijn pas eind juni begonnen met planten. De velden staan er goed nu bij.”

CHANGEMAKER

“Vroeger regende het in augustus weken lang elke dag. Als nu de regen eindelijk begint, stopt het soms na 3 dagen weer. Daar moeten we mee leren omgaan.”

Kassim Yarougoudou, Benin

CHANGEMAKER

Klimaatverandering raakt iedereen, maar de armsten het meest. En dat terwijl zij het allerminste bijdragen aan de oorzaken ervan. The Hunger Project investeert daarom in klimaatactie – op weg naar verbeterde klimaatbestendigheid van plattelandsgemeenschappen.

Klimaatverandering is klimaatcrisis.

De afgelopen weken spraken regeringsleiders, beleidsmakers, wetenschappers, ngo’s en klimaatactivisten in Glasgow met elkaar over de toekomst. Maar klimaatverandering is geen toekomstmuziek. Van erosie tot verzilting en onvoorspelbare regenval: op veel plekken in de wereld merken we nu al de gevolgen. De klimaatcrisis al lang begonnen.

De toegezegde financiering in Glasgow voor ontwikkelingslanden is bij lange na niet genoeg om een echt verschil te kunnen maken. We moeten meer investeren in lokale gemeenschappen en hen ondersteunen in hun eigen klimaatoplossingen.

Klimaatverandering en honger.

Klimaatverandering en honger hangen nauw met elkaar samen. Juist in de gebieden waar veel mensen in armoede en met honger leven – zoals op het afgelegen platteland van Afrika en Azië – zijn families voor hun inkomsten en hun voedsel direct afhankelijk van het water en land om hen heen. Zonder verder vangnet of verzekering. Juist zij zijn kwetsbaar voor temperatuurschommelingen en extreme weersomstandigheden. Klimaatverandering is dan ook een belangrijke oorzaak voor de toename van honger.

Gevolgen van klimaatverandering.

Door klimaatverandering zien we vaker overstromingen, onregelmatige regenval, stormen, extreme hitte, periodes van droogte, erosie en verzilting. En op veel plekken is er sprake van ernstig verlies van bossen en van biodiversiteit. Met als gevolg onvoorspelbare groeiseizoenen, mislukte oogsten en onvoldoende schoon water voor mensen, vee en landbouw.

Wat kan er wel?

The Hunger Project zet zich in voor de mensen die het meest worden getroffen door klimaatverandering. We versterken de klimaatbestendigheid van plattelandsgemeenschappen, zodat zij beter om kunnen gaan met de klimaat-uitdagingen van vandaag en van morgen.

Zoals altijd is onze aanpak maatwerk en komen mensen zelf in actie. Dat is niet anders bij klimaatvraagstukken. Als eerste stap brengen we samen met de boerengemeenschappen de klimaatrisico’s in hun omgeving in kaart. Gewapend met die informatie kunnen we de gemeenschap ondersteunen met de kennis, vaardigheden en middelen die ze nodig hebben.

Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak voor de toename van honger

Bekijk de factsheet
over klimaatverandering
en honger

Klimaatactie.

Zo maken mensen hun eigen actieplannen met lokale oplossingen, waarbij ze én gebruik maken van nieuwe technieken én slim voortbouwen op traditionele kennis en technologieën. Op gezamenlijk beheerde dorpsakkers leren boeren over duurzaam bodembeheer en nieuwe landbouwpraktijken, zoals composteren, combinatie-teelt en druppelirrigatie. Met toegang tot krediet kunnen ze de benodigde middelen aanschaffen voor de overgang naar agro-ecologische landbouw. Ze kweken en planten inheemse bomen die het landschap herbebossen en erosie tegengaan. En getrainde klimaatvrijwilligers geven hun kennis door, ondersteunen boeren en buren, organiseren activiteiten voor het hele dorp, houden het klimaatactieplan levend en kloppen aan bij lokale overheden voor steun en financiering. Lees meer over klimaatacties in de factsheet Klimaatverandering en Honger

In de praktijk: onvoorspelbare regen in Benin.

Het West-Afrikaanse Benin worstelt met onvoorspelbare seizoenen. Boer Kassim Yarougoudou, uit Sonon-Guinagourou vertelt dat boeren lastiger is geworden. “De vraag is wat nog ‘normaal’ is. Vroegen wisten we precies wanneer het regenseizoen was en wanneer we het beste konden planten. Augustus was een regenmaand en dus was het begin juni tijd om de gewassen te planten. Maar dat is nu onvoorspelbaar geworden.”

Nu komt de regen vaak te laat en valt er minder. Gevolg: de grond is vaak te droog en sommige velden staan vol verdorde maisplanten. Kassim: “In trainingen leerden we nieuwe technieken om hiermee om te gaan. Zo planten we niet meer op een vast moment. Dit jaar hebben we de grond zoals altijd voorbereid, maar daarna afgewacht tot het juiste moment. We hielden alles goed in de gaten en zijn pas eind juni begonnen met planten. De velden staan er goed nu bij.”

CHANGEMAKER

“Vroeger regende het in augustus weken lang elke dag. Als nu de regen eindelijk begint, stopt het soms na 3 dagen weer. Daar moeten we mee leren omgaan.”

Kassim Yarougoudou, Benin

CHANGEMAKER

Investeer in het einde van honger.