Een wereld zonder honger, het kan wél!

Een wereld zonder honger, het kan wél!

Onze programma's.

The Hunger Project werkt aan een wereld zonder honger voor iedereen. Doordat de situatie in ieder gebied anders is, bestaat er niet zoiets als dé oplossing. We hebben dan ook verschillende programma’s. Zo werken we in Afrika volgens onze epicentrumstrategie en in India met het vrouwelijk leiderschapsprogramma. Aan de basis van deze verschillende programma’s staan de 3 grondprincipes van onze aanpak: mensen aan zet, vrouwen voorop en slimme samenwerking met lokale overheden.

Clusters van Afrikaanse dorpen werken aan het einde van hun honger en armoede, op weg naar zelfredzaamheid. 

Democratisering en vrouwelijk leiderschap: we stimuleren vrouwen om leiderschap te nemen in de lokale politiek.

Meer dan 500.000 lokale vrijwilligers spelen een grote rol. Zij staan vooraan  en maken het verschil voor hun 12 miljoen dorpsgenoten.

De Right2Grow alliantie – strategische partner van de Nederlandse overheid – wil een einde maken aan ondervoeding.

We versterken de klimaatbestendigheid van dorpen, zodat zij beter om kunnen gaan met klimaatuitdagingen van vandaag en morgen.

Rond wildpark Majete in Malawi werken we met geïntegreerde aanpak aan armoedebestrijding en natuurbehoud.

We werken actief aan het terugdringen van kindhuwelijken. Want elk meisje moet zelf bepalen of, met wie en wanneer ze trouwt.

Moringa is een tropische boom met buitengewoon voedzame blaadjes – en een goed middel tegen ondervoeding.       

Samen met de bewoners rondom het Gewocha bos in Ethiopië herstellen we de komende 10 jaar 10.000 hectare gedegradeerd bos.

Investeer in een wereld zonder honger.