Benin.

The Hunger Project werkt sinds 1997 in Benin. In 9 epicentra werken we met gemeenschappen aan het vergroten van de voedselzekerheid en het verbeteren van gezondheid. Samen met de gemeenschappen zorgen we ervoor dat meer kinderen naar school gaan. En via Her Choice gaan we kindhuwelijken tegen. 

Waarom werken wij aan het einde van honger in Benin.

Ondanks economische groei en een relatief stabiele democratie, is Benin erg arm: het West-Afrikaanse land staat in de onderste rij van de Human Development Index (163). Veel van de ruim 11 miljoen inwoners hebben nog steeds geen toegang tot sociale basisvoorzieningen en zijn afhankelijk van zelfvoorzienende landbouw. Grote aantallen jongeren zien geen toekomst meer in hun dorp, en trekken als kansarme dagloner naar de stad, of nog verder – naar het buitenland. Terwijl er volop lokale kansen zijn, mits je ze maar herkent.

Wat doet The Hunger Project in Benin.

The Hunger Project Benin werkt met dorpsgemeenschappen met een geïntegreerde aanpak aan ontwikkeling op alle fronten: van gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en voedselzekerheid tot water en milieu, microfinanciering, ondernemerschap en gendergelijkheid. Dat doen we in 9 gebieden op het platteland (‘epicentra’) met programma’s  via onze epicentrumstrategie. Zo werken 117.000 inwoners uit 45 dorpen samen op weg naar het einde van honger en armoede. Ook werken we via de Her Choice alliantie aan het tegengaan van kindhuwelijken in Benin. Want kindhuwelijken en tienerzwangerschappen gaan hand in hand met honger en ondervoeding.

Epicentrumstrategie.

Omdat bij honger en armoede heel veel verschillende factoren een rol spelen, pakt The Hunger Project die factoren in de duurzame epicentrumstrategie allemaal aan. Gezondheidszorg van voorlichting tot behandeling. Onderwijs voor kleuters én voor volwassenen. Veilig sparen en voordelig lenen. Voorlichting over gezonde voeding. En veel aandacht voor het versterken van lokale voorlopers, en dan met name vrouwelijke leiders.

Mensen zelf aan zet.

Mensen eigenaar maken van de oplossing is een bewezen succesvolle aanpak van veel sociale problemen. Inwoners van de epicentra maken actieplannen voor het einde van armoede en honger in hun gemeenschap, en houden daarvan zelf de voortgang bij. En kijken wat er nodig is om tot oplossingen te komen. Dat is Community-led Development in een notendop.

Samen naar zelfredzaamheid.

In alle activiteiten werkt The Hunger Project Benin samen met gemeenschappen en de lokale overheid. Met als ultieme doel: zelfredzaamheid. Zodat gemeenschappen na een aantal jaar zelf verder kunnen. Zonder honger en zonder armoede, maar vooral in staat om nieuwe uitdagingen samen aan te pakken.

Hoofdfinancier.

The Hunger Project Nederland is hoofdfinancier van The Hunger Project Benin. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor het ondernemersnetwerk Katakle: een investeerdersgroep van Nederlandse ondernemers en ondernemende stichtingen. Een aantal epicentra zijn geadopteerd door particulieren en stichtingen uit Nederland en Australië.

Voorbeelden van activiteiten in Benin.

 • Ondersteuning van lokale boeren.
  The Hunger Project ondersteunt lokale boeren in Benin met onderwijs en materiaal, zodat ze de voedselproductie kunnen verbeteren en uitbreiden. Want hoewel Benin niet in grote mate wordt getroffen door droogte of overstromingen, is er wel een tekort aan voedsel.  Daarom trainen wij boeren hoe ze méér opbrengst uit hun land kunnen halen – en die bewerken, veilig bewaren en voor een goede prijs verkopen. Voedselbanken in het epicentrum slaan voorraden op, zodat de gemeenschap daar gebruik van kan maken in tijden van voedselschaarste. 

 • Gezondheidsklinieken opzetten.
  De kliniek van het epicentrum biedt gezondheidszorg, vaccinaties en onderwijs hoe je je gezondheid en hygiëne kunt verbeteren. Ook biedt de kliniek een veilige ruimte om te bevallen en geven we er jonge moeders voorlichting over gezonde voeding voor hun baby.

 • Gunstige microkredieten verstrekken.
  Door microfinancieringsprogramma’s krijgen dorpsgenoten de kans om hun eigen kleine bedrijf te starten en zo hun inkomen te vergroten. Dat biedt extra zekerheid als de oogst schaars is. En het stelt vrouwen in staat om een eigen inkomen te verdienen en onafhankelijker te worden.

 • Onderwijs aanbieden.
  Kinderen en volwassen volgen onderwijs in meer dan 30 scholen in epicentrumgebouwen in Benin. De lokale overheid zorgt voor leraren en lesmateriaal. We informeren gemeenschappen dat het belangrijk is dat ook meisjes naar school gaan. Naast minder analfabetisme, zorgt goed onderwijs er ook voor dat meisjes minder snel trouwen op jonge leeftijd.

De tekst loopt door onder de foto.

Landkaart-Benin-The-Hunger-Project
Over Benin.
 • Bevolking: 11,5 miljoen
 • 7,4% is ondervoed
 • Levensverwachting: 57 jaar (Nederland: 82,1)
 • Human Development Ranking: 163 (Nederland: 10)

CHANGEMAKER

“Ik pas de kennis van de ondernemerschap trainingen nog steeds toe. Daardoor kon ik mijn handel in pindakoekjes flink uitbreiden. Ook op mijn oude dag wil ik financieel onafhankelijk zijn."

Emilienne Montchohodi uit werd van werkneemster werkgeefster en bouwt haar bedrijf verder uit.

Resultaten uit Benin.

illustratie vaccinatie

Vaccinaties.

In 2019 zijn meer dan 1.500 kinderen gevaccineerd in de epicentrumklinieken. Deze klinieken bieden ook kind- en kraamzorg, behandelen ziektes als malaria en tuberculose, en trainen dorpsgenoten op het gebied van gezonde voeding. trainen voeding en verdelen medicijnen.

Landbouw en voedselzekerheid.

14.000 vrouwen volgden gezondheidsonderwijs. Verschillende trainingen op het gebied van voeding, gezondheid en medische zorg worden gegeven door speciaal opgeleide lokale vrijwilligers, de zogenoemde animators.

Zelfredzaam.

7 epicentra zijn zelfredzaam: de inwoners van Avlamé, Kissamey, Bétérou, Zakpota, Akpadanou, Dèkpo en Ouissi werken zo goed met elkaar en met hun lokale overheid samen, dat ze zelf verder kunnen. Zonder ondersteuning van The Hunger Project zijn zij in staat om nieuwe uitdagingen samen aan te pakken: zelfredzaam.

 • Bevolking: 11,5 miljoen
 • 7,4% is ondervoed
 • Levensverwachting: 57 jaar (Nederland: 82,1)
 • Human Development Ranking: 163 (Nederland: 10)
Investeer in het einde van honger.