Sustainable Development Goals.

Je kent ze vast: de Sustainable Development Goals. 17 doelen voor een duurzame en eerlijke wereld in 2030. Afgekort de SDG’s. Uiteraard zet The Hunger Project zich vooral in voor SDG2: Zero Hunger. Maar met onze geïntegreerde aanpak dragen we bij aan alle 17 SDG’s. Want voor een duurzaam einde van honger moeten we aan alle oorzaken van honger en armoede werken.

De Sustainable Development Goals: 17 ambitieuze doelen.

In 2015 zetten de leiders van 193 landen na lang onderhandelen hun handtekeningen onder een ambitieuze agenda voor de wereld. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen moeten de wereld een betere plek maken, en pakken uitdagingen als honger, armoede en klimaatverandering aan. Deze 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) moeten uiterlijk in 2030 moeten zijn gehaald. 

Alle Sustainable Development Goals

SDG2: Zero Hunger.

Toen The Hunger Project 40 jaar geleden werd opgericht, was het idee van het einde van honger nog wel écht een grote denksprong. Maar met de Sustainable Development Goals heeft de wereld het einde van honger als haalbaar doel omarmd. Ook de Nederlandse overheid heeft voor die doelen getekend – omdat het kán.

De laatste decennia daalde het aantal mensen met honger sterk, terwijl de wereldbevolking behoorlijk groeide. Maar dat is niet genoeg: in SDG2 is afgesproken dat honger in 2030 helemaal niet meer voorkomt. Helaas zien we sinds 2015 een teleurstellende trendbreuk: honger neemt weer toe, in plaats van af. En dat terwijl honger het grootste oplosbare probleem ter wereld is.

Werken aan alle SDG’s tegelijk.

Naast de ambitie van de SDG’s, is ook de onderlinge samenhang belangrijk. En daar is The Hunger Project het volkomen mee eens. Niet voor niets werken we altijd met een geïntegreerde aanpak.

We kunnen nu eenmaal niet definitief en duurzaam een eind aan honger maken zonder ook te werken aan ongelijkheid. En aan gezondheid. En aan de toegang tot schoon drinkwater. Want chronische honger is een vicieuze cirkel waarin de omgeving, water, sanitair, onderwijs, gezondheidszorg en gelijkheid tussen mannen en vrouwen allemaal een rol spelen. Om deze cirkel te doorbreken, moeten al deze onderwerpen aangepakt worden. Geïntegreerd en tegelijkertijd. Met ons werk dragen we dan ook bij aan elk van de zeventien SDG’s.

Een paar voorbeelden:

  • SDG1 – geen armoede: in 8 zelfredzame epicentra in Afrika, daalde het aantal mensen onder de armoedegrens met 14%*.
  • SDG3 – goede gezondheid en welzijn: in 2019 volgden bijna 75.000 mensen een workshop over hiv/aids en genderongelijkheid
  • SDG5 – gendergelijkheid: via het programma Her Choice gaan we in 6 van onze programmalanden kindhuwelijken tegen
  • SDG9 – industrie, innovatie en infrastructuur: talloze getrainde dorpscomités overtuigen hun lokale overheid om nieuwe wegen, waterpompen en elektriciteit aan te leggen
  • SDG13 – klimaatactie: in Ethiopië hebben we samen met WeForest meer dan een miljoen bomen geplant
  • SDG15 – leven op het land: in Malawi werken we intensief samen met African Parks om stroperij in het Majete Wildlife Park tegen te gaan
  • SDG17 – partnerschap om doelstellingen te bereiken: in de Movement for Community-Led Development wisselen we met 65 organisaties kennis en ervaring uit.

*gemiddelde resultaten uit de eindevaluaties (2019) van 8 epicentra, afgezet tegen de resultaten uit de midline evaluaties.

Naast de ambitie van de SDG's, is ook de onderlinge samenhang belangrijk.

Bijdragen aan de SDG’s: 17 doelen voor ons allemaal.

Deze 17 doelen zijn van ons allemaal, en iedereen kan zich ervoor inzetten. Dat gebeurt al vanuit overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, jongerengroepen, ngo’s, consumenten, scholen en meer. Uiteraard zet The Hunger Project vooral in op SDG2. Doe je mee? Steun het werk van The Hunger Project als bedrijf, stichting, fonds of particulier. Of bekijk wat je nog meer voor de SDG’s kunt doen.

In 2030 moeten de Sustainable Development Goals behaald zijn. En dan moet ook honger de wereld uit zijn, zoals is vastgelegd in SDG2. Omdat we voor een duurzaam einde van honger aan alle oorzaken van honger en armoede tegelijk moeten werken, draagt The Hunger Project met een geïntegreerde aanpak bij aan alle 17 doelen.

Investeer in het einde van honger.