Zambia.

Sinds 2018 werkt The Hunger Project in het oosten van Zambia via de epicentrumstrategie. Dat doen we op unieke wijze samen met Heifer en Restless Development. Op basis van onze gezamenlijke basis van Community-led Development versterken we boerengemeenschappen om zelf een einde aan honger te maken.

Waarom werken wij aan het einde van honger in Zambia.

Sinds Zambia onafhankelijk werd in 1964, is het land snel geürbaniseerd. Hoewel het land een economische groei maakt, blijft het een van de landen met de hoogste ongelijkheidscijfers ter wereld. 12,8 miljoen mensen leven er in extreme of milde voedselonzekerheid. Driekwart van de Zambianen die in armoede leven, zijn boeren op het platteland. Door terugkerende droogtes is de toegang tot voedsel onzeker en ongeveer de helft van alle kinderen onder de vijf jaar in Zambia is chronisch ondervoed. Zambia staat dan ook in de onderste rij van de Human Development Index (154).

Wat doet The Hunger Project in Zambia.

The Hunger Project Zambia werkt met dorpsgemeenschappen met een geïntegreerde aanpak aan ontwikkeling op alle fronten: van gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en voedselzekerheid tot water en milieu, microfinanciering, ondernemerschap en gendergelijkheid. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het eerste epicentrum Vubwi, waar programma’s  via onze epicentrumstrategie worden uitgevoerd. Zo werken straks 16.000 inwoners uit 42 dorpen samen op weg naar het einde van honger en armoede.

Epicentrumstrategie.

Omdat bij honger en armoede heel veel verschillende factoren een rol spelen, pakt The Hunger Project die factoren in de duurzame epicentrumstrategie  allemaal aan. Gezondheidszorg van voorlichting tot behandeling. Onderwijs voor kleuters én voor volwassenen. Veilig sparen en voordelig lenen. Voorlichting over gezonde voeding. En veel aandacht voor het versterken van lokale voorlopers, en dan met name vrouwelijke leiders.

Community-led Development.

In Zambia is de uitvoer van ons werk anders dan in andere Afrikaanse programmalanden. The Hunger Project Zambia is zelf geen uitvoerder, maar fungeert als adviseur en trainer in Community-led Development. Heifer (expert veeteelt en agribusiness) en Restless Development (expert jongeren en gezondheid) zijn verantwoordelijk voor de uitvoer van activiteiten in de dorpen. Deze aanpak sluit mooi aan bij het tweede deel van onze missie: onze expertise in en ervaring met Community-led Development zo goed en overtuigend mogelijk delen met andere organisaties en instanties, zodat zij elementen ervan overnemen en integreren in hun eigen werk. 

Mensen zelf aan zet.

Mensen eigenaar maken van de oplossing is een bewezen succesvolle aanpak van veel sociale problemen. Inwoners van de epicentra maken met onze Visie, Commitment en Actie-methode actieplannen voor het einde van armoede en honger in hun gemeenschap, en houden daarvan zelf de voortgang bij. En kijken wat er nodig is om tot oplossingen te komen. Dat is Community-led Development in een notendop.

Samen naar zelfredzaamheid.

In alle activiteiten werkt The Hunger Project Zambia samen met gemeenschappen en de lokale overheid. Met als ultieme doel: zelfredzaamheid. Zodat gemeenschappen na een aantal jaar zelf verder kunnen. Zonder honger en zonder armoede, maar vooral in staat om nieuwe uitdagingen samen aan te pakken.

Voorbeelden van activiteiten in Zambia.

 • Opbouw epicentrumstrategie.
  Het epicentrum bevindt zich in de opstartfase: het land voor het gemeenschapsgebouw is vastgesteld en er is gestart met de bouw van het eerste epicentrumgebouw.
 • Vision, Commitment & Action (VCA)-workshops.
  In deze workshops worden mensen uitgedaagd om hun dromen en visie voor een betere toekomst te formuleren. Ze maken zelf concrete en haalbare plannen om die dromen te verwezenlijken, door te kijken naar wat er wél kan. En ze voeren die plannen zelf uit, met zoveel mogelijk lokale bronnen.
Landkaart-Zambia-The-Hunger-Project
 • Bevolking: 17,8 miljoen
 • 69,5% leeft in voedselonzekerheid
 • Levensverwachting: 63,9 jaar (Nederland: 82,3)
 • Human Development Ranking: 154 (Nederland: 10)

Resultaten uit Zambia.

Monitoring.

In het gebied waar wij werken in het oosten van Zambia is een nulmeting uitgevoerd. Door monitoring en evaluatie (M&E) weten wij of onze programma’s een verschil maken. De basis is betrouwbare data, te beginnen met een nulmeting. Zodat we over een paar jaar kunnen analyseren waar gemeenschappen ‘staan’ op het gebied van bijvoorbeeld voeding of toegang tot gezondheidszorg – in vergelijking tot regionale of nationale gemiddelden.

Icoontje-betrouwbaarheid

Workshops.

Vision, Commitment & Action (VCA)-workshops hebben al ruim 2.000 mensen bij elkaar gebracht. In deze workshops geven mensen hun dromen en visie op een betere toekomst vorm geven. De eerste stap is het doorbreken van gelatenheid en slachtofferdenken. De dorpsbewoners delen hun dromen over de toekomst en maken zelf concrete en haalbare plannen om hun dromen te verwezenlijken.

icoon-onze-impact

Corona-aanpak.

127 kleine handenwas-stations, zoals de tippy tap, zijn geplaatst in dorpen – zodat zoveel mogelijk mensen hun handen kunnen wassen. De lokale vrijwilligers trainen hun dorpsgenoten in het gebruik.

 • Bevolking: 17,8 miljoen
 • 69,5% leeft in voedselonzekerheid
 • Levensverwachting: 63,9 jaar (Nederland: 82,3)
 • Human Development Ranking: 154 (Nederland: 10)
Investeer in een wereld zonder honger.