Right2Grow.

Met de Right2Grow alliantie werkt The Hunger Project aan het einde van ondervoeding bij kinderen en toegang tot basis Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH)-voorzieningen voor iedereen. We zetten de samenhang tussen van deze problemen centraal en pakken de grondoorzaken aan. Dat doen we als strategisch partner van de Nederlandse overheid, samen met 5 partners in 6 landen. En zoals altijd doen we dat met een community-led aanpak: door dorpen in staat te stellen om het zélf te doen, samen met hun lokale overheid.

Ondervoeding bij kinderen.

Het ging de afgelopen decennia veelbelovend goed vooruit: ondervoeding nam wereldwijd af. Maar de laatste jaren neemt honger weer toe. Nog steeds zijn meer dan 148 miljoen kinderen onder de 5 jaar te klein voor hun leeftijd (stunting dat is 1 op de 5 jonge kinderen wereldwijd. Daarnaast zijn meer dan 45 miljoen kinderen onder de 5 jaar te licht voor hun lengte (wasting) of allebei tegelijk. Deze aantallen nemen door onder meer COVID-19 en klimaatverandering verder toe. En dat terwijl gezonde voeding enorm belangrijk is voor jonge kinderen.

Het belang van water.

Water is van levensbelang, toch hebben 785 miljoen mensen in de wereld geen toegang tot veilig water. En 2 miljard mensen moeten het doen zonder basis sanitaire voorzieningen, zoals een wc of een latrine. Het ontbreken van schoon drinkwater is een belangrijke oorzaak van diarree – en dat is weer een van de belangrijkste oorzaken van ondervoeding bij kinderen. 

Op weg naar het einde van ondervoeding en goede toegang tot WASH.

De komende 5 jaar pakt Right2Grow de grondoorzaken van deze problemen aan. Op weg naar een wereld zonder ondervoeding en voor iedereen toegang tot water, sanitatie en hygiëne (WASH). Want elk kind heeft het recht om zijn of haar mogelijkheden ten volle te benutten. Elk kind heeft het recht om te groeien.  

Alliantie Right2Grow.

Right2Grow is een strategisch partnerschap samen met World VisionAction Against HungerSave the Children, de Max foundation en Centre for Economic Governance and Accountability in Africa (CEGAA) uit Zuid-Afrika. Right2Grow wordt van 2021 tot en met 2025 gefinancierd vanuit het subsidiekader ‘Power of Voices Partnerschappen’ van de Nederlandse overheid. We werken in Mali, Zuid-Soedan en in 4 programmalanden van The Hunger Project: Bangladesh, Burkina Faso, Ethiopië en Oeganda.

Samenhang tussen ondervoeding en WASH.

De samenhang tussen ondervoeding en WASH staat centraal in Right2Grow. Carola van Rijnsoever, Directeur Inclusieve Groene Groei van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zegt daarover: “Terwijl ondervoeding en WASH in internationale samenwerking vaak als twee aparte problemen worden behandeld, kunnen we ze in werkelijkheid niet los van elkaar zien. De focus van Right2Grow op deze samenhang is een veelbelovend uitgangspunt om lokale organisaties te versterken die opkomen voor hun recht op water, voedsel, sanitatie en gezondheid.“

IMPACT

In 2022 organiseerden lokale vrijwilligers van The Hunger Project Bangladesh meer dan 6.000 bijeenkomsten over gezonde voeding en moeder- en kindzorg. Ze controleerden het gewicht en de groei van ongeveer 4.000 kinderen onder de 5 jaar. Dat verwerken ze in – de ook bij ons bekende – groeicurve grafieken. Die visuele vertaling helpt bij de gesprekken met (aanstaande) moeders over het belang van gezonde voeding. Met die informatie kunnen ze succesvol druk uitoefenen op hun gemeentebestuur om de budgetten voor WASH en voeding te verhogen.

IMPACT

Kloof tussen kennis en de praktijk.

Right2Grow gelooft dat echte, blijvende vooruitgang alleen mogelijk is als lokale gemeenschappen een centrale rol spelen bij het oplossen van de problemen met WASH en ondervoeding. Het is cruciaal dat mensen uit deze gemeenschappen opstaan om hun rechten op goede WASH-voorzieningen en gezond voedsel  te claimen. Zodat zij hun overheid – op álle niveaus – ter verantwoording kunnen roepen. Right2Grow wil de kloof overbruggen tussen deze gemeenschappen en de leiders, deskundigen en technocraten die hen proberen te ondersteunen.

Lokale stemmen versterken.

Naast deze community-led aanpak zet Right2Grow bovendien in op een systeemverandering – als essentiële voorwaarde voor verandering. Nog meer dan in ons andere werk, is daarbij is een grote rol weggelegd voor lokale organisaties: gemeenschappen, community-based organisaties en maatschappelijke organisaties die opkomen voor het recht op water, voedsel, sanitatie en gezondheid. Right2Grow investeert in deze lokale partners, zodat zij hun eigen data, verhalen en oplossingen over ondervoeding en WASH kunnen verzamelen. We helpen hen om het lokale beleid onder de loep te nemen. Om te controleren of dit beleid goed wordt uitgevoerd en of de budgetten van de overheid kloppen met de gestelde ambities. Via deze lobby en monitoring van begrotingen en uitgaven kunnen zij lokale overheden ter verantwoording roepen voor wat nodig is, wat wordt beloofd en wat (vaak niet) wordt geleverd. We helpen ze om met deze verhalen sterke cases te bouwen die lokale, nationale en internationale leiders en bestuurders overtuigen om betere beslissingen te maken. En zo dragen wij bij aan een sterk maatschappelijk middenveld, waarin lokale gemeenschappen, hun lokale organisaties, private sector en overheidspartners samenwerken om ondervoeding naar nul te brengen.

Een greep uit de resultaten tot nu toe.

  • Samen sterker in Ethiopië. In Ethiopië hebben The Hunger Project en World Vision hun  methodologieën gecombineerd: Visie, Commitment & Actie (VCA) van The Hunger Project en Citizen Voice and Action (CVA) van World Vision. Deze methodes vullen elkaar aan en vergroten samen de impact van Right2Grow. Dat is goed te zien in de regio Abeshge woreda, waar de gemeenschap na VCA-workshops actief aan de slag ging met onder andere groenten verbouwen en toiletten en waterputten aanleggen. Tegelijkertijd pleitte een CVA-werkgroep van de gemeenschap met succes voor elektriciteit voor de lokale gezondheidspost, betere toegang tot medicijnen en nieuwe toiletten.

  • Succesvolle bedrijfsleven lobby in Burkina Faso. The Hunger Project Burkina Faso ondersteunde 4 lobby netwerken – bestaande uit 34 lokale organisaties – bij hun lobbyplan voor betere WASH en voeding in hun gemeenschappen. Een van deze netwerken lobbyde succesvol bij een lokaal watervoorzieningsbedrijf: 2 waterputten bij een school werden gerepareerd, waardoor de school en de lokale gemeenschap betere toegang hebben tot schoon water.

  • Samenwerking met parlementariërs in Oeganda. The Hunger Project Oeganda leidde de ontwikkeling van een samenwerkingsovereenkomst tussen Right2Grow en de Uganda Parliamentary Alliance on Food and Nutrition Security. In deze overeenkomst committeren parlementariërs zich aan een sterke inzet voor voedsel- en voedingszekerheid. Na een 3-daagse Right2Grow-workshop stelden 16 parlementsleden een actieplan op, met daarin onder andere een motie over de Food and Nutrition Bill die in het parlement aan de orde komt, en de toezegging dat zij de huidige begrotingsvoorstellen over voeding en WASH gaan bespreken.

Meer over Right2Grow.

Met de Right2Grow alliantie werken we aan het einde van ondervoeding bij kinderen en toegang tot toegang tot water, sanitatie en hygiëne. Door in 6 landen in te zetten op een sterk maatschappelijk middenveld, kunnen we de kloof overbruggen tussen lokale gemeenschappen en de leiders, deskundigen en technocraten die hen proberen te ondersteunen. 

Investeer in een wereld zonder honger.