Armoedebestrijding rondom wildparken.

In wildpark Majete in Malawi werkt The Hunger Project met een geïntegreerde benadering aan dieren, natuurbehoud én mensen. In de dorpen rondom het natuurgebied pakt The Hunger Project de armoede succesvol aan. Deze “Majete-aanpak” blijkt een inspirerend voorbeeld van community-led development voor andere natuurreservaten en wildparken.

Zestien jaar geleden was er geen olifant, neushoorn, leeuw of luipaard meer te bekennen in het Majete Wildlife Reserve – een beschermd natuurgebied van 700 km² in het zuiden van Malawi. Bomen werden massaal gekapt voor brandhout. En er kwamen geen toeristen. De mensen die in de omgeving van het park wonen, hoorden bij de allerarmste inwoners van een van de armste landen ter wereld. Dat is allemaal veranderd – en dat is een uniek succes. 

Nieuw leven voor natuurgebied Majete.

Rond de eeuwwisseling was natuurreservaat Majete een wildpark zonder wild, op een paar antilopen na. Jarenlange stroperij en verwaarlozing hadden het gebied veranderd in een verlaten steppe. De toeristen bleven weg en de armoede in de omliggende dorpen was enorm. Zelfs van de stroperij viel niet goed te leven. Samen met wildparkbeheerder African Parks blies de Malawiaanse overheid Majete nieuw leven in.

Armoede en stroperij rondom het wildpark.

Dankzij deze inspanningen werd Majete weer een bezoekwaardig park met leeuwen, olifanten en neushoorns. De nieuwe elektrische omheining zou stropers op afstand houden: alle ruimte voor de dieren en toeristen. Maar het hek maakte het niet makkelijk voor de omwonenden. Zij waren voor hun levensonderhoud afhankelijk van de jacht en het water in de moerasvelden. Jongemannen werden in de kraag gevat tijdens het tunnelgraven onder het hek, of ze probeerden bij te verdienen als illegale dagloner in het aangrenzende Mozambique. Dit was geen houdbare situatie. Een duurzaam voortbestaan van het Majete wildpark kon alleen als de levensomstandigheden van bewoners rondom het park ook zouden verbeteren.

Een lagentermijn plan voor armoedebestrijding.

Een belangrijke financier van African Parks, stichting Dioraphte, vroeg The Hunger Project om samen met de gemeenschappen rondom Majete een langetermijnplan te maken voor de bestrijding van honger en armoede. En zo geschiedde. In 2012 kreeg The Hunger Project de eervolle opdracht het plan uit te voeren.

De armoede in de dorpen rondom het park was enorm.

Aan de slag: epicentra opzetten.

The Hunger Project gelooft dat verandering alleen gebeurt wanneer mensen met honger zélf de oplossing dragen – dat is community-led development. Om de armoede in het natuurgebied aan te pakken, besloten we rondom het hele park epicentra – zelfredzame clusters van dorpen – op te zetten. Deze epicentra werken zelf aan het verbeteren van hun leefomstandigheden. De gemeenschap heeft de lead en werkt aan alle factoren van honger en armoede tegelijkertijd. Op naar een concreet doel: zelfredzaamheid. We begonnen met de bouw van 1 epicentrum, breidden sindsdien uit naar 6 en dit worden er uiteindelijk zelfs 8.

Begeleiden naar zelfredzaamheid.

Het doel is om alle epicentra naar zelfredzaamheid te brengen. Zodat mensen niet meer afhankelijk zijn van stroperij of voedselsteun, maar zelf in staat zijn voldoende inkomen te verwerven en zich gezond te voeden.

De tekst loopt door onder de foto. 

CHANGEMAKER

“We hebben nu genoeg te eten. En ik spaar voor een os die kan helpen ploegen. Als lead farmer moedig ik anderen aan om hetzelfde te doen.

Boer Allan Wyson zag met behulp van nieuwe landbouwmethoden en een landbouwlening zijn oogst flink toenemen.

Volop resultaten.

Wat begon als experiment, pakte wonderwel goed uit. In de dorpen rondom Majete, met ongeveer 60.000 inwoners, neemt stapje voor stapje de honger af. Majete is een florerend park geworden, met de laagste stroperijcijfers van Malawi. De bedrijvigheid neemt toe, steeds meer mensen leren lezen en schrijven en steeds minder kinderen sterven aan malaria en diarree.

Epicentrum Chibwalizo, Majete 1, bereikte eind 2018 de status van zelfredzaamheid. Een greep uit de resultaten:

icoontje-geld

Het aantal huishoudens dat regelmatig honger heeft is gedaald van 27% naar 14%.

9 van de 10 gezinnen heeft toegang tot schoon drinkwater.

Het aantal gezinnen waar ten minste 1 persoon kan lezen en schrijven is enorm gestegen, van 23% naar 91% in 6 jaar tijd.

Het epicentrum dient als voorbeeld voor de andere vijf epicentra rondom het wildpark die de komende jaren zelfredzaam zullen worden. Zo bewezen we in Malawi dat natuurparken en omwonenden samen kunnen opbloeien. En ook de andere epicentra rondom het wildpark zullen de komende jaren zelfredzaam worden. Op weg naar het einde van honger en armoede voor de mensen in de dorpen rondom Majete.

De afgelopen jaren is de ‘Majete-aanpak’ gebruikt als voorbeeld van succesvolle community-led development rondom wildparken. Er lopen volop gesprekken met andere partijen om dit succes op andere plaatsen in de wereld te herhalen. 

Veel meer in de impact pager
“Community impact around Majete reserve”

Met een geïntegreerde benadering gericht op dieren, natuurbehoud én mensen laat The Hunger Project in Malawi zien dat natuurgebieden en omwonenden samen kunnen opbloeien. Het programma in Majete is een voorbeeld van succesvolle community-led development rondom een wildpark. 

Investeer in het einde van honger.