Right2Grow.

Met de Right2Grow alliantie werkt The Hunger Project aan het einde van ondervoeding bij kinderen ondervoeding bij kinderen en toegang tot basis Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH)-voorzieningen voor iedereen. We zetten de samenhang tussen van deze problemen centraal en pakken de grondoorzaken aan. Dat doen we als strategisch partner van de Nederlandse overheid, samen met 5 partners in 6 landen. En zoals altijd doen we dat met een community-led aanpak: door dorpen in staat te stellen om het zélf te doen, samen met hun lokale overheid.

Ondervoeding bij kinderen.

Het ging de afgelopen decennia veelbelovend goed vooruit: ondervoeding nam wereldwijd af. Maar de laatste jaren neemt honger weer toe. Nog steeds zijn meer dan 149 miljoen kinderen onder de 5 jaar te klein voor hun leeftijd (stunting) – dat is 1 op de 5 jonge kinderen wereldwijd. Daarnaast zijn meer dan 45 miljoen kinderen onder de 5 jaar te licht voor hun lengte (wasting) of allebei tegelijk. Deze aantallen nemen door onder meer COVID-19 en klimaatverandering verder toe. En dat terwijl gezonde voeding enorm belangrijk is voor jonge kinderen

Het belang van water.

Water is van levensbelang. Maar 785 miljoen mensen in de wereld hebben geen toegang tot veilig water. En 2 miljard mensen moeten het doen zonder basis sanitaire voorzieningen, zoals een wc of een latrine. Het ontbreken van schoon drinkwater is een belangrijke oorzaak van diarree – en dat is weer een van de belangrijkste oorzaken van ondervoeding bij kinderen. 

Op weg naar het einde van ondervoeding en goede toegang tot WASH.

De komende 5 jaar pakt Right2Grow de grondoorzaken van deze problemen aan. Op weg naar een wereld zonder ondervoeding en voor iedereen toegang tot water, sanitatie en hygiëne (WASH). Want elk kind heeft het recht om zijn of haar mogelijkheden ten volle te benutten. Elk kind heeft het recht om te groeien.  

Alliantie Right2Grow.

Right2Grow is een strategisch partnerschap samen met World VisionAction Against HungerSave the Children, de Max foundation en Centre for Economic Governance and Accountability in Africa (CEGAA) uit Zuid-Afrika. Right2Grow wordt van 2021 tot en met 2025 gefinancierd vanuit het subsidiekader ‘Power of Voices Partnerschappen’ van de Nederlandse overheid. We werken in Mali, Zuid-Soedan en in 4 programmalanden van The Hunger Project: Bangladesh, Burkina Faso, Ethiopië en Oeganda.

Samenhang tussen ondervoeding en WASH.

Centraal in Right2Grow staat de samenhang tussen ondervoeding en WASH. Carola van Rijnsoever, Directeur Inclusieve Groene Groei van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zegt daarover: “Terwijl ondervoeding en WASH in internationale samenwerking vaak als twee aparte problemen worden behandeld, kunnen we ze in werkelijkheid niet los van elkaar zien. De focus van Right2Grow op deze samenhang is een veelbelovend uitgangspunt om lokale organisaties te versterken die opkomen voor hun recht op water, voedsel, sanitatie en gezondheid.“

Kloof tussen kennis en de praktijk.

Right2Grow gelooft dat echte, blijvende vooruitgang alleen mogelijk is als lokale gemeenschappen een centrale rol spelen bij het oplossen van de problemen met WASH en ondervoeding. Het is cruciaal dat mensen uit deze gemeenschappen opstaan om hun rechten op goede WASH-voorzieningen en gezond voedsel  te claimen. Zodat zij hun overheid – op álle niveaus – ter verantwoording kunnen roepen. Right2Grow wil de kloof overbruggen tussen deze gemeenschappen en de leiders, deskundigen en technocraten die hen proberen te ondersteunen.

Lokale stemmen versterken.

Naast deze community-led aanpak zet Right2Grow bovendien in op een systeemverandering – als essentiële voorwaarde voor verandering. Nog meer dan in ons andere werk, is daarbij is een grote rol weggelegd voor lokale organisaties: gemeenschappen, community-based organisaties en maatschappelijke organisaties die opkomen voor het recht op water, voedsel, sanitatie en gezondheid.

Right2Grow investeert in deze lokale partners, zodat zij hun eigen data, verhalen en oplossingen over ondervoeding en WASH kunnen verzamelen. We helpen hen om het lokale beleid onder de loep te nemen. Om te controleren of dit beleid goed wordt uitgevoerd en of de budgetten van de overheid kloppen met de gestelde ambities. Via deze lobby en monitoring van begrotingen en uitgaven kunnen zij lokale overheden ter verantwoording roepen voor wat nodig is, wat wordt beloofd en wat (vaak niet) wordt geleverd. We helpen ze om met deze verhalen sterke cases te bouwen die lokale, nationale en internationale leiders en bestuurders overtuigen om betere beslissingen te maken. En zo dragen wij bij aan een sterk maatschappelijk middenveld, waarin lokale gemeenschappen, hun lokale organisaties, private sector en overheidspartners samenwerken om ondervoeding naar nul te brengen.

Meer over Right2Grow.

Met de Right2Grow alliantie werken we aan het einde van ondervoeding bij kinderen en toegang tot toegang tot water, sanitatie en hygiëne. Door in 6 landen in te zetten op een sterk maatschappelijk middenveld, kunnen we de kloof overbruggen tussen lokale gemeenschappen en de leiders, deskundigen en technocraten die hen proberen te ondersteunen. 

Investeer in een wereld zonder honger.