Armoedebestrijding rondom wildparken.

In wildpark Majete in Malawi en Zinave in Mozambique werkt The Hunger Project met een geïntegreerde benadering aan dieren, natuurbehoud én mensen. In de dorpen rondom het natuurgebied pakt The Hunger Project de armoede succesvol aan. De “Majete-aanpak” blijkt een inspirerend voorbeeld van community-led development voor andere natuurreservaten en wildparken.

Wildpark zonder wild.

In 2003 was er geen olifant, neushoorn, leeuw of luipaard meer te bekennen in het Majete Wildlife Reserve – een beschermd natuurgebied van 700 km² in het zuiden van Malawi. Jarenlange stroperij, houtkap en verwaarlozing hadden het gebied veranderd in een verlaten steppe. De toeristen bleven weg en de armoede in de omliggende dorpen was enorm. Dat is inmiddels allemaal veranderd. 

Nieuw leven voor natuurgebied Majete.

Samen met wildparkbeheerder African Parks blies de Malawiaanse overheid Majete nieuw leven in. Het park kreeg een beschermde status, met bewakers en hekken. Inmiddels is Majete een levendig park met onder andere neushoorns, olifanten en leeuwen. 

Armoede en stroperij rondom het wildpark.

Tegelijkertijd leefde het grootste deel van de lokale bevolking rond het park onder de armoedegrens. Veel van de omwonenden waren voor hun levensonderhoud afhankelijk van stroperij en illegale houtkap. De beschermde status van het park maakte het niet makkelijk voor hen. Dit was geen houdbare situatie. Een duurzaam voortbestaan van het Majete wildpark kon alleen als de levensomstandigheden van bewoners rondom het park ook zouden verbeteren.

Een lange-termijnplan voor armoedebestrijding.

Een belangrijke financier van African Parks, stichting Dioraphte, vroeg The Hunger Project om samen met de gemeenschappen rondom Majete een lange-termijnplan te maken voor de bestrijding van honger en armoede. Zodat menen zelf in staat zijn geld te verdienen en gezond te eten. En zo geschiedde. In 2012 kreeg The Hunger Project de eervolle opdracht het plan uit te voeren.

Aan de slag: epicentra opzetten.

The Hunger Project gelooft dat verandering alleen gebeurt wanneer mensen met honger zélf de oplossing dragen – dat is community-led development. Om de armoede in het natuurgebied Majete aan te pakken, besloten we rondom het hele park epicentra – zelfredzame clusters van dorpen – op te zetten. Deze epicentra werken zelf aan het verbeteren van hun leefomstandigheden. De gemeenschap heeft de lead en werkt aan alle factoren van honger en armoede tegelijkertijd. We begonnen met de bouw van 1 epicentrum in Majete, breidden sindsdien uit naar 6 en dit worden er uiteindelijk zelfs 8.

Het doel is om alle epicentra naar zelfredzaamheid te brengen. Zodat mensen niet meer afhankelijk zijn van stroperij of voedselsteun, maar zelf in staat zijn voldoende inkomen te verwerven en zich gezond te voeden. In Majete werd eind 2018 het eerste epicentrum zelfredzaam.

Volop resultaten.

Wat begon als experiment, pakte wonderwel goed uit. In de dorpen rondom Majete, met ongeveer 60.000 inwoners, neemt stapje voor stapje de honger af. Majete is een florerend park geworden, met de laagste stroperijcijfers van Malawi. De bedrijvigheid neemt toe, steeds meer mensen leren lezen en schrijven en steeds minder kinderen sterven aan malaria en diarree. 

De armoede in de dorpen rondom het park was enorm.

CHANGEMAKER

“We hebben nu genoeg te eten. En ik spaar voor een os die kan helpen ploegen. Als lead farmer moedig ik anderen aan om hetzelfde te doen.

Boer Allan zag met behulp van nieuwe landbouwmethoden en een landbouwlening zijn oogst flink toenemen.

Bewijs dat het kan.

Het epicentrum dient als voorbeeld voor de andere 5 epicentra rondom het wildpark die de komende jaren zelfredzaam zullen worden. Zo bewezen we in Malawi dat natuurparken en omwonenden samen kunnen opbloeien. En ook de andere epicentra rondom het wildpark zullen de komende jaren zelfredzaam worden. Op weg naar het einde van honger en armoede voor de mensen in de dorpen rondom Majete.

De afgelopen jaren is de ‘Majete-aanpak’ gebruikt als voorbeeld van succesvolle community-led development rondom wildparken. Er lopen volop gesprekken met andere partijen om dit succes op andere plaatsen in de wereld te herhalen. Zo is sinds 2021 The Hunger Project samen met natuurbeschermingsorganisatie Peace Parks Foundation een nieuw project gestart rond het Zinave National Park in Mozambique.

Zinave National Park in Mozambique.

Zinave is onderdeel van het Great Limpopo Transfrontier Conservation Area, dat mede beheerd wordt door wildparkorganisatie Peace Parks Foundation. Onlangs is het park via rewilding het eerste BIG5 park van Mozambique geworden. Sinds mei 2022 is de neushoorn na 40 jaar afwezigheid terug in het park.

Tegelijkertijd is de lokale bevolking in dit gebied bovengemiddeld arm, en zijn de hongercijfers zeer hoog, ook doordat het ver afgelegen gebied is – met weinig voorzieningen en infrastructuur. Veel van de omwonenden zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van wat ze in het gebied kunnen vinden. De beschermende status van het park maakt het niet makkelijk voor hen, waardoor ze noodgedwongen hun toevlucht nemen tot stroperij en illegale houtkap. Een duurzaam voortbestaan van het Zinave wildpark kan, net als in Majete in Malawi, alleen als de levensomstandigheden van bewoners rondom het park ook verbeteren. 

De handen ineen.

Door recente extreme droogte en stormen, door de gevolgen van corona en door de oorlog in Oekraïne staat het gebied nu nog eens onder extra grote druk. Reden voor Peace Parks Foundation om The Hunger Project te vragen de handen ineen te slaan en samen aan een oplossing te werken. 

In 2021 legden we de fundering voor een nieuw netwerk dat investeert in mens, dier en natuur rondom het Zinave National Park in Mozambique: Game Changers. NewPort Capital is founding partner van het netwerk, lees er meer over. 

Veel meer in de impact pager
“Community impact around Majete reserve”

Met een geïntegreerde benadering gericht op dieren, natuurbehoud én mensen laat The Hunger Project in Malawi zien dat natuurgebieden en omwonenden samen kunnen opbloeien. Het programma in Majete is een voorbeeld van succesvolle community-led development rondom een wildpark. Zo werken we inmiddels ook samen met Peace Parks Foundation in twee groepen dorpen rondom het Zinave National Park in Mozambique. 

Investeer in een wereld zonder honger.