Het einde van honger, het kan wél!

Het einde van honger,
het kan wél!

Klachtenprocedure The Hunger Project.

The Hunger Project streeft ernaar om haar werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Zowel de concrete werkzaamheden als de communicatie hierover naar medewerkers, vrijwilligers, financiers, partnerorganisaties, het algemene publiek en alle andere betrokkenen. Heb je een klacht over ons werk? Dan horen wij deze heel graag en volgen wij deze op volgens onze klachtenprocedure.

Leren van fouten.

Als er klachten zijn over het werk van The Hunger Project of specifiek over één of meerdere medewerkers of vrijwilligers, zal deze klacht altijd via onze vastgestelde richtlijnen in behandeling worden genomen. Hierdoor wil The Hunger Project van haar eventuele fouten leren en haar werkzaamheden optimaliseren. Ook genereert de rapportage die van de afhandeling wordt samengesteld informatie voor management en bestuur.

Complimentenbeleid en juich-regeling.

Het einde van de honger is een groot, ver en wat abstract doel. Het is niet ondenkbaar dat je op weg naar zo’n groot einddoel onderweg de moed verliest. Des te belangrijker is het daarom om elke kleine stap voorwaarts te markeren en te vieren. Mede daarom hanteren we – naast de klachtenregeling – ook een complimentenbeleid. En ook daarom vieren we elk succes, hoe klein ook, door op een centrale bel te slaan (het “PING-moment”) en dan hardop én op de team WhatsApp groep te melden wat dat succes of compliment is, zodat anderen er in kunnen delen. 

Investeer in het einde van honger.