Armoedebestrijding rondom wildparken.

In wildpark Majete in Malawi en Zinave in Mozambique werkt The Hunger Project met een geïntegreerde benadering aan armoedebestrijding en natuurbehoud. Zodat mens, dier en natuur elkaar niet in de weg zitten, maar samen kunnen floreren. Deze aanpak blijkt een inspirerend voorbeeld van community-led development voor andere natuurreservaten en wildparken.

Wildpark zonder wild.

In 2003 was er geen olifant, neushoorn, leeuw of luipaard meer te bekennen in het Majete Wildlife Reserve – een beschermd natuurgebied van 700 km² in het zuiden van Malawi. Jarenlange stroperij, houtkap en verwaarlozing hadden het gebied veranderd in een verlaten steppe. De toeristen bleven weg en de armoede in de omliggende dorpen was enorm. Samen met wildparkbeheerder African Parks blies de Malawiaanse overheid Majete nieuw leven in. Het park kreeg een beschermde status, met bewakers en hekken. Inmiddels is Majete een levendig park met onder andere neushoorns, olifanten en leeuwen. 

Armoede en stroperij rondom het wildpark.

Tegelijkertijd leefde het grootste deel van de lokale bevolking rond het park onder de armoedegrens. Veel van de omwonenden waren voor hun levensonderhoud afhankelijk van stroperij en illegale houtkap. De beschermde status van het park maakte het niet makkelijk voor hen. Een duurzaam voortbestaan van het Majete wildpark kon alleen als de levensomstandigheden van bewoners rondom het park ook zouden verbeteren.

Een lange-termijnplan voor armoedebestrijding.

Stichting Dioraphte vroeg The Hunger Project om samen met de gemeenschappen rondom Majete een lange-termijnplan te maken voor de bestrijding van honger en armoede. Zodat mensen zelf in staat zijn geld te verdienen en gezond te eten. En zo geschiedde. In 2011 ging The Hunger Project van start met het plan.

Aan de slag: epicentra opzetten.

The Hunger Project gelooft dat verandering alleen gebeurt wanneer mensen met honger zélf de oplossing dragen – dat is community-led development. Om de armoede in het natuurgebied Majete aan te pakken, besloten we rondom het hele park epicentra – zelfredzame clusters van dorpen – op te zetten. Deze epicentra werken zelf aan het verbeteren van hun leefomstandigheden. De gemeenschap heeft de lead en werkt aan alle factoren van honger en armoede tegelijkertijd. We begonnen met 1 epicentrum in Majete en hebben dat sindsdien uitgebreid naar 8.

Van de 8 epicentra zijn er inmiddels 2 zelfredzaam, 4 zetten in 2023 de laatste stappen op weg naar zelfredzaamheid en 2 gingen in 2023 als nieuwe epicentra van start. Het doel is om alle epicentra naar zelfredzaamheid te brengen. Zodat mensen niet meer afhankelijk zijn van stroperij of voedselsteun, maar zelf in staat zijn voldoende inkomen te verwerven en zich gezond te voeden. 

Volop resultaten.

Wat begon als experiment, pakte wonderwel goed uit. In de dorpen rondom Majete, met ongeveer 60.000 inwoners, neemt stapje voor stapje de honger af. Majete is een florerend park geworden, met de laagste stroperijcijfers van Malawi. De bedrijvigheid neemt toe, steeds meer mensen vinden nieuwe manieren om inkomsten te verdienen, meer mensen leren lezen en schrijven en steeds minder kinderen sterven aan malaria en diarree. Uit de eindevaluatie (2018) van het eerste zelfredzame epicentrum in Majete blijkt dat honger  er flink  is afgenomen: van 44% naar 15%. Ook steeg het aantal mensen dat kan lezen en schrijven van 23% naar 91%.

De armoede in de dorpen rondom het park was enorm.

CHANGEMAKER

“We hebben nu genoeg te eten. En ik spaar voor een os die kan helpen ploegen. Als lead farmer moedig ik anderen aan om hetzelfde te doen.

Boer Allan zag met behulp van nieuwe landbouwmethoden en een landbouwlening zijn oogst flink toenemen.

Bewijs dat het kan.

We laten we in Malawi zien dat natuurparken en omwonenden samen kunnen opbloeien. Deze aanpak is een voorbeeld van succesvolle community-led development rondom wildparken. Sinds 2021 werkt The Hunger Project samen met natuurbeschermingsorganisatie Peace Parks Foundation aan een vergelijkbaar project rond het Zinave National Park in Mozambique.

Zinave National Park in Mozambique.

Zinave is onderdeel van het Great Limpopo Transfrontier Conservation Area, dat mede beheerd wordt door wildparkorganisatie Peace Parks Foundation. Onlangs is het park via rewilding het eerste BIG5 park van Mozambique geworden. Sinds mei 2022 is de neushoorn na 40 jaar afwezigheid terug in het park.

Tegelijkertijd is de lokale bevolking in dit gebied bovengemiddeld arm, en zijn de hongercijfers zeer hoog. Het gebied is afgelegen en zeer droog, er zijn weinig basisvoorzieningen en veel mensen hebben honger. Omdat het er zo droog is, kunnen de omwonenden een groot deel van het jaar amper voedsel verbouwen. Velen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van wat ze in het gebied vinden. Een duurzaam voortbestaan van het Zinave wildpark kan, net als in Majete, alleen als hun levensomstandigheden ook blijvend verbeteren.

Aan de slag in Mozambique.

The Hunger Project werkt op dit moment in 2 groepen dorpen bij Zinave Park: Malindile en Maculuve. Daar willen we in 5 jaar tijd de leefomstandigheden blijvend verbeteren en de basis leggen voor een gelijkwaardige samenwerking tussen het bestuur van de gemeenschap, de lokale overheid en de natuurbeschermers.

Nadat in 2022 de basis van het werk was gelegd, kwam het programma in 2023 op stoom. Mensen zijn actief betrokken, volgen trainingen, leren nieuwe landbouwtechnieken, vinden nieuwe manieren om geld te verdienen en verenigen zich in spaargroepen. Via gemeenschappelijke demonstratievelden en voorbeeldtuinen leerden ruim 1.200 mensen over nieuwe landbouwtechnieken en nieuwe gewassen. Met deze kennis gaan mensen vervolgens thuis zelf aan de slag. En in workshops voedselverwerking leren ze hoe ze voedsel langer kunnen bewaren.

Investeer mee: Game Changers.

Het werkrondom het Zinave National Park in Mozambique wordt mede mogelijk gemaakt door Game Changers, een Nederlands investeerdersnetwerk onder leiding van founding partner NewPort Capital. Lees er meer over. 

Groter groeien.

Uiteindelijk willen we ervoor zorgen dat mens, dier en natuur op meer plekken samen kunnen floreren. Een mooie mijlpaal is dat de Visie, Commitment en Actie-workshop van The Hunger Project een vaste plek kreeg in het curriculum van het Southern African Wildlife College. Via dit trainingsinstituut voor natuurbeheer in zuidelijk Afrika vindt onze aanpak haar weg naar toekomstige parkbeheerders door heel Afrika.

Veel meer in de impact pager
“Community impact around Majete reserve”

Met een geïntegreerde benadering gericht op dieren, natuurbehoud én mensen laat The Hunger Project zien dat natuurgebieden en omwonenden samen kunnen opbloeien. Het programma in Majete is een voorbeeld van succesvolle community-led development rondom een wildpark. Zo werken we inmiddels ook samen met Peace Parks Foundation rondom het Zinave National Park in Mozambique. 

Investeer in een wereld zonder honger.