Her Choice.

Honger, armoede en kindhuwelijken hangen nauw met elkaar samen. The Hunger Project werkt daarom aan het terugdringen van kindhuwelijken. Want elk meisje moet zelf kunnen bepalen of, wanneer en met wie ze trouwt.

Kindhuwelijken, armoede en honger.

Elke dag trouwen 33.000 meisjes. En dat terwijl kindhuwelijken nauw samenhangen met honger en armoede. Getrouwde meisjes stoppen eerder met school, krijgen minder kansen en hebben een lager inkomen. Ze krijgen jonger en meer kinderen, die vaker ondervoed zijn. En ze lopen meer gezondheidsrisico’s. Door meisjes zelf te laten bepalen of, wanneer en met wie ze willen trouwen, kunnen we de vicieuze cirkel van honger en armoede doorbreken.

Her Choice.

Via het Her Choice-programma werkten we van 2016 tot en met 2020 met Stichting Kinderpostzegels, ICDI (International Child Development Initiatives), de AISSR/UvA en met steun van de Nederlandse overheid aan het tegengaan van kindhuwelijken. 

Samen met 30 lokale partners bereikten we in bijna 1.000 gemeenschappen 300.000 meisjes onder de 18 jaar. The Hunger Project werkte daaraan mee in 6 van de 10 Her Choice landen: Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana en Oeganda.

Kindhuwelijkvrije gemeenschappen.

Her Choice werkte aan kindhuwelijkvrije gemeenschappen. Met een geïntegreerde aanpak, acties op meerdere fronten tegelijkertijd en 6 strategieën. Van meisjes op school houden tot laagdrempelige toegang tot gezondheidszorg en van beleidsbeïnvloeding tot het opzetten van vangnetten voor kwetsbare meisjes: het één kan niet zonder het ander. Zo zetten we Girls Clubs op, zorgden we voor lessen over seksuele rechten, hebben we de economische zekerheid voor meisjes en hun families vergroot, en organiseerden we dorpsdiscussies.

Her Choice richtte zich niet alleen op empowerment en ontwikkeling van meisjes, maar ook op hun omgeving: jongens, ouders, middelbare scholen, gezondheidsmedewerkers, traditioneel leiders, politieagenten en andere inwoners van hun dorpen. Iedereen deed mee.

Tekst loopt door onder de foto.

CHANGEMAKER

“Met de Youth Club zorgen we ervoor dat de school ook voor meisjes een fijne plek is. We hebben een klachtenbox neergezet en de wc's opgeknapt, zodat meisjes niet thuis blijven als ze ongesteld zijn.”

Bonani (16) uit Bangladesh.

Impact: minder kindhuwelijken, meer zeggenschap.

Onderzoekspartner AISSR/UvA voerde in 2020 de eindevaluatie van 5 jaar Her Choice uit. Daaruit blijkt dat het aantal kindhuwelijken sterk daalde in de werkgebieden in Benin, Burkina Faso, Mali, Bangladesh, Nepal en Pakistan. Deze daling zette op sommige plaatsen zelfs tijdens de coronacrisis verder door. En het aantal meisjes dat het gevoel heeft dat ze zeggenschap heeft over of, wanneer en met wie zij wil trouwen, nam in alle landen toe. Zo hebben bijna 7 keer zoveel meisjes in Bangladesh het gevoel dat ze controle hebben over huwelijkse beslissingen.

Succesfactoren.

In een externe evaluatie werden de succesfactoren van Her Choice in kaart gebracht: 

  1. De geïntegreerde aanpak: actie op meerdere fronten tegelijk
  2. Betrokkenheid van de hele gemeenschap, inclusief jongens en mannen
  3. Inspelen op veranderingen in de omgeving en gaandeweg de aanpak aanpassen, bijvoorbeeld rond corona: nieuwe oorzaken vragen om nieuwe aanpak
  4. Kennis en ervaring delen tussen de partners 

Kennis delen.

We besteden veel aandacht aan kennis delen en ervaringen uitwisselen binnen én buiten de Her Choice alliantie. De Her Choice-partners leerden van elkaar in Linking & Learning bijeenkomsten, we spreken regelmatig op grote internationale conferenties en we zijn mede-oprichter van Girls Not Brides Nederland.

En ook andere Hunger Project-landen leren van de ervaringen van Her Choice. Zo heeft The Hunger Project India  een programma opgezet waarin tienermeisjes samenwerken met vrouwelijke dorpsraadsleden. Door trainingen en workshops leren de meisjes meer over hun rechten en spreken ze zich uit tegen kindhuwelijken. 

Elke dag trouwen 33.000 meisjes. Via de Her Choice-alliantie werkte The Hunger Project met steun van de Nederlandse overheid aan kindhuwelijkvrije gemeenschappen. En met resultaat: de uitgebreide onderzoeken laten zien dat steeds meer meisjes zelf kunnen bepalen of, met wie en wanneer ze trouwen. 

Investeer in een wereld zonder honger.