Onze impact in beeld: jaarverslag 2020.

Vol trots presenteren wij ons jaarverslag over 2020. Bomvol resultaten, achtergrondinformatie en cijfers over wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd en bereikt. Over hoe wij hard werken aan een vertienvoudiging van onze impact. Over de gevolgen van COVID-19 voor ons werk in de programmalanden en in Nederland. Over wat er wel lukte, maar ook wat er niet goed ging. Over wie dat mogelijk maakten. En hoe we dat organiseerden. 

Een turbulent jaar.

2020 ging niet onopgemerkt voorbij, zullen we maar voorzichtig concluderen. COVID-19 en de bijbehorende maatregelen zette het leven van honderden miljoenen mensen op zijn kop. Honger en armoede namen toe. En de pandemie bleek een forse test voor onze aanpak – waar we glansrijk uitkwamen.

Onze strategie blijkt ook te werken middenin een pandemie. COVID-19 heeft ons geleerd wat onze kern is: onze getrainde vrijwilligers. Deze 500.000 getrainde lokale vrijwilligers stonden stevig overeind om hun eigen gemeenschap ook door deze crisis heen te leiden. Daarover – en nog veel meer – lees je in ons jaarverslag.

Enkele 2020 highlights uit de programma’s.

  • We bereikten in 2020 meer dan 15,8 miljoen mensen, verspreid over meer dan 14.500 dorpen in 13 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
  • In totaal bijna 500.000 lokale vrijwilligers zorgen in hun eigen dorpen voor verandering. In 2020 kwamen daar meer dan 47.000 nieuwe getrainde vrijwilligers bij.
  • Er zijn nu 54 zelfredzame epicentra in Afrika. Daar wonen 897.000 mensen.
  • In deze 54 zelfredzame epicentra is 39% minder ernstige honger, en is 86% van de mensen ervan overtuigd dat ze hun eigen toekomst kunnen inrichten.
  • De getrainde vrijwilligers verspreidden in hun dorpen meer dan 230.000 flyers en 45.000 posters met begrijpelijke en juiste informatie over COVID-19. Ze zorgen voor meer dan 7.500 kleine handenwas-stations, zodat zoveel mogelijk mensen hun handen kunnen wassen. “Sewing armies” hebben bijna 300.000 mondkapjes gemaakt en verspreid. En bijna 400.000 kwetsbare families ontvingen goederen of geld die zijn geworven in hun eigen dorpen.

En enkele highlights uit Nederland.

  • Wereldwijd werken er 320 lokale werknemers bij The Hunger Project, in Nederland zijn dit er 18.
  • De wereldwijde inkomsten stegen in 2020. De bijdrage van The Hunger Project Nederland daaraan is ongeveer 25% met 4,37 miljoen euro. Daarvan hebben we 85% aan onze programma’s besteed.
  • Daarnaast besteden we flinke tijd aan het begeleiden van voorstellen van andere Hunger Project-landen, wat in 2020 leidde tot nog eens 2,5 miljoen euro aan inkomsten.
  • Ons werk werd mogelijk gemaakt door onze investeerders: de mensen die samen met ons optrekken naar het einde van honger. Dat was ook in 2020 een mooie mix van bedrijven, netwerken, particulieren, stichtingen en fondsen, de overheid, de Nationale Postcode Loterij, acties, sponsors en partnerschappen. Die laatste categorie groeide in 2020: we mochten Scotch & Soda, Blokker, Lemej, MrStarsky en Openbank verwelkomen als nieuwe partners.
  • En in 2020 hebben we veel tijd gestoken in het ontwikkelen en schrijven van 2 grote subsidieaanvragen. Dit leidde tot onze grootste subsidie ooit, voor het strategisch partnerschap Right2Grow dat in 2021 van start is gegaan.
Investeer in het einde van honger.