Zelfredzaamheid in Benin

De laatste 2 epicentra in Benin vieren deze week hun zelfredzaamheidsfeesten. Dat betekent dat in totaal 284.740 mensen in 119 dorpen in Benin flinke vooruitgang hebben geboekt. En dat zij zelf doorwerken aan het einde van honger en armoede zonder The Hunger Project.

Vooruitgang in Benin.

In Benin zijn nu 16 epicentra zelfredzaam. De eerste epicentra werden in 2016 zelfredzaam, de laatste 4 bereikten dit jaar hun zelfredzaamheidsdoelen. Deze week vieren epicentra Klouékanmè en Tré-Dassa als laatste Beninese epicentra hun zelfredzaamheidsfeesten.

Van armoedebestrijding tot empowerment van vrouwen en verbeterde voedselzekerheid: de 16 zelfredzame epicentra in Benin hebben grote stappen gezet. En ze gaan daarmee verder, met het vertrouwen dat ze hun zelf gestelde doelen met eigen middelen kunnen behalen.

Hoogtepunten volgens Elodie Iko.

Elodie Iko, directeur van The Hunger Project Benin, zet de grootste veranderingen in Benin op een rijtje. 

Sterk leiderschap.
Het leiderschap in de epicentra is goed ontwikkeld en dynamisch – mensen kunnen hun lot in eigen handen nemen. Er zijn stevige partnerschappen met de overheid. En vooral vrouwen en jongeren durven zich meer uit te spreken in het openbaar, stellen zich kandidaat in lokale verkiezingen en hebben een actieve rol in besluitvormingsprocessen.

Meer women empowerment.
We hebben grote stappen gezet op het gebied van gendergelijkheid en de verbetering van de sociaaleconomische positie van vrouwen. Vrouwen gaan nu naar de rurale bank om te onderhandelen over de financiering van hun ondernemingen. En ze kunnen bij de klinieken terecht voor reproductieve gezondheidszorg. Dat was 10 jaar geleden niet mogelijk.

Betere toegang tot basisvoorzieningen.
Meer (aanstaande) moeders en kleine kinderen hebben toegang tot gezondheidszorg, meer meisjes kunnen naar school, meer mensen kunnen leren lezen en schrijven, meer mensen hebben toegang tot financiële diensten en er is meer kennis over gezonde voeding. En de epicentra hebben voldoende inkomsten om deze programma’s voor te zetten na zelfredzaamheid.

Op het platteland van 9 Afrikaanse programmalanden traint en begeleidt The Hunger Project clusters van 10 tot 15 dorpen: epicentra.

De gemeenschap heeft de lead, en werkt in 4 concrete stappen in 5 tot 8 jaar aan alle factoren van honger.

In goede samenwerking met elkaar, met een groot aantal getrainde vrijwilligers en met slimme partnerschappen met de lokale overheid, werken zij aan hun ultieme doel: zelfredzaamheid.

Een greep uit de resultaten.

De epicentra hebben veel te vieren – want ze hebben bergen verzet.

Bord-eten-The-Hunger-Project

Honger.

Het aantal mensen met honger daalde met 70%. En 98.000 mensen werden getraind in het belang van gezonde voeding. 

baby boy salmon

Kinderen.

86% van de kinderen slaapt onder een klamboe. En van 125.000 kinderen werd het gewicht en de groei in de gaten gehouden. 

Team-The-Hunger-Project

Community.

92% van de mensen gelooft dat ze hun eigen toekomst kunnen inrichten. En 192.000 mensen volgden een Vision, Commitment & Action workshop waarin ze hun eigen visie op de toekomst vormgeven. 

financiering

Geld.

35% meer mensen kunnen veilig sparen en lenen. En 45.000 mensen werden getraind in ondernemerschap of inkomsten genererende activiteiten. De epicentra kunnen hun eigen kosten dekken en hebben meer inkomsten dan uitgaven (inkomsten: 67.930 euro per jaar, uitgaven: 51.400 euro per jaar).

Bord-eten-The-Hunger-Project

Honger.

Het aantal mensen met honger daalde met 70%. En 98.000 mensen werden getraind in het belang van gezonde voeding. 

Team-The-Hunger-Project

Community.

92% van de mensen gelooft dat ze hun eigen toekomst kunnen inrichten. En 192.000 mensen volgden een Vision, Commitment & Action workshop waarin ze hun eigen visie op de toekomst vormgeven. 

Kinderen.

86% van de kinderen slaapt onder een klamboe. En van 125.000 kinderen werd het gewicht en de groei in de gaten gehouden. 

financiering

Geld.

35% meer mensen kunnen veilig sparen en lenen. En 45.000 mensen werden getraind in ondernemerschap of inkomsten genererende activiteiten. De epicentra hebben meer inkomsten dan uitgaven: 67.930 euro inkomsten per jaar versus 51.400 euro aan uitgaven per jaar.

Dit zijn de gemiddelde resultaten uit de eindevaluaties van de zelfredzame epicentra in Benin, ten opzichte van de midterm evaluaties, die we zo’n 3 tot 4 jaar voor de eindevaluatie afnamen. 

CHANGEMAKER

CHANGEMAKER

“Samen hebben we enorm veel veranderd. Er is minder armoede en de gezondheid van kinderen is flink verbeterd. Daar ben ik trots op.”

Djaho Adjo, zelfredzaamheidscomité Klouékanme

Mooie mijlpaal: zelfredzame bank.

Een belangrijke mijlpaal is de verzelfstandiging van de epicentrumbanken – ooit opgericht door The Hunger Project Benin. Eind 2021 werd de bank door de West-Afrikaanse Centrale Bank erkend als officiële rurale coöperatieve bank, met een volwaardige bank-licentie. Een zelfredzame bank dus.

Het aantal spaarders en het totale spaarbedrag groeit snel. Op dit moment heeft de bank ruim 32.000 klanten, waarvan de meerderheid vrouwen. Alle rekeninghouders zijn ook aandeelhouders met tenminste één aandeel en met stemrecht. De bank heeft 44 medewerkers, 6 regionale kantoren verspreid over het land, 23 loketten en uitbreidingsplannen. Nu al bereikt de bank klanten buiten de epicentra, bijvoorbeeld via loketten op de markt. Dankzij de vergunning die ze nu hebben, kan de bank gaan vliegen. Zo kunnen in de toekomst nog veel meer gemeenschappen gebruikmaken van de voordelen van toegang tot geld.

Netwerk Katakle.

The Hunger Project Nederland was de afgelopen jaren hoofdfinancier van The Hunger Project Benin. Een belangrijke rol was hierbij weggelegd voor het ondernemersnetwerk Katakle: een investeerdersgroep van Nederlandse ondernemers en ondernemende stichtingen. Nu de laatste epicentra zelfredzaam zijn, komt ook het netwerk Katakle netwerk ten einde. Bekijk hier de hoogtepunten van 14 jaar Katakle.

De rurale banken zijn erkend als officiële coöperatieve bank.

Investeer in het einde van honger.