Honger en corona.

De coronapandemie en de impact van de corona-maatregelen komen wereldwijd hard aan. Zeker in arme landen, bij mensen zonder toegang tot een kraan of goede gezondheidszorg, waar goede informatie mondjesmaat verkrijgbaar is en waar social distancing zonder enig vangnet eigenlijk niet haalbaar is. Het aantal mensen met honger dreigt door corona verder toe nemen.

Corona raakt ons allemaal.

De coronapandemie raakt iedereen, overal ter wereld. De verspreiding van het virus en de economische en sociale gevolgen raken iedereen, waar je ook woont.  

In arme landen slaat corona hard toe.

De situatie en mogelijkheden in elk land zijn anders. Ook binnen onze programmalanden verschilt de situatie enorm. Zo staat India er bijvoorbeeld heel anders voor dan Burkina Faso. Maar in het algemeen slaat de coronacrisis zeker in arme landen hard toe. Waar toegang tot een kraan, goede gezondheidszorg of kennis over hygiëne niet vanzelfsprekend is. Waar goede informatie mondjesmaat verkrijgbaar is, of niet lokale talen en waar lang niet iedereen toegang heeft tot internet om makkelijk even wat extra informatie op te zoeken. Waar leerlingen geen online les kunnen volgen als de scholen dicht zijn. Waar nog lang geen zicht is op een vaccin voor iedereen. En waar geen vangnet is – geen verzekering, en ook geen regeling van de overheid om tegenvallende inkomsten op te vangen.

Wanneer een lockdown honger betekent.

In arme landen leven veel mensen ‘hand-to-mouth‘: een dag niet gewerkt, is een dag niet gegeten. In tijden van zaaien of oogsten betekent verplicht binnenblijven bovendien dat er niet alleen vandaag geen eten op tafel komt, maar ook de komende maanden niet. Daardoor heeft zelf-isolatie of social distancing grote gevolgen voor de inkomsten van een gezin. En is het vaak simpelweg geen optie. Kwetsbaar, dus, in tijden van crisis zoals nu.

Honger neemt toe door corona.

Het aantal mensen met honger dreigt verder toe te nemen door de coronacrisis. Het coronavirus zelf, de impact van de corona-maatregelen en de te verwachten economische terugval hebben grote gevolgen. Veel mensen die nu nét het hoofd boven water houden, redden het straks niet meer. 

Het World Food Programme waarschuwt voor een hongerpandemie als gevolg van de COVID-pandemie. Hun schatting: nog eens 130 miljoen mensen extra krijgen honger. En ook de FAO schat in dat door de pandemie nog eens 83 tot 132 miljoen mensen extra dagelijks met honger zullen moeten leven.

Impact op alle SDG’s.

Het United Nations Department of Economic and Social Affairs bracht in kaart hoe de Covid-19 pandemie invloed heeft op alle 17 Sustainable Development Goals. Van #zerohunger tot goed onderwijs: de gevolgen zijn nu al merkbaar. Zo gingen vanwege corona anderhalf miljard kinderen en jongeren niet naar school of studie. En de meeste van hen hadden helemaal geen enkele les, ook geen thuisonderwijs op afstand. Daarbij liepen 320 miljoen kinderen niet alleen hun lessen, maar ook een voedzame schoolmaaltijd mis. Maar ook geweld tegen vrouwen en het aantal kindhuwelijken neemt snel toe.

De tekst loopt door onder de foto. 

Het aantal mensen met honger dreigt toe te nemen door de coronacrisis.

Vrouw-met-mondkapje-Ghana-The-Hunger-Project-corona-en-honger

Onzekere toekomst.

We weten nog niet hoe deze situatie zich verder gaat ontwikkelen. Hoe lang het gaat duren en wat dit op de lange termijn betekent. En kunnen alleen maar hopen dat we ons door deze crisis heen knokken en dat we er, ondanks alle onvermijdelijke verliezen, sterker uitkomen. Omdat we datgene doen wat soms onmogelijk lijkt. En omdat we ons vol blijven inzetten voor alles wat er wél kan. Zo zien we dat de getrainde vrijwilligers in de dorpen in onze werkgebieden bergen verzetten.

Wat kun jij doen?

Ook jij kunt onderdeel zijn van de oplossing. Investeer in het werk van 500.000 lokale vrijwilligers, zodat zij een verschil kunnen maken voor hun 15,8 miljoen dorpsgenoten. Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen – ook in afgelegen dorpen op het platteland – weten wat zij kunnen doen om zichzelf, hun familie en hun dorp te beschermen.

Het coronavirus raakt ons allemaal, waar ter wereld je ook woont. Zeker in arme landen slaat corona hard toe. Wat ons precies nog te wachten staat weten we nu nog niet, maar honger dreigt toe te nemen. We kunnen alleen maar hopen dat er sterker uitkomen. En ons vol blijven inzetten voor alles wat er wél kan.

Investeer in het einde van honger.