Mexico.

Sinds 1983 werkt The Hunger Project Mexico aan armoedebestrijding en het einde van chronische honger onder de inheemse bevolking in rurale gebieden. De focus ligt op gelijkheid tussen vrouwen en mannen, capaciteitsopbouw en partnerschappen met maatschappelijke organisaties. 

Waarom werken wij aan het einde van honger in Mexico.

Mexico is een grote wereldeconomie, maar daar profiteert niet iedereen van. 9 miljoen mensen zijn er ondervoed, 14,6 miljoen mensen hebben iedere dag te maken met voedselonzekerheid. In het rurale Zuiden leeft een groot deel van de inheemse Mexicaanse bevolking. Ze hebben weinig of geen toegang tot basisvoorzieningen, natuurlijke bronnen, onderwijs en kredietmogelijkheden.

Wat doet The Hunger Project in Mexico.

The Hunger Project Mexico richt zich op capaciteitsopbouw en gendergelijkheid, met name door de politieke, economische en sociale participatie van vrouwen te versterken. Dat doen we in 3 staten: Chiapas, Oaxaca en San Luis Potosí. Getrainde, lokale vrijwilligers in die staten werken intensief met lokale politici: ze initiëren lokale campagnes en voeren activiteiten uit, zoals inkomensgenererende projecten met vrouwelijke ondernemers. Zo werken bijna 25.000 inwoners uit 31 dorpen samen op weg naar het einde van honger en armoede.

Vision, Commitment & Action (VCA) workshops.

The Hunger Project organiseert Vision, Commitment and Action (VCA) workshops waarmee mensen hun dromen en visie op een betere toekomst vorm geven. De eerste stap is het doorbreken van gelatenheid en slachtofferdenken. De dorpsbewoners delen hun dromen over de toekomst en maken zelf concrete en haalbare plannen om hun dromen te verwezenlijken.

Krachten bundelen.

Onder het motto ‘samen sta je sterk’ werken de 31 dorpen vervolgens samen om meer invloed te krijgen op economisch en politiek niveau. Na de VCA workshops werken dorpsbewoners aan langetermijnplanning voor de ontwikkeling van hun gemeenschap. Inkomstengenererende projecten voor vrouwen en toegang tot basisbehoeften zijn hier onderdeel van.

Lobby en ontwikkelingsbeleid.

The Hunger Project Mexico is een van de tien maatschappelijke organisaties die deel uitmaken van een adviesorgaan voor het Ministerie voor Sociale Ontwikkeling. Hiermee vertegenwoordigt ze de stem van mensen uit de rurale gebieden bij het tot stand komen van het nationale ontwikkelingsbeleid. Ook traint The Hunger Project lokale bestuurders en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties, zodat zij op hun beurt hun kennis en inzichten kunnen overdragen aan dorpsgenoten.

Mensen zelf aan zet.

Mensen eigenaar maken van de oplossing is een bewezen succesvolle aanpak van veel sociale problemen. Inwoners van de 31 dorpen waar wij actief zijn maken actieplannen voor het einde van armoede en honger in hun gemeenschap, en houden daarvan zelf de voortgang bij. En kijken wat er nodig is om tot oplossingen te komen. Dat is Community-led Development in een notendop.

Voorbeelden van activiteiten in Mexico.

Samenwerken met lokale overheid.
In alle activiteiten werkt The Hunger Project Mexico samen met gemeenschappen en de lokale overheid. Aan Vision, Commitment en Action (VCA) workshops, die onder meer leiderschap stimuleren, nemen niet alleen dorpsbewoners maar ook ambtenaren en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld deel.
Campagnes voor zwangere vrouwen.
Omdat de Mexicaanse overheid alleen COVID-voorlichtingsmateriaal in het Spaans maakt, heeft The Hunger Project in samenwerking met UNFPA voorlichtingsposters voor zwangere vrouwen ontwikkeld in de lokale talen Tsotsil, Mazateco en Náhuatl.

Landkaart-Mexico-The-Hunger-Project
  • Bevolking: 130 miljoen
  • 7,1% is ondervoed
  • 11,5% leeft in extreme voedselonzekerheid
  • Levensverwachting: 75 jaar (Nederland: 82,1)
  • Human Development Ranking: 76 (Nederland: 10)

Resultaten uit Mexico.

Vision, Commitment & Action workshops.

In 2018 namen ongeveer 1.000 mensen deel aan VCA workshops in Mexico. VCA staat voor Vision, Commitment & Action en helpt mensen hun leiderschap en visie voor een leven zonder armoede en honger te ontwikkelen.

illustratie-water

Water.

In 2017 zijn 10 projecten gestart die de toegang tot schoon water verbeterden voor honderden huishoudens. Bijvoorbeeld door nieuwe putten te boren en oude te repareren. Ook ondersteunt The Hunger Project de bouw van watertorens en watertanks die gebruikt kunnen worden voor vee.

  • Bevolking: 130 miljoen
  • 7,1% is ondervoed
  • 11,5% leeft in extreme voedselonzekerheid
  • Levensverwachting: 75 jaar (Nederland: 82,1)
  • Human Development Ranking: 76 (Nederland: 10)
Investeer in het einde van honger.