Het einde van honger, het kan wél!

Het einde van honger,
het kan wél!

Onze missie & visie.

Eten is een basishoefte. Iedereen heeft voedsel nodig voor een gezond leven. Maar wereldwijd hebben miljoenen mensen honger. Ze eten te weinig of te eenzijdig. En dat terwijl honger het grootste oplosbare probleem ter wereld is. The Hunger Project gelooft dat onze generatie een einde kan maken aan chronische honger. 

Het kan wél.

Hoewel het idee van het einde van de honger 40 jaar geleden – toen The Hunger Project Nederland werd opgericht – nog wel écht een grote denksprong was, is in de laatste 15 jaar het aantal mensen met honger sterk gedaald. Helaas zien we sinds 2015 een teleurstellende trendbreuk: hoewel de groei van de wereldbevolking afneemt, neemt het aantal mensen met honger weer jaarlijks toe. Wereldwijd hebben 690 miljoen mensen een constant probleem met voedsel: ze hebben honger.

The Hunger Project wil een einde maken aan chronische honger. En daarin staan wij niet alleen: de wereldgemeenschap heeft in 2015 de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) omarmd. En daarin staat het einde van honger in SDG2 fier vooraan. Deze doelen moeten voor 2030 behaald zijn. Ook de Nederlandse overheid heeft voor de SDG’s  getekend als haalbare doelen. Wij weten hoe het kan, en hebben ondertussen ook bewezen dat het kan. Niet voor niks is onze pay-off ‘het kan wél.’ 

Een wereld waarin elke vrouw, elke man en elk kind een gezond en waardig leven leidt

Onze visie:
"The Hunger Project streeft naar een wereld waarin elke vrouw, elke man en elk kind een gezond, zelfredzaam en waardig leven leidt."
icoon-visie
Onze missie:
"Een einde maken aan chronische honger en armoede door vooruitstrevende, duurzame, grassroots strategieën waarin vrouwen centraal staan. En door te pleiten voor de invoering van deze strategieën over de hele wereld."
icoon-missie

Onze 10 principes.

Wij werken in 13 programmalanden, waarvan negen in Afrika: Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, Malawi, Mozambique, Oeganda, Senegal en Zambia, Bangladesh, en India in Zuid-Azië en Mexico en Peru in Zuid-Amerika. In ons werk aan het einde van honger staan tien principes centraal: 

  1. Menselijke waardigheid en mensenrechten
  2. Gelijkheid van mannen en vrouwen
  3. Empowerment
  4. Maximaliseren van effectiviteit
  5. Onderlinge verbondenheid
  6. Duurzaamheid
  7. Sociale transformatie
  8. Holistische aanpak
  9. Decentralisatie
  10. Transformerend leiderschap.

Onze strategieën.

Een methode die in Azië uitstekend werkt, kan om wat voor politieke, culturele, sociale, economische of geografische reden dan ook weleens de plank misslaan in Afrika of Latijns-Amerika. Daarom bestaat er bij The Hunger Project niet zoiets als ‘dé oplossing’ of ‘hét project’. Continue wordt op lokaal niveau onderzocht wat er ‘mist’ voor het succesvol bestrijden van honger en armoede en dáár wordt vervolgens aan gewerkt.

Chronische honger is een vicieuze cirkel waarin voedselzekerheid, inkomen, omgeving, onderwijs, gezondheidszorg, water en gelijkheid tussen mannen en vrouwen allemaal een rol spelen. Om deze cirkel te doorbreken, pakt The Hunger Project al deze onderwerpen tegelijk aan. Vooral op het platteland waar de nood het hoogst is en de voorzieningen schaars. Met een sterke focus op vrouwen. En met zelfredzaamheid als het ultieme doel, want dát is een duurzame oplossing.

Bekijk het strategische plan voor The Hunger Project Nederland 2016 – 2020.

Investeer in het einde van honger.