22 maart is World Water Day

Toegang tot veilig, schoon water is niet vanzelfsprekend. Wist je dat 785 miljoen mensen in de wereld geen toegang hebben tot schoon en veilig water? En 2 miljard mensen moeten het doen zonder basis sanitaire voorzieningen, zoals een wc of een latrine. Zij leven vooral in afgelegen dorpen op het platteland en moeten soms uren lopen – elke dag – om water te halen. Omdat toegang tot water, sanitatie en hygiëne nauw samenhangen met honger en ondervoeding, vragen wij hier aandacht voor op Wereld Water Dag op 22 maart. 

Water en ondervoeding.

Water is van levensbelang. Het ontbreken van schoon drinkwater is een belangrijke oorzaak van diarree – en dat is weer een van de belangrijkste oorzaken van ondervoeding bij kinderen. Vaak krijgen kinderen diarree bij gebrek aan schoon drinkwater. Mensen zoeken dan hun toevlucht tot andere waterbronnen, waardoor ziektekiemen vaak vrij spel hebben. 

En ook voor voedselzekerheid is water onmisbaar. Wanneer een boer niet beschikt over een goede watervoorraad, zoals een watertank, dan heeft dat impact op het bewateren van de gewassen in tijden van droogte – en daarmee ook op de oogst. 

Water is nodig om te drinken, te koken, te wassen of het land te bewerken. In veel gebieden kost water tijd. Op bijvoorbeeld het platteland van Oeganda zijn vrouwen gemiddeld twee uur per dag kwijt aan het halen van water. Tijd die ook besteed kan worden aan het verdienen van geld of aan onderwijs.  

WASH-vrijwilligers in actie.

In onze 13 programmalanden spelen lokale vrijwilligers een grote rol in ons WASH-programma: WAter, Sanitaire voorzieningen en Hygiëne. Getrainde en actieve voorlopers uit de gemeenschappen zélf zetten zich in voor onder meer nieuwe waterpompen, duurzame irrigatiesystemen op het land en toegang tot schoon drinkwater voor hun dorpsgenoten. Maar zij geven ook workshops en delen kennis, bijvoorbeeld hoe groenten goed moet worden wassen om ze bacterievrij te maken. 

WASH resultaten.

In 2021 trainde The Hunger Project ruim 50.00 mensen in water, sanitatie en hygiëne. Daarbij ging het over hygiëne maatregelen en het verbeteren van toegang tot schoon drinkwater. Kennisdelen over het belang van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen voor de gezondheid, en ervoor zorgen dat er genoeg faciliteiten worden gebouwd, zodat iedereen toegang heeft tot schoon drinkwater en een toilet.  

We kunnen ondervoeding en WASH niet los van elkaar zien.

Right2Grow: ondervoeding en WASH.

Via ons partnerschap Right2Grow maken we ons hard voor het einde van ondervoeding bij kinderen en toegang tot water, sanitatie en hygiëne voor iedereen. Met de Right2Grow-alliantie pakken wij de grondoorzaken van deze problemen aan. Want elk kind heeft het recht om te groeien. Centraal in Right2Grow staat de samenhang tussen ondervoeding en WASH. 

WASH en corona.

Tijdens de corona-pandemie is het verspreiden van kennis over handenwassen en hygiëne belangrijker dan ooit tevoren. Hoewel in elk dorp de specifieke acties er anders uitzien, is de basis van de corona-aanpak van The Hunger Project hetzelfde, waaronder 2 WASH acties:

  1. Juiste en begrijpelijke informatie verspreiden – over het belang van handen wassen, hygiëne maatregelen, afstand houden, gebruik van mondkapjes en het tegengaan van woeste geruchten.
  2. Kennis delen over het belang van handen wassen en hygiëne maatregelen en de lokale aanleg van mobiele handenwas-stations met – zodat zoveel mogelijk mensen hun handen kunnen wassen.

Resultaat: mobiele handenwas-stations.

De tippy tap is een klein handenwas-station met water en zeep, dat je met je voet kunt bedienen. Vrijwilligers plaatsten in 2021 ruim 20.000 tippy taps in dorpen en bij scholen, zodat zoveel mogelijk mensen hun handen kunnen wassen – ook in dorpen op het platteland. Daarnaast delen de vrijwilligers informatie over het belang van handen wassen en andere hygiëne maatregelen.

Wat jij kunt doen.

Ook jij kunt je op World Water Day (of iedere andere dag van het jaar) inzetten voor veilig water voor iedereen.

  1. Volg ons verhaal. Volg ons op LinkedInInstagramTwitter of Facebook en schrijf je in voor onze nieuwsbrief ‘Het kan wél’. 
  2. Investeer je feest. Binnenkort iets te vieren, maar heb je alles al? Geef betekenis aan je feest door gasten te vragen om een bijdrage aan het einde van honger. Geen cadeaus maar een gift aan The Hunger Project
  3. Zwanger? Doe mee aan The Baby Project. Vraag familie, vrienden en collega’s om een bijdrage voor The Hunger Project in plaats van kraamcadeaus. Zo maakt jouw kleine een verschil voor baby’s én hun ouders aan de andere kant van de wereld. Lees meer.
  4. Investeer nu. Maak direct een bedrag naar keuze over. Iedere euro komt ten goede aan het einde van honger

Ruim 20.000 tippy taps in dorpen en bij scholen.

Investeer in het einde van honger.