Ethiopië.

Op het platteland van Ethiopië werkt The Hunger Project sinds 2004 met gemeenschappen samen aan het einde van honger. Dat doen we onder meer door te investeren in de capaciteit van boeren en onderwijs van meisjes. Samen met WeForest gaan we de strijd aan met erosie. En met de Right2Grow alliantie willen we een einde maken aan ondervoeding bij kinderen.

Waarom werken wij aan het einde van honger in Ethiopië.

Ethiopië is historisch gezien een rijk land, maar het wordt hard getroffen door terugkerende droogtes en voedseltekorten. 28,2 miljoen mensen zijn er ondervoed, 64,7 miljoen mensen leven iedere dag in extreme of milde voedselonzekerheid. Ethiopië staat dan ook in de onderste rij van de Human Development Index (173). Een zeer groot deel van de bevolking werkt in de landbouwsector en 80% woont op het platteland. Om hen weerbaar te maken voor terugkerende periodes van voedseltekorten, traint The Hunger Project in Ethiopië mannen en vrouwen op tal van gebieden. En werken we aan het herstellen van uitgeputte landbouwgrond.

Wat doet The Hunger Project in Ethiopië.

The Hunger Project Ethiopië werkte met dorpsgemeenschappen met een geïntegreerde aanpak aan ontwikkeling op tal van fronten: van een einde aan kindhuwelijken tot het verbeteren van landbouwgrond. Inmiddels zijn alle 4 van deze epicentra met in totaal 96 dorpen en ruim 80.000 inwoners zelfredzaam. Via de Right2Grow alliantie willen we een einde maken aan ondervoeding bij kinderen. Samen met WeForest gaan we de strijd aan met erosie. Ook werkten we via de Her Choice alliantie aan het tegengaan van kindhuwelijken in Ethiopië.

Mensen zelf aan zet.

Mensen eigenaar maken van de oplossing is een bewezen succesvolle aanpak van veel sociale problemen. Inwoners van de epicentra maken met onze Visie, Commitment en Actie-methode actieplannen voor het einde van armoede en honger in hun gemeenschap, en houden daarvan zelf de voortgang bij. En kijken wat er nodig is om tot oplossingen te komen. Dat is Community-led Development in een notendop.

Onze corona-aanpak in Ethiopië.

Met 5 acties binnen onze corona-aanpak ondersteunt The Hunger Project zoveel mogelijk mensen – ook in afgelegen dorpen op het platteland – met feitelijke kennis en middelen. Zodat zij weten wat zij kunnen doen om zichzelf, hun familie en hun dorp te beschermen tegen corona en de impact van de maatregelen. Daarbij spelen getrainde lokale vrijwilligers een grote rol. In Ethiopië zijn 3.350 informatiefolders en 732 kilo desinfectiemiddel uitgedeeld.

The Hunger Project en WeForest.

Sinds 2017 gaan we samen met WeForest in Ethiopië de strijd aan met erosie. Want geërodeerde grond raakt uitgeput, wat leidt tot mislukte oogsten en voedselonzekerheid. We combineren expertises: bomen via WeForest en mensen via The Hunger Project. Zo wordt onze gezamenlijke impact nóg groter. Het doel: de levensstandaard, voedselzekerheid en biodiversiteit versterken om klimaatverandering tegen te gaan en gemeenschappen weerbaar te maken. 

Het herstel van het bos van Gewocha.

Vanwege het succes van onze eerste samenwerking rondom epicentrum Machakel, hebben WeForest en The Hunger Project  uitgebreid naar Jabi-Tehnan in het West Gojam gebied. Daar investeert The Hunger Project samen met partners Blokker, Vivera en MeeMaken in ons werk in Ethiopië, in het herstel van het Gewocha bos.

De helft van de inwoners in Jabi Tehnan leeft onder de armoedegrens; 43% is chronisch ondervoed. De armoede in deze streek wordt verder verergerd door landloosheid en jeugdwerkeloosheid. Politieke en etnische spanning loopt bovendien op door de huidige conflicten in naburig Tigray. Van het oorspronkelijke oerbos is in dit verafgelegen gebied nauwelijks meer wat over. De lokale overheid blijkt niet in staat om het Gewocha bos te beschermen.

Door de ontbossing gaat de vruchtbare grond verloren omdat klimaatverandering al jaren bijdraagt aan steeds heftigere periodes van droogte, extreme hitte en storm, onvoorspelbare regens, overstromingen en daardoor erosie en verzilting van de grond. Deze geërodeerde grond raakt uitgeput, wat leidt tot mislukte oogsten, voedselonzekerheid en een verlies van inkomsten voor de lokale bevolking.

Samen met de inwoners kleuren wij Gewocha weer groen. De komende 10 jaar werken we samen met 14 gemeenschappen aan 3 doelen:

 1. 10.000 hectare gedegradeerde grond herstellen (7 miljoen bomen planten; hekken en dammetjes plaatsen)
 2. 925 hectare voedselbos aanleggen (1.5 miljoen bomen en struiken planten)
 3. Blijvend versterken van de zelfredzaamheid, klimaatbestendigheid, inkomsten en het bosbeheer van de
  bevolking door de introductie van de bewezen succesvolle epicentrum-strategie.

Getrainde vrijwilligers uit de dorpen herstellen de bodem en de biodiversiteit door het planten van miljoenen bomen. Door voedselbossen aan te leggen op boerenerven komt er bovendien meer gezonde voeding en inkomen.

Annemarie-de-Groot-Bakker-The-Hunger-Project

We zijn voor dit project op zoek naar nieuwe investeerders! Interesse of meer weten? Neem contact op met onze connector Annemarie de Groot – Bakker:

Mail: annemarie@thehungerproject.nl
Bel: 06-54 23 69 78.

Voorbeelden van activiteiten in Ethiopië.

 • Herstellen van landbouwgrond.
  Samen met de lokale gemeenschappen planten we bomen en inheemse gewassen planten. Voor natuurherstel en behoud, maar ook als voedsel, veevoer en brandhout. Het doel is zowel het herstel en bescherming van de natuur, als het versterken van duurzame vormen van levensonderhoud.
 • Toegang tot onderwijs en materialen voor meer voedselzekerheid.
  We ondersteunen boeren met onderwijs en toegang tot materialen, waardoor ze hun voedselproductie kunnen verbeteren en gevarieerder kunnen maken. Graan wordt opgeslagen in voedselbanken die gezamenlijk eigendom zijn om de voedselzekerheid in het gebied te vergroten.
 • Opzetten van Girls Clubs.
  In Ethiopië werkte The Hunger Project aan het beëindigen van kindhuwelijken door het opzetten van Girls Clubs, het creëren van ‘rustruimtes’ en het beschikbaar stellen van maandverband. Zo kunnen tienermeisjes zo lang mogelijk naar school en missen ze geen schooldagen als ze ongesteld zijn.

De tekst loopt door onder de foto.

Landkaart-Ethiopie-The-Hunger-Project
 • Bevolking: 112,1 miljoen
 • 24,9% is ondervoed
 • 56,2% leeft in voedselonzekerheid
 • Levensverwachting: 66,6 jaar (Nederland: 82,3)
 • Human Development Ranking: 173 (Nederland: 8)
Annemarie-de-Groot-Bakker-The-Hunger-Project

We zijn voor dit project op zoek naar nieuwe investeerders! Interesse of meer weten? Neem contact op met onze connector Annemarie de Groot – Bakker:

CHANGEMAKERS

“Van The Hunger Project hoorden we over intercropping en kregen we advies over het planten en verzorgen van koffie en avocado. Ook kregen we zaailingen om op ons eigen veld te planten. En daar hopen we inkomsten mee te verdienen.”

Aragaw Muiv (22) en zijn vrouw Melkom Titatu (19) zijn pasgetrouwd en bouwden hun eerste huis samen.

Resultaten uit Ethiopië.

Klimaatverandering.

Rondom epicentrum Machakel hebben we grote stappen gemaakt in het herstellen van het land. Belangrijk, want Ethiopië verliest 2 miljard ton vruchtbare grond per jaar. De uitgeputte bodem maakt het er voor boeren extra lastig om goed om te gaan met de klimaatverandering, die voor extreme droogte én overstromingen zorgt. Samen met WeForest hebben lokale vrijwilligers bijna 4 miljoen bomen opgekweekt en deze verspreid geplant over bijna 1.000 hectare, waarvan bijna een kwart voor voedselbosbouw op ruim 3.300 verschillende boerenerven.

Zelfredzaam.

4 epicentra in Ethiopië zijn zelfredzaam. 74% van de huishoudens in al deze 96 dorpen heeft een eigen moestuin – een toename van 29%. In zelfredzaam epicentrum Machakel nam honger af met 25% en het aantal vrouwen dat toegang heeft tot financiële diensten, zoals microkredieten en onderwijs, is verdubbeld: 54% van de vrouwen beheert haar eigen financiën.

icoon-missie

Kindhuwelijken.

In Ethiopië steeg het percentage meisjes dat zich in het openbaar durft uit te spreken tegen kindhuwelijken van 5% naar 21%, zo bleek uit de eindevaluatie van Her Choice.

 • Bevolking: 112,1 miljoen
 • 24,9% is ondervoed
 • 56,2% leeft in voedselonzekerheid
 • Levensverwachting: 66,6 jaar (Nederland: 82,3)
 • Human Development Ranking: 173 (Nederland: 8)
Investeer in een wereld zonder honger.