Een wereld zonder honger, het kan wél.

Een wereld zonder honger, het kan wél.

Onze missie & visie.

Eten is een basisbehoefte. Iedereen heeft voedsel nodig voor een gezond leven. Maar wereldwijd hebben miljoenen mensen honger. Ze eten te weinig of te eenzijdig. En dat terwijl honger het grootste oplosbare probleem ter wereld is. The Hunger Project gelooft dat onze generatie een einde kan maken aan chronische honger. 

Het kan wél.

Hoewel het idee van het einde van de honger 40 jaar geleden – toen The Hunger Project Nederland werd opgericht – nog wel écht een grote denksprong was, is in de laatste 15 jaar het aantal mensen met honger sterk gedaald. Helaas zien we sinds 2015 een teleurstellende trendbreuk: het aantal mensen met honger weer jaarlijks toe. Wereldwijd hebben tot wel 783 miljoen mensen een constant probleem met voedsel: ze hebben honger.

The Hunger Project wil een einde maken aan chronische honger. En daarin staan wij niet alleen: de wereldgemeenschap heeft in 2015 de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) omarmd. En daarin staat het einde van honger in SDG2 fier vooraan. Deze doelen moeten voor 2030 behaald zijn. Ook de Nederlandse overheid heeft voor de SDG’s  getekend als haalbare doelen. Wij weten hoe het kan, en hebben ondertussen ook bewezen dat het kan. Niet voor niks is onze pay-off ‘Het kan wél.’ 

Onze visie:
een wereld zonder honger.
Onze missie:
wij maken het mogelijk dat mensen de systematische ongelijkheid aanpakken die honger veroorzaakt en in stand houdt.

Onze 10 principes.

Wij werken in 13 programmalanden, waarvan negen in Afrika: Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, Malawi, Mozambique, Oeganda, Senegal en Zambia, Bangladesh en India in Zuid-Azië en Mexico en Peru in Zuid-Amerika. In ons werk aan het einde van honger staan tien principes centraal: 

  1. Menselijke waardigheid en mensenrechten
  2. Gelijkheid van mannen en vrouwen
  3. Empowerment
  4. Maximaliseren van effectiviteit
  5. Onderlinge verbondenheid
  6. Duurzaamheid
  7. Sociale transformatie
  8. Holistische aanpak
  9. Decentralisatie
  10. Transformerend leiderschap.

Onze strategieën.

Met een geïntegreerde aanpak pakken we alle oorzaken van honger tegelijkertijd aan. Met als belangrijkste ingrediënt: de mensen met honger zélf. 

Doordat de situatie in ieder gebied anders is, bestaat er niet zoiets als dé oplossing. We hebben dan ook verschillende programma’s. Aan de basis van deze verschillende programma’s staan 3 grondprincipes: mensen aan zet, vrouwen voorop en slimme samenwerking met lokale overheden.

Vanaf 2023 werken we in Nederland met een nieuwe strategie voor de komende 5 jaar, gebaseerd op de wereldwijde strategie Amplify, die we samen met 120 medewerkers uit alle Hunger Project-landen maakten.

Investeer in een wereld zonder honger.