Right2Grow.

Met de Right2Grow alliantie werkt The Hunger Project aan het einde van ondervoeding bij kinderen. Dat doen we als strategisch partner van de Nederlandse overheid, samen met 5 partners in 6 landen. En zoals altijd doen we dat met een community-led aanpak: door dorpen in staat te stellen om het zélf te doen, samen met hun lokale overheid.

Ondervoeding bij kinderen.

Het ging de afgelopen decennia veelbelovend goed vooruit: ondervoeding nam wereldwijd af. Maar de laatste jaren neemt honger weer toe. Nog steeds zijn meer dan 149 miljoen kinderen onder de 5 jaar te klein voor hun leeftijd (stunting) – dat is 1 op de 5 jonge kinderen wereldwijd. Daarnaast zijn meer dan 45 miljoen kinderen onder de 5 jaar te licht voor hun lengte (wasting) of allebei tegelijk. Deze aantallen zullen door COVID-19 en klimaatverandering verder toenemen. En dat terwijl gezonde voeding enorm belangrijk is voor jonge kinderen

Het belang van water.

Water is van levensbelang. Maar 785 miljoen mensen in de wereld hebben geen toegang tot veilig water. En 2 miljard mensen moeten het doen zonder basis sanitaire voorzieningen, zoals een wc of een latrine. Het ontbreken van schoon drinkwater is een belangrijke oorzaak van diarree – en dat is weer een van de belangrijkste oorzaken van ondervoeding bij kinderen. 

Op weg naar het einde van ondervoeding en goede toegang tot WASH.

De komende 5 jaar pakt Right2Grow de grondoorzaken van deze problemen aan. Op weg naar een wereld zonder ondervoeding en voor iedereen toegang tot water, sanitatie en hygiëne (WASH). Want elk kind heeft het recht om zijn of haar mogelijkheden ten volle te benutten. Elk kind heeft het recht om te groeien.  

Alliantie Right2Grow.

Right2Grow is een strategisch partnerschap samen met World VisionAction Against HungerSave the Children, de Max foundation en Centre for Economic Governance and Accountability in Africa (CEGAA) uit Zuid-Afrika. Right2Grow wordt van 2021 tot en met 2025 gefinancierd vanuit het subsidiekader ‘Power of Voices Partnerschappen’ van de Nederlandse overheid. We werken in Mali, Zuid-Soedan en in 4 programmalanden van The Hunger Project: Bangladesh, Burkina Faso, Ethiopië en Oeganda.

Samenhang tussen ondervoeding en WASH.

Centraal in Right2Grow staat de samenhang tussen ondervoeding en WASH. Carola van Rijnsoever, Directeur Inclusieve Groene Groei van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zegt daarover: “Terwijl ondervoeding en WASH in internationale samenwerking vaak als twee aparte problemen worden behandeld, kunnen we ze in werkelijkheid niet los van elkaar zien. De focus van Right2Grow op deze samenhang is een veelbelovend uitgangspunt om lokale organisaties te versterken die opkomen voor hun recht op water, voedsel, sanitatie en gezondheid.“

Kloof tussen kennis en de praktijk.

Aan goede bedoelingen en deskundigheid is geen gebrek in de wereld. In de Sustainable Development Goals committeert de wereld zich aan het einde van ondervoeding en toegang tot basis WASH-voorzieningen voor iedereen. De kennis om dit voor elkaar te krijgen is er. Maar in de praktijk worden deze beloften en dit potentieel (nog) niet waargemaakt. 

Tegelijkertijd roeren de lokale gemeenschappen zich – de plekken waar deze problemen spelen. Vrouwen, mannen en kinderen laten weten wat zij nodig hebben. En ze staan op om hun eigen deel van de oplossing bij te dragen. Right2Grow wil de kloof overbruggen tussen deze vrouwen, mannen en kinderen – en de leiders, deskundigen en technocraten die hen proberen te ondersteunen. 

Lokale stemmen versterken.

Right2Grow gelooft dat echte, blijvende vooruitgang alleen mogelijk is door lokale gemeenschappen zelf, met speciale aandacht voor vrouwen en andere gemarginaliseerde groepen. Met een sterk maatschappelijk middenveld, waarin lokale gemeenschappen, hun lokale organisaties, private sector en overheidspartners samenwerken om ondervoeding naar nul te  brengen.

Right2Grow investeert daarom in gemeenschappen, community-based organisaties en maatschappelijke organisaties. Zodat zij hun eigen data, verhalen en oplossingen over ondervoeding en WASH kunnen verzamelen. We helpen ze om lokale overheden – die het dichtstbij staan – ter verantwoording te roepen voor wat nodig is, wat wordt beloofd en wat (vaak niet) wordt geleverd. We helpen ze om met deze verhalen sterke cases te bouwen die nationale en internationale leiders en bestuurders overtuigen om betere beslissingen te maken.

Meer over Right2Grow.

Met de Right2Grow alliantie werken we aan het einde van ondervoeding bij kinderen en toegang tot toegang tot water, sanitatie en hygiëne. Door in 6 landen in te zetten op een sterk maatschappelijk middenveld, kunnen we de kloof overbruggen tussen lokale gemeenschappen en de leiders, deskundigen en technocraten die hen proberen te ondersteunen. 

Investeer in het einde van honger.