Een wereld zonder honger, het kan wél.

Een wereld zonder honger, het kan wél.

Visie, Commitment en Actie.

De allereerste stap van verandering is geloven dat het anders kan: van I Can’t naar I Can naar We Can. Deze mindset verandering staat centraal in de zelf ontwikkelde Visie, Commitment en Actie (VCA)-methode.

Mentaliteitsverandering.

Het hart van al het werk dat The Hunger Project doet, is groepen mensen trainen voor mentaliteitsverandering. De eerste stap is durven dromen dat het leven er anders uit zou kunnen zien. Als mensen geloven dat het anders kan, dan kunnen zij zelf actie ondernemen om hun leven te verbeteren.

VCA-workshops.

In VCA-workshops gaan deelnemers van Visie naar Commitment naar Actie. We dagen mensen uit om hun visie op een betere toekomst vorm te geven. Ze maken concrete en haalbare plannen om die dromen te verwezenlijken. En voeren deze plannen zelf uit, met lokale bronnen en ondersteuning van The Hunger Project. 

De VCA-methode is ooit begonnen in Bangladesh, en inmiddels in tienduizenden dorpen in vele landen toegepast en werkenderwijs verbeterd. In totaal volgden al meer dan 2 miljoen mensen een VCA-workshop, van Mexico tot Mozambique.  

Hardware en software.

Grace Chikowe, landendirecteur The Hunger Project Malawi:  “We zeggen vaak dat de ‘software’ van een project net zo belangrijk is als de ‘hardware’. Ik werk dagelijks met mensen die het geloof zijn verloren dat er iets kan veranderen. De VCA-workshop gaat over de software, over het veranderen van deze mindset. Het helpt mensen om een visie te ontwikkelen en om te kijken naar hoe ze die kunnen waarmaken, samen als gemeenschap en als individu. En zo staan lokale leiders op, die geloven dat zij zélf een verschil kunnen maken en dat zij aan zet zijn. Soms is dat, in combinatie met toegang tot kennis en toegang tot middelen, al genoeg om armoede te verslaan.”

De VCA-methode in kaart gebracht.

In een nauwe samenwerking tussen Hunger Project-trainers uit al onze programmalanden hebben we onze trainingsmethodiek uitgewerkt tot een VCA-handboek. Zodat ook andere organisaties die werken aan verandering van onderop en van binnenuit, deze trainingsmethode kunnen gebruiken.

De eerste stap: durven dromen dat het anders kan.

De VCA-manual is ontwikkeld in samenwerking met de Her Choice alliantie, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Als mensen durven dromen en geloven dat het anders kan, dan kunnen zij zelf actie ondernemen om hun leven te verbeteren. De Visie, Commitment en Actie-methodiek daagt mensen uit om hun visie op een betere toekomst vorm te geven. En concrete plannen te ontwikkelen om die dromen waar te maken. 

Investeer in een wereld zonder honger.