Honger en corona.

De coronapandemie en de impact van de corona-maatregelen komen wereldwijd hard aan. Zeker in arme landen, bij mensen zonder toegang tot een kraan of goede gezondheidszorg, waar goede informatie mondjesmaat verkrijgbaar is en waar social distancing zonder enig vangnet eigenlijk niet haalbaar is. Het aantal mensen met honger is door corona verder toegenomen.

In arme landen slaat corona hard toe.

De coronapandemie raakt iedereen, overal ter wereld. Maar in het algemeen slaat de coronacrisis zeker in arme landen hard toe. Waar toegang tot een kraan, goede gezondheidszorg of kennis over hygiëne niet vanzelfsprekend is. Waar goede informatie mondjesmaat verkrijgbaar is, of niet lokale talen en waar lang niet iedereen toegang heeft tot internet om makkelijk even wat extra informatie op te zoeken. Waar leerlingen geen online les kunnen volgen als de scholen dicht zijn. Waar nog lang geen zicht is op een vaccin voor iedereen. En waar geen vangnet is – geen verzekering, en ook geen regeling van de overheid om tegenvallende inkomsten op te vangen.

Wanneer een lockdown honger betekent.

In arme landen leven veel mensen ‘hand-to-mouth‘: een dag niet gewerkt, is een dag niet gegeten. In tijden van zaaien of oogsten betekent verplicht binnenblijven bovendien dat er niet alleen vandaag geen eten op tafel komt, maar ook de komende maanden niet – met grote gevolgen voor de voedselzekerheid en inkomsten van een gezin. 

Honger neemt toe door corona.

De pandemie ontwricht voedselsystemen en gemeenschappen, en daarmee neemt ook het aantal mensen met honger toe. Veel mensen die nu nét het hoofd boven water houden, redden het (straks) niet meer. Uit het meest recente FAO-rapport wordt duidelijk dat honger flink is gestegen: sinds de uitbraak van COVID-19, zijn er zo’n 150 miljoen mensen met honger bijgekomen: 103 miljoen mensen tussen 2019 en 2020, en 46 miljoen mensen in 2021.

Uit de praktijk: gevolgen in India.

  • 92% van de mensen heeft minder inkomsten
  • 58% van de mensen kan niet meer voorzien in de basisbehoeften
  • 45% van de mensen heeft problemen met voedselzekerheid

Impact op alle SDG’s.

Het United Nations Department of Economic and Social Affairs bracht in kaart hoe de COVID-19 pandemie invloed heeft op alle 17 Sustainable Development Goals. Van #zerohunger tot goed onderwijs: de gevolgen zijn nu al merkbaar. Zo gingen vanwege corona anderhalf miljard kinderen en jongeren niet naar school of studie. En de meeste van hen hadden helemaal geen enkele les, ook geen thuisonderwijs op afstand. Daarbij liepen miljoenen kinderen niet alleen hun lessen, maar ook een voedzame schoolmaaltijd mis. Maar ook geweld tegen vrouwen en het aantal kindhuwelijken nam snel toe.

De tekst loopt door onder de foto. 

Het aantal mensen met honger neemt toe door de coronacrisis.

Vrouw-met-mondkapje-Ghana-The-Hunger-Project-corona-en-honger

Onze corona-aanpak.

The Hunger Project werkt hard om te voorkomen dat meer mensen onder de armoedegrens terecht komen. Het belangrijkste doel van onze corona-aanpak is dat zodat zoveel mogelijk mensen weten wat zij kunnen doen om zichzelf, hun familie en hun dorp te beschermen. En daarin staan de getrainde vrijwilligers in de dorpen in onze werkgebieden centraal.

Wat kun jij doen?

Ook jij kunt onderdeel zijn van de oplossing. Investeer in het werk van duizenden lokale vrijwilligers, zodat zij een verschil kunnen maken voor hun 12 miljoen dorpsgenoten. Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen – ook in afgelegen dorpen op het platteland – weten wat zij kunnen doen om zichzelf, hun familie en hun dorp te beschermen.

De coronapandemie ontwricht voedselsystemen en gemeenschappen, en daarmee neemt ook het aantal mensen met honger toe. Vooral in arme landen heeft de coronacrisis grote impact. The Hunger Project werkt met duizenden getrainde lokale vrijwilligers om te voorkomen dat meer mensen onder de armoedegrens terecht komen. 

Investeer in een wereld zonder honger.