Update uit India: crisis na crisis ontvouwt zich.

Het aantal COVID-19 besmettingen in India stijgt tot een verwoestend niveau. En de westkust van het land is deze week getroffen door de zwaarste orkaan in meer dan 20 jaar. Door de nijpende situatie ontvouwen zich tal van andere crisissen, zoals een stijging in het aantal kindhuwelijken en huiselijk geweld. We zijn trots op onze collega’s van The Hunger Project India, die zich ondanks de impact strijdvaardig blijven inzetten voor wat er wél kan.

Ruchi Yadav, hoofd Programma’s van The Hunger Project India schreef ons: “Vanwege veel lokale lockdowns hebben we veel van ons werk op het platteland stop moeten zetten. De vrouwelijke dorpsraadsleden die wij trainen staan daarentegen op veel vlakken in de frontlinie. We hebben daarom communicatie via social media en telefoongesprekken opgevoerd, zodat we hen kunnen blijven ondersteunen op afstand. En we onderzoeken verschillende mogelijkheden om onze strijd voort te zetten, met alles dat we in ons hebben.”

Crisis na crisis.

India heeft niet alleen met een gezondheidscrisis te maken: tal van andere noodsituaties breken uit. Zo is er door de spanningen en uitdagingen als gevolg van de pandemie meer huiselijk geweld, seksuele intimidatie en misbruik. En door de grote tweede COVID-19 golf zijn het aantal kindhuwelijken en gevallen van kinderhandel gestegen. Door het groeiende aantal sterfgevallen, zijn veel kinderen hun beide ouders verloren en daardoor in een kwetsbare positie gekomen.

Ruchi Yadav vertelt: “Er komen 15% meer noodoproepen binnen bij de kinderhulplijn. Vrouwelijke dorpsraadsleden die wij trainen proberen kindhuwelijken te voorkomen door families te begeleiden. Of door de politie in te schakelen om gevallen van kinderhandel tegen te gaan. Ook maken zij dorpsgenoten ervan bewust dat zij de nationale hulplijn in kunnen schakelen in moeilijke situaties.”

Wat doet The Hunger Project India.

Het team van The Hunger Project onderhoudt contact met 8.000 vrouwelijke dorpsraadsleden, tienermeisjes, veldmedewerkers en andere collectieven op lokaal niveau. Daarmee bereiken onze boodschappen via telefoongesprekken, sms en WhatsApp zo’n 7.600 dorpen in 6 staten in India. Denk dan bijvoorbeeld aan belangrijke informatie over COVID-19 richtlijnen en nieuwe overheidsregelingen. En we promoten dat de vrouwelijke dorpsraadsleden belangrijke telefoonnummers delen met omgeving – zoals die van de kindertelefoon, ambulancediensten en de overheidshulplijn.

Acties van vrouwelijke dorpsraadsleden in India.

  • Essentiële informatie delen over COVID-19, thuisisolatie en quarantaine.
  • Dorpsgenoten motiveren zich te laten vaccineren. o.a. door het ontkrachten van mythes die er rondgaan over vaccins.
  • Inzetten van overheidsregelingen zoals voedselondersteuning en projecten waarbij mensen betaald werk krijgen.
  • Toezicht houden en voorkomen dat er zich grote mensenmassa’s vormen bij o.a. drinkwaterbronnen en vaccinatiecentra.
  • Maskers en ontsmettingsmiddelen uitdelen en testcentra coördineren.
  • Monitoren van besmette dorpsgenoten door huisbezoeken en zorgen dat er medische materialen beschikbaar zijn. Hierbij worden zij ondersteund door gezondheidswerkers.
  • Pleiten voor COVID-19 zorg-, vaccinatie- en testcentra.
  • Lokale filantropie opzetten waarbij rijkere dorpsgenoten armen in hun gemeenschap helpen, bijvoorbeeld met voedselondersteuning.

Speciaal verlof.

Het team van The Hunger Project Nederland is diep geraakt door de situatie waarin onze collega’s in India hun werk moeten doen. Zij verzetten bergen in deze onmenselijke situatie en inspireren ons met hun doorzettingsvermogen. Waar we kunnen, bieden we ondersteuning en een luisterend oor. Maar we geven hen ook de ruimte en tijd om te doen wat nu nodig is – ook buiten hun werk om. Zo heeft The Hunger Project een ‘noodverlof voor gemeenschapszorg’ ingesteld. Hiermee krijgen onze Indiase collega’s de tijd om familie, vrienden, buren en anderen in hun gemeenschap te helpen. Bijvoorbeeld met het organiseren van ziekenhuisbedden, medicijnen en andere logistiek.

Blik vooruit.

Het is duidelijk dat de nijpende situatie in India nog lang niet op zijn einde is. Daarom willen onze collega’s o.a. een campagne optuigen met creatieve posters, sketches en korte videoboodschappen over COVID-19 en vaccins. Maar er is veel meer nodig: van aandacht voor online- en thuisscholing tot voorrang voor vaccinaties van vrouwelijke dorpsraadsleden, omdat zij dagelijks contact hebben met gemeenschappen. Onze collega’s van The Hunger Project India zitten er bovenop, werken zich een slag in de rondte en blijven kijken wat er nodig is en wat er kan – nu en in de toekomst.

Door de grote tweede golf, stijgen het aantal kindhuwelijken en gevallen van kinderhandel.

Investeer in het einde van honger.