Ethiopië.

Op het platteland van Ethiopië werkt The Hunger Project sinds 2004 met gemeenschappen samen aan het einde van honger. Dat doen we onder meer door te investeren in de capaciteit van boeren en onderwijs van meisjes. Samen met WeForest gaan we de strijd aan met erosie. En met de Right2Grow alliantie willen we een einde maken aan ondervoeding bij kinderen.

Waarom werken wij aan het einde van honger in Ethiopië.

Ethiopië is historisch gezien een rijk land, maar het wordt hard getroffen door terugkerende droogte en voedseltekorten. 28,6 miljoen mensen zijn er ondervoed, 64 miljoen mensen leven iedere dag in extreme of milde voedselonzekerheid. Ethiopië staat dan ook in de onderste rij van de Human Development Index (176). Een zeer groot deel van de bevolking werkt in de landbouwsector en 78% woont op het platteland. Om hen weerbaar te maken voor terugkerende periodes van voedseltekorten, traint The Hunger Project in Ethiopië mannen en vrouwen op tal van gebieden. En werken we aan het herstellen van uitgeputte landbouwgrond.

Wat doet The Hunger Project in Ethiopië.

The Hunger Project Ethiopië werkte met dorpsgemeenschappen met een geïntegreerde aanpak aan ontwikkeling op tal van fronten: van een einde aan kindhuwelijken tot het verbeteren van landbouwgrond. Inmiddels zijn alle 4 van deze epicentra met in totaal 96 dorpen en ruim 80.000 inwoners zelfredzaam. Via Right2Grow willen we ondervoeding bij kinderen voorkomen door dorpen in staat te stellen om zelf bij hun (lokale) overheid aan te kloppen voor basisdiensten zoals gezonde voeding, schoon drinkwater en sanitair. En samen met WeForest gaan we de strijd aan met erosie.

Zelfredzaam.

The Hunger Project heeft in Ethiopië 4 epicentra opgezet. Het ultieme doel daarvan was zelfredzaamheid: zodat gemeenschappen na een aantal jaar zelf verder kunnen, zonder verdere steun van The Hunger Project. Met minder honger en armoede, en vooral in staat om nieuwe uitdagingen samen aan te pakken. Alle 4 epicentra in Ethiopië zijn zelfredzaam. Met resultaat: 74% van de huishoudens in de 96 dorpen heeft een eigen moestuin – een toename van 29%. In zelfredzaam epicentrum Machakel nam honger af met 25% en het aantal vrouwen dat toegang heeft tot financiële diensten, zoals microkredieten en onderwijs, is verdubbeld: 54% van de vrouwen beheert haar eigen financiën.

Right2Grow.

Met de Right2Grow alliantie werkt The Hunger Project Ethiopië aan het einde van ondervoeding bij kinderen en toegang tot basis Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH)-voorzieningen voor iedereen. We zetten de samenhang tussen van deze problemen centraal en pakken de grondoorzaken aan. Het is cruciaal dat mensen opstaan om hun rechten op goede WASH-voorzieningen en gezond voedsel  te claimen. Zodat zij hun overheid – op álle niveaus – ter verantwoording kunnen roepen. Right2Grow is strategisch partner van de Nederlandse overheid, samen met 5 partners in 6 landen.

The Hunger Project en WeForest.

Sinds 2017 gaan we samen met WeForest in Ethiopië de strijd aan met erosie. Want geërodeerde grond raakt uitgeput, wat leidt tot mislukte oogsten en voedselonzekerheid. We combineren expertises: bomen via WeForest en mensen via The Hunger Project. Zo wordt onze gezamenlijke impact nóg groter. Het doel: de levensstandaard, voedselzekerheid en biodiversiteit versterken om klimaatverandering tegen te gaan en gemeenschappen weerbaar te maken. In de regio Machakel hebben bijna 4.700 getrainde lokale vrijwilligers meer dan 1,3 miljoen bomen opgekweekt en deze verspreid geplant over ruim 800 hectare. Daarnaast hebben we op de boerenerven van 3.800 huishoudens bijna 1 miljoen bomen geplant als voedselbosbouw.

Het herstel van het bos van Gewocha.

Vanwege dit succes hebben WeForest en The Hunger Project de samenwerking uitgebreid naar het herstel van het Gewocha bos in Jabi-Tehnan in het West Gojam gebied. Daar is van het oorspronkelijke oerbos nauwelijks meer wat over. En spoelt vruchtbare grond weg omdat klimaatverandering al jaren bijdraagt aan steeds heftigere periodes van droogte, extreme hitte en storm, onvoorspelbare regens en overstromingen.

Samen met de inwoners kleuren wij Gewocha weer groen. De komende 10 jaar werken we samen met 14 gemeenschappen aan 3 doelen:

 1. 10.000 hectare gedegradeerde grond herstellen
 2. 925 hectare voedselbos aanleggen
 3. Blijvend versterken van de zelfredzaamheid, klimaatbestendigheid, inkomsten en het bosbeheer van de bevolking
Annemarie-de-Groot-Bakker-The-Hunger-Project

We zijn voor het Gewocha-project op zoek naar nieuwe investeerders! Interesse of meer weten? Neem contact op met onze connector Annemarie de Groot – Bakker:

Mail: annemarie@thehungerproject.nl
Bel: 06-54 23 69 78.

Voorbeelden van activiteiten in Ethiopië.

 • Herstellen van landbouwgrond.
  Samen met de lokale gemeenschappen planten we bomen en inheemse gewassen planten. Voor natuurherstel en behoud, maar ook als voedsel, veevoer en brandhout. Het doel is zowel het herstel en bescherming van de natuur, als het versterken van duurzame vormen van levensonderhoud.
 • Toegang tot onderwijs en materialen voor meer voedselzekerheid.
  We ondersteunen boeren met onderwijs en toegang tot materialen, waardoor ze hun voedselproductie kunnen verbeteren en gevarieerder kunnen maken. Graan wordt opgeslagen in voedselbanken die gezamenlijk eigendom zijn om de voedselzekerheid in het gebied te vergroten.
 • Opzetten van Girls Clubs.
  In Ethiopië werkte The Hunger Project aan het beëindigen van kindhuwelijken door het opzetten van Girls Clubs, het creëren van ‘rustruimtes’ en het beschikbaar stellen van maandverband. Zo kunnen tienermeisjes zo lang mogelijk naar school en missen ze geen schooldagen als ze ongesteld zijn.

De tekst loopt door onder de foto.

Landkaart-Ethiopie-The-Hunger-Project
 • Bevolking: 123,4 miljoen
 • 24,9% is ondervoed
 • 56,2% leeft in voedselonzekerheid
 • Levensverwachting: 65,6 jaar (Nederland: 82,5)
 • Human Development Ranking: 176 (Nederland: 10)
Annemarie-de-Groot-Bakker-The-Hunger-Project

We zijn voor het Gewocha-project op zoek naar nieuwe investeerders! Interesse of meer weten? Neem contact op met onze connector Annemarie de Groot – Bakker:

CHANGEMAKERS

“Van The Hunger Project hoorden we over intercropping en kregen we advies over het planten en verzorgen van koffie en avocado. Ook kregen we zaailingen om op ons eigen veld te planten. En daar hopen we inkomsten mee te verdienen.”

Aragaw Muiv (22) en zijn vrouw Melkom Titatu (19) zijn pasgetrouwd en bouwden hun eerste huis samen.

Resultaten uit Ethiopië.

Klimaatverandering.

Rondom epicentrum Machakel hebben we grote stappen gemaakt in het herstellen van het land. Belangrijk, want Ethiopië verliest 2 miljard ton vruchtbare grond per jaar. De uitgeputte bodem maakt het er voor boeren extra lastig om goed om te gaan met de klimaatverandering, die voor extreme droogte én overstromingen zorgt. Samen met WeForest hebben lokale vrijwilligers bijna 4 miljoen bomen opgekweekt en deze verspreid geplant over bijna 1.000 hectare, waarvan bijna een kwart voor voedselbosbouw op ruim 3.300 verschillende boerenerven.

Zelfredzaam.

4 epicentra in Ethiopië zijn zelfredzaam. 74% van de huishoudens in al deze 96 dorpen heeft een eigen moestuin – een toename van 29%. In zelfredzaam epicentrum Machakel nam honger af met 25% en het aantal vrouwen dat toegang heeft tot financiële diensten, zoals microkredieten en onderwijs, is verdubbeld: 54% van de vrouwen beheert haar eigen financiën.

icoon-missie

Kindhuwelijken.

In Ethiopië steeg het percentage meisjes dat zich in het openbaar durft uit te spreken tegen kindhuwelijken van 5% naar 21%, zo bleek uit de eindevaluatie van Her Choice.

 • Bevolking: 112,1 miljoen
 • 24,9% is ondervoed
 • 56,2% leeft in voedselonzekerheid
 • Levensverwachting: 66,6 jaar (Nederland: 82,3)
 • Human Development Ranking: 175 (Nederland: 10)
Investeer in een wereld zonder honger.