Onze corona aanpak.

Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis zorgde The Hunger Project ervoor dat zoveel mogelijk mensen zichzelf en hun gezin konden beschermen tegen corona en de impact van de maatregelen. Daarbij speelden de duizenden getrainde lokale vrijwilligers een grote rol. Zij stonden vooraan in de frontlinies van hun dorpen en maakten het verschil voor hun dorpsgenoten.

Blijven inzetten voor wat er wél kan.

Veel dorpen wereldwijd zijn hard geraakt door corona. De prioriteit van The Hunger Project: voorkomen dat meer mensen onder de armoedegrens terecht komen. En zorgen dat zoveel mogelijk mensen – ook in afgelegen dorpen op het platteland – weten wat zij kunnen doen om zichzelf, hun familie en hun dorp te beschermen. Daarbij bleek onze eerdere aanpak van grote waarde.

Centraal in onze corona aanpak: lokale vrijwilligers.

The Hunger Project trainde de afgelopen jaren duizenden lokale vrijwilligers. Zij kennen de lokale situatie en weten wie wat het meeste nodig heeft. Zij weten waar ze betrouwbare informatie kunnen krijgen en kunnen bovendien toegang tot de nodige overheidsdiensten claimen. Ze werken goed samen, kunnen razendsnel schakelen en zijn getraind om een leiderschapsrol op te pakken. Juist zij stonden voorop in de frontlinies van hun dorpen. Met coaching – soms op afstand – van onze lokale experts kwamen zij in actie voor hun dorpsgenoten.

5 acties aan de basis van onze corona aanpak.

Hoewel in elk dorp de specifieke acties er anders uitzagen, was de basis van de corona aanpak van The Hunger Project in alle landen hetzelfde:

  1. Juiste en begrijpelijke informatie verspreiden – over het belang van handen wassen, hygiëne maatregelen, afstand houden, gebruik van mondkapjes, vaccinaties en het tegengaan van allerlei woeste geruchten.

  2. Kennis delen over het belang van handen wassen en hygiëne maatregelen, en de lokale aanleg van mobiele handwas-stations met zeep – zodat zoveel mogelijk mensen hun handen kunnen wassen.

  3. Potentiële corona-patiënten identificeren – symptomen herkennen, mensen stimuleren zich te laten testen, in contact brengen met gezondheidswerkers en ondersteuning bij quarantaine.

  4. Ondersteuning van kwetsbare families – overheidsondersteuning regelen waar mogelijk, community filantropie opzetten, zelfgebouwde voedselbanken zo goed mogelijk vullen, boeren te ondersteunen bij zaaien en oogsten, rurale banken openhouden en zo zorgen dat dorpen zijn voorbereid of kunnen inspelen op eventuele voedselschaarste.

  5. Beperken van sociale onrust in tijden van crisis –de risico’s op toename van huiselijk geweld, kindhuwelijken en stigmatisering bespreekbaar maken en samen oplossingen bedenken.

Enkele resultaten van onze corona aanpak.

icoontje-geld

In Bangladesh kregen lokale vrijwilligers de support op de juiste plek. Ze hielden in de gaten welke gezinnen in hun dorp acute ondersteuning nodig hadden en waren goed op de hoogte van beschikbare sociale vangnetten en hoe ze die moesten aanvragen. Op plekken zonder lokale vangnetten hebben ze zelf gemeenschapsfondsen opgezet voor de armsten uit het dorp. Met deze community filantropie haalden ze bij hun dorpsgenoten geld en goederen op voor ruim 234.000 kwetsbare families.

Ons netwerk van de ruim 8.000 getrainde vrouwelijk leiders in India bleek op het hoogtepunt van de coronacrisis goud waard. Zij mochten tijdens de strenge lockdowns als ‘frontline workers’ buitenshuis werken. Ze hielpen met crematies, deelden essentiële informatie over COVID-19, thuisisolatie en quarantaine en gingen mythes tegen over het virus en vaccins. Ook identificeerden ze huishoudens die extra hulp nodig hadden en zetten ze zogenoemde ‘fluisternetwerken’ op om kindhuwelijken en huiselijk geweld tegen te gaan. En ze deelden informatie over, en moedigden mensen aan om gebruik te maken van, de overheidsregeling voor mensen die door de lockdowns geen werk meer hadden. 

illustratie-water

De tippy tap is een klein handenwas-station met water en zeep, dat je met je voet kunt bedienen. Vrijwilligers plaatsten er al ruim 25.000 in dorpen en bij scholen, zodat zoveel mogelijk mensen hun handen kunnen wassen – ook in dorpen op het platteland. Daarnaast deelden de vrijwilligers informatie over het belang van handen wassen en andere hygiëne maatregelen.

De focus van The Hunger Project op het hoogtepunt van de coronapandemie: voorkomen dat meer mensen onder de armoedegrens zouden komen. De duizenden lokale vrijwilligers stonden daarin centraal: ze konden razendsnel schakelen en inspringen op wat nodig is. 

Investeer in een wereld zonder honger.