Een wereld zonder honger, het kan wél!

Een wereld zonder honger, het kan wél!

Onze programma's.

The Hunger Project werkt aan een wereld zonder honger voor iedereen. Doordat de situatie in ieder gebied anders is, bestaat er niet zoiets als dé oplossing. We hebben dan ook verschillende programma’s. Zo werken we in Afrika volgens onze epicentrumstrategie en in India met het vrouwelijk leiderschapsprogramma. Aan de basis van deze verschillende programma’s staan de 3 grondprincipes van onze aanpak: mensen aan zet, vrouwen voorop en slimme samenwerking met lokale overheden.

Clusters van Afrikaanse dorpen werken aan het einde van hun honger en armoede, op weg naar zelfredzaamheid. 

Democratisering en vrouwelijk leiderschap: we stimuleren vrouwen om leiderschap te nemen in de lokale politiek.

Rond wildparken in Malawi en Mozambique werken we met geïntegreerde aanpak aan armoedebestrijding en natuurbehoud.

De Right2Grow alliantie – strategische partner van de Nederlandse overheid – wil een einde maken aan ondervoeding.

We versterken de klimaatbestendigheid van dorpen, zodat zij beter om kunnen gaan met klimaatuitdagingen van vandaag en morgen.

Samen met de bewoners rondom het Gewocha bos in Ethiopië herstellen we de komende 10 jaar 10.000 hectare gedegradeerd bos.

We werken actief aan het terugdringen van kindhuwelijken. Want elk meisje moet zelf bepalen of, met wie en wanneer ze trouwt.

Moringa is een tropische boom met buitengewoon voedzame blaadjes – en een goed middel tegen ondervoeding.       

De basis van onze corona aanpak: duizenden getrainde lokale vrijwilligers. Zij maakten het verschil voor hun dorpsgenoten.

Investeer in een wereld zonder honger.