3 oplossingen voor honger.

Een wereld zonder honger is mogelijk. The Hunger Project heeft meer dan 45 jaar ervaring met werken aan het einde van honger en leerde gaandeweg wat wel en niet werkt. We ontwikkelden een aanpak die weliswaar per land verschilt, maar waarin altijd deze 3 oplossingen voor honger centraal staan: mensen komen zelf in actie, empowerment van vrouwen en slim samenwerken met lokale overheden. 

Een wereld zonder honger is mogelijk.

The Hunger Project gelooft dat een wereld zonder honger mogelijk is. We zien honger als het grootste oplosbare probleem ter wereld. De afgelopen decennia nam honger al flink af. Maar helaas neemt het aantal mensen met honger de laatste jaren weer toe, onder invloed van klimaatverandering en acute crises. Dat is door de impact van de coronapandemie en de crisis in Oekraïne alleen maar meer geworden. Daarom moeten we heel hard aan de bak om het tij te keren. Want honger moet niet verder toenemen, het moet fors afnemen. 

Oplossingen voor honger zijn maatwerk.

The Hunger Project leerde van meer dan 45 jaar ervaring wat wel en niet werkt op weg naar het einde van honger. We vonden onszelf telkens opnieuw uit. En we gaan voortdurend op onderzoek uit: hoe zit honger in elkaar, wat mist er en wat zou hét verschil kunnen maken?  Dat leidde tot programma’s in meer dan 9.500 dorpen in 13 programmalanden. Daar laten we in de praktijk  zien dat het einde van honger haalbaar is.

Onze 3 basisprincipes.

De aanpak verschilt per land, want de omstandigheden zijn er ook verschillend. Een methode die in Azië uitstekend werkt, kan om wat voor politieke, culturele, sociale, economische of geografische reden dan ook weleens helemaal de plank misslaan in Afrika of Latijns-Amerika. Daarom bestaat er bij The Hunger Project niet zoiets als ‘dé oplossing’ of ‘hét project’. The Hunger Project onderzoekt continu op lokaal niveau wat er ‘mist’ voor het succesvol bestrijden van honger en armoede en wat er wél is en kan. En daar werken we vervolgens aan. Maar ondanks het maatwerk, staan in al ons werk 3 basisprincipes centraal.

We stellen altijd de vraag: wat kan er wél?

Oplossing 1: mensen komen zelf in actie.

Een blijvend einde aan honger kan alleen gebeuren wanneer mensen dat zélf doen. Als zij durven geloven dat het anders, dan kunnen zij zelf actie ondernemen om hun leven te verbeteren. Zeker met inzicht in hun eigen capaciteiten en wanneer ze kansen krijgen. We moedigen mensen aan om hun stem te laten horen. Via trainingen krijgen zij inzicht in hun eigen capaciteiten en mogelijkheden. In Visie, Commitment en Actie (VCA)-workshops dagen we mensen uit om te durven dromen en hun visie op een betere toekomst vorm te geven. Ze maken concrete en haalbare plannen om die dromen te verwezenlijken. En ze voeren deze plannen zelf uit, met lokale bronnen en ondersteuning van The Hunger Project.

Essentieel zijn de lokale vrijwilligers die enthousiast zijn over de nieuwe mogelijkheden die zij zien. Deze changemakers geven zelf weer trainingen en inspireren mensen in hun eigen omgeving om acties en veranderingen door te voeren. Wereldwijd trainde The Hunger Project duizenden vrijwilligers, die op hun beurt miljoenen anderen in hun eigen gemeenschap mobiliseren. 

Oplossing 2: empowerment van vrouwen.

Voedselschaarste en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoewel vrouwen een cruciale rol hebben in de voedselproductie en het voeden van hun gezin, worden zij op veel plekken systematisch buitengesloten. Ze hebben geen toegang tot onderwijs, geld of invloedrijke posities. Terwijl de praktijk bewijst dat investeren in de ontwikkeling van vrouwen het meest effectief is in de strijd tegen honger.

Daarom traint The Hunger Project vrouwen op het platteland op het gebied van voedselzekerheid, leiderschap en ondernemerschap. Zo krijgen vrouwen inzicht in hun eigen capaciteiten en kunnen zij zelf actie ondernemen om hun leven te verbeteren. We moedigen vrouwen aan om hun stem te laten horen. En lokale vrijwilligers gaan in gesprek met vrouwen en mannen over genderongelijkeid – want samen bereik je meer.

Investeren in de ontwikkeling van vrouwen is het meest effectief in de strijd tegen honger.

Oplossing 3: samenwerken met lokale overheden.

The Hunger Project werkt samen met overheden op districts- en dorpsniveau. Zij staan het dichtst bij de mensen en het is hun taak om basisvoorzieningen zoals gezondheid, voeding en inkomen te organiseren. The Hunger Project betrekt de lokale overheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap, zorgt dat dorps- en districtsraden effectief kunnen werken en dat mensen met kennis over lokaal bestuur hun rechten kunnen claimen en zeggenschap en voorzieningen kunnen afdwingen.

Het einde van honger vraagt om duurzame oplossingen. En hoewel de ultieme aanpak van honger per land en gebied verschilt, zet The Hunger Project altijd deze 3 oplossingen voor honger centraal: mensen komen zelf in actie, vrouwen staan voorop en slim samenwerken met lokale overheden. Op die manier is het heel goed mogelijk om een blijvend einde te maken aan honger en armoede.

Investeer in een wereld zonder honger.