Epicentrumstrategie.

In 9 Afrikaanse landen werkt The Hunger Project aan het beëindigen van honger via de epicentrumstrategie. Clusters van Afrikaanse dorpen (“epicentra”) werken zelf aan het verbeteren van hun leefomstandigheden. De gemeenschap heeft de lead, en werkt in 4 concrete stappen over een periode van zo’n 8 jaar aan alle factoren van honger tegelijkertijd. Op naar een concreet doel: zelfredzaamheid.

Epicentrum: motor van verandering.

“Epicentrum” heeft voor The Hunger Project niks met aardbevingen te maken. Fysiek gezien is een epicentrum een dienstencentrum in het midden van een regio, dat de dorpsgemeenschap heeft gebouwd. Een epicentrum bereikt 10 tot 15 dorpen – op loopafstand – in een omtrek van 10 kilometer. Gemiddeld wonen daar 10.000 tot 15.000 mensen.

In het epicentrumgebouw is een kleuterschool, een medische post, een door vrouwen gerunde microkredietbank, een trainingsruimte en een voedselbank. Al deze diensten worden door de gemeenschap zelf georganiseerd en bestuurd. Zo werken deze mensen samen om hun levensomstandigheden te verbeteren. Symbolisch vormt het epicentrum het bewijs van de inspanningen van de gemeenschap. Het gebouw is het hart van waaruit aan veranderingen wordt gewerkt.

Het epicentrum is het hart van waaruit aan verandering wordt gewerkt.

Bereik: 1,9 miljoen mensen.

The Hunger Project heeft in totaal 131 epicentra opgezet en daarmee bijna 1,9 miljoen mensen bereikt. In 2015 vierden we dat het eerste epicentrum zelfredzaam werd. Inmiddels staat de teller op 43 zelfredzame epicentra, waar bijna 735.000 mensen wonen. Ook de 79 actieve epicentra maken goede voortgang in die richting: nog 7 epicentra kunnen dit jaar zelfredzaam worden. 

Zelfredzaamheid: op weg naar verbetering voor iedereen.

Ons grote doel in epicentra is zelfredzaamheid: goed samenwerkende dorpsgemeenschappen die zelf verder gaan op weg naar het einde van honger en armoede. En die in staat zijn om nieuwe uitdagingen effectief samen aan te pakken. Zonder verdere steun van The Hunger Project. Inmiddels hebben we 47 keer bewezen dat het kán.

De eerste stap: het kan wél.

De allereerste stap van de epicentrumstrategie is geloven dat het anders kan: van I can’t naar I can naar We can. Want zonder zelfvertrouwen is actie ondernemen lastig. In Vision, Commitment and Action (VCA)-workshops worden mensen uitgedaagd om hun dromen en visie voor een betere toekomst te formuleren. Ze maken zelf concrete en haalbare plannen om die dromen te verwezenlijken, door te kijken naar wat er wél kan. En ze voeren die plannen zelf uit, met zoveel mogelijk lokale bronnen en met ondersteuning van The Hunger Project.

De gemeenschap in de lead.

In een epicentrum wordt de coaching en begeleiding verzorgd door de lokale trainers en experts van The Hunger Project. Maar alle programma’s worden georganiseerd, geleid en uitgevoerd door de mensen zelf. Juist daarin schuilt de kracht van blijvende ontwikkeling.

Deze lokale vrijwilligers noemen wij animators. Zij zijn enthousiast over de nieuwe mogelijkheden die ze zien en nemen het voortouw in hun dorp. The Hunger Project traint ze, zodat ze zelf weer trainingen kunnen geven. Deze changemakers dragen hun kennis en ervaring uit naar hun eigen gemeenschap en inspireren hen tot actie. Ze laten zien wat er mogelijk is en motiveren zo hun dorpsgenoten.

Geïntegreerde aanpak.

Honger gaat over meer dan voedsel alleen. Daarom pakt het epicentrum alle factoren aan die een rol spelen bij honger en armoede. We werken niet aan óf aan landbouw óf aan vrouwenrechten óf aan onderwijs, maar juist geïntegreerd aan alles tegelijk.

Van voorlichtingen over gezondheid en goede voeding tot trainingen over landbouwmethoden. Van onderwijs voor kleuters én volwassenen tot veilig sparen en lenen. En het versterken van voorlopers en – met name vrouwelijke – lokale leiders.

Visual-geintegreerde-aanpak-van-honger-Ontwikkeling-vanuit-de-gemeenschap-The-Hunger-Project

4 fases van de epicentrumstrategie.

Via de epicentrumstrategie werken we in een periode van ongeveer 8 jaar in 4 concrete stappen toe naar zelfredzaamheid:

  1. In actie komen: de dorpsbewoners delen hun dromen over de toekomst en maken zelf concrete en haalbare plannen om deze dromen te verwezenlijken.
  2. Bouw van het epicentrum: dorpsbewoners bouwen zelf het epicentrumgebouw, start van workshops.
  3. Uitbouw van de diensten van het epicentrum: lokale leiders trainen hun dorpsgenoten, programma’s voor microfinanciering, gezondheid en kleuterschool.
  4. Op weg naar onafhankelijkheid: eigen inkomsten, afbouw van de ondersteuning door The Hunger Project.

Bekijk een grote versie van de infographic 

Nauwe samenwerking met de lokale overheid.

Een hecht partnerschap met de lokale overheid draagt, samen met inkomsten-genererende projecten, bij aan een onafhankelijk functionerend epicentrum. Daarom maakt The Hunger Project afspraken met de lokale overheid over infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijsfaciliteiten.

Impact van de epicentrumstrategie.

Impact-epicentra-honger-armoede-hiv-The-Hunger-Project
Impact-epicentra-maternal-health-kindhuwelijken-vertrouwen-The-Hunger-Project

Resultaten van de eindevaluaties van de 8 epicentra die in 2019 zelfredzaam werden. De cijfers zijn de gemiddelden ten opzichte van de midterm evaluaties, die we zo’n 4 jaar geleden afnamen.

Zelfredzaam, en dan?

We laten een zelfredzaam epicentrum nog niet helemaal los. Omdat we willen volgen hoe de gemeenschap zich blijft ontwikkelen. Vorig jaar lieten we een onafhankelijk extern onderzoek uitvoeren in 2 epicentra, ruim 3 jaar nadat zij zichzelf zelfredzaam hadden verklaard. We onderzochten wat daar 3 jaar later nog van overeind staat. Uit de evaluatie blijkt dat de sociale infrastructuur staat als een huis. En hoewel er op enkele gebieden nog een verbeterslag valt te maken, fungeren de epicentra fungeren nog steeds als motor voor verandering, geleid door de mensen zelf.

Epicentrumstrategie in de praktijk: Zakpota - Benin.

Via de epicentrumstrategie pakt The Hunger Project samen met Afrikaanse boerengemeenschappen alle factoren van honger tegelijkertijd aan. Op weg naar een concreet doel: zelfredzaamheid. Want uiteindelijk gaat het epicentrum verder zonder steun van The Hunger Project. Op weg naar het einde van honger en armoede voor iedereen.  

Investeer in het einde van honger.