Right2Grow.

Een goed leven begint bij goede voeding. Met de Right2Grow alliantie werkt The Hunger Project aan het einde van ondervoeding bij kinderen. Dat doen we als strategisch partner van de Nederlandse overheid, samen met 5 partners in 6 landen. En zoals altijd doen we dat met een community-led aanpak: door dorpen in staat te stellen om het zélf te doen, samen met hun lokale overheid.

Strategische partner van de Nederlandse overheid.

De Nederlandse overheid heeft de Right2Grow alliantie geselecteerd als een de 20 strategische partners die ze in 2021-2025 substantieel subsidiegeld gaan geven. Deze alliantie, die wordt geleid door The Hunger Project, wil een einde maken aan alle vormen van ondervoeding. Dat doen we door dorpen in staat te stellen om dat zélf te doen, samen met hun lokale overheid.

Ons doel: een einde aan ondervoeding.

Het grote doel van Right2Grow is om een einde te maken aan een blijvende groeiachterstand door ondervoeding bij kinderen. En om te werken aan een wereld waarin alle kinderen onder de 5 jaar goed gevoed zijn. Zodat zij een goede start krijgen en gezond en sterk kunnen opgroeien.

Community-led aanpak.

Dit doen we door ons sterk te maken voor een community-led aanpak van ondervoeding, voedselzekerheid en WASH (WAter, Sanitaire voorzieningen en Hygiëne). Via voorbeeldprojecten en slimme lobby willen we vervolgens nationale overheden zo ver krijgen dat ze onze aanpak overnemen. We werken in Mali, Zuid-Soedan en 4 programmalanden van The Hunger Project: Bangladesh, Burkina Faso, Ethiopië en Oeganda.

Onze alliantiepartners.

We werken in de Right2Grow alliantie samen met World VisionAction Against HungerSave the Children, de Max foundation en Centre for Economic Governance and Accountability in Africa (CEGAA) uit Zuid-Afrika. We hebben het winnende voorstel samen met elkaar en met heel veel lokale experts en collega’s geschreven.

Meer over Right2Grow.

Wil je meer weten over Right2Grow? Neem dan contact op met partnership facilitator Jouwert van Geene: jouwert@thehungerproject.nl

We zijn supertrots dat de Right2Grow alliantie is geselecteerd als strategische partner van de Nederlandse overheid. Samen met onze alliantiepartners– allemaal experts op het gebied van ondervoeding, voedselzekerheid en WASH – kunnen we de komende 5 jaar een groot verschil maken en ondervoeding bij kinderen aanpakken.

Investeer in het einde van honger.