Bangladesh.

In Bangladesh werken we in 181 Unions aan het versterken van lokale democratie en leiderschap, rechten van meisjes en vrouwen en het behalen van de SDG’s. Maatschappelijk betrokken jongeren hebben daarin een sleutelrol. The Hunger Project Bangladesh is sinds 1990 de grootste vrijwilligersorganisatie in het land. Via Her Choice gaan we kindhuwelijken tegen. En met de Right2Grow alliantie willen we een einde maken aan ondervoeding bij kinderen.

Waarom werken wij aan het einde van honger in Bangladesh.

Bangladesh is met ruim 160 miljoen inwoners een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Daarvan leeft bijna een vijfde onder de armoedegrens. 20 miljoen mensen in Bangladesh zijn ondervoed, 17,2 miljoen mensen leven er dagelijks in grote voedselonzekerheid. Dat heeft deels te maken met de lage sociale status van vrouwen.

Wat doet The Hunger Project in Bangladesh.

The Hunger Project Bangladesh heeft jarenlange ervaring met werken aan onderwerpen als armoedebestrijding, honger en geweld tegen vrouwen omgezet naar een unieke SDG Union strategie. Ons werk voeren we uit in 181 Unions, lokale ‘eenheden’ vergelijkbaar met een gemeente, en daarmee bereiken we 5 miljoen mensen in ruim 3.716 dorpen. Ook werken we via de Her Choice alliantie aan het tegengaan van kindhuwelijken in Ethiopië. En via de Right2Grow alliantie willen we een einde maken aan ondervoeding bij kinderen.

4 doelen van The Hunger Project Bangladesh.

 1. Plattelandsgemeenschappen mobiliseren om zelf in actie te komen.
 2. Empowerment van vrouwen en meisjes.
 3. Lokaal bestuur versterken.
 4. Allianties vormen voor lobby & actie

SDG Union strategie.

Dorpsbewoners brengen zelf in kaart wat de behoeften en problemen zijn in de dorpen en stellen samen doelen vast voor de aanpak van deze problemen. Dat is de SDG Union strategie in een notendop. Trainingen en bewustwordingscampagnes georganiseerd door The Hunger Project creëren gemeenschapsmobilisatie en duurzame capaciteitsopbouw. Daarna organiseren lokale vrijwilligers, vooral vrouwen, tal van campagnes en activiteiten om zo zelf een einde te maken aan honger en armoede in hun gemeenschappen.

Mensen zelf aan zet.

Mensen eigenaar maken van de oplossing is een bewezen succesvolle aanpak van veel sociale problemen. Inwoners van de 181 Unions waar wij actief zijn maken actieplannen om de SDG’s in hun gemeenschap te behalen, en houden daarvan zelf de voortgang bij. En kijken wat er nodig is om tot oplossingen te komen.

Samen met de lokale overheid.

In alle activiteiten werkt The Hunger Project Bangladesh samen met lokale bestuursorganen als de Union Parishad en het lokale maatschappelijk middenveld. Om zo te laten zien hoe gemeenschappen zelf hun doelen kunnen bereiken.

Voorbeelden van activiteiten in Bangladesh.

 • Kindhuwelijken tegengaan met Her Choice.
  Bangladesh is een van de 6 landen waar het Her Choice programma loopt. Zo werkt The Hunger Project Bangladesh nauw samen met scholen en schoolclubs voor de Safe Schools for Girls-campagnes. Het doel: scholen veiliger en fijner maken voor meisjes, zodat zij graag naar school blijven gaan.
 • Trainen van vrouwen en meisjes.
  Bijvoorbeeld op het gebied van leiderschap en gendergelijkheid. Op hun beurt organiseren getrainde vrouwen lokale bijeenkomsten, workshops en campagnes om bijvoorbeeld kindhuwelijken, genderdiscriminatie, corruptie en analfabetisme tegen te gaan.
 • Courtyard meetings over belang van gezonde voeding.
  In deze meetings geven getrainde lokale leiders andere jonge moeders voorlichting over het belang van goede voeding in de eerste 1.000 dagen van het leven van hun kindje.

De tekst loopt door onder de foto.

Landkaart-Bangladesh-The-Hunger-Project
 • Bevolking: 166 miljoen
 • 13% is ondervoed
 • 10,6% leeft in extreme voedselonzekerheid
 • Levensverwachting: 72,3 jaar (Nederland: 82,1)
 • Human Development Ranking: 135 (Nederland: 10)

CHANGEMAKER

“Later wil ik me naast mijn werk – ik wil dokter worden – blijven inzetten voor een beter Bangladesh. Het allerbelangrijkste is dat meisjes serieus worden genomen en hun stem kunnen gebruiken.”

Bonani Akter (16) uit Barakput Union in Bangladesh.

Resultaten uit Bangladesh.

icoontje-rva

Educatie.

43.000 mensen deden vorig jaar mee aan Safe School for Girls-campagnes. De campagnes vergroten onder meer de kennis over meisjesrechten en vragen aandacht voor de negatieve gevolgen van kindhuwelijken. 

Icoontje-betrouwbaarheid

Jongeren.

In 2019 deden meer dan 5.000 jongeren mee aan de opstart van Youth Ending Hunger-groepen. Dit programma mobiliseert studenten in heel Bangladesh om campagnes te organiseren over belangrijke onderwerpen als gezinsplanning en klimaatkwesties.

illustratie-water

Water.

8.800 mensen zijn vorig jaar getraind over het belang van schoon water en goede hygiëne. Een betere toegang tot schoon water is van cruciaal belang: niet alleen om ziekten te verminderen, maar ook om de rechten van vrouwen te versterken. Vrouwen die niet ver hoeven te lopen om water te halen, krijgen meer tijd voor hun eigen financiële of persoonlijke ontwikkeling.

 • Bevolking: 166 miljoen
 • 13% is ondervoed
 • 10,6% leeft in extreme voedselonzekerheid
 • Levensverwachting: 72,3 jaar (Nederland: 82,1)
 • Human Development Ranking: 135 (Nederland: 10)
Investeer in het einde van honger.