Vrouwelijk leiderschap.

Honger en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn onlosmakelijk met elkaar verboden. De praktijk bewijst dat investeren in de ontwikkeling van vrouwen het meest effectief is in de strijd tegen honger. Iedereen plukt daar de vruchten van. Daarom stimuleert The Hunger Project vrouwelijk leiderschap.

Vrouwen op achterstand.

Vrouwen hebben vaker honger dan mannen. En dat terwijl vrouwen cruciaal zijn in de voedselproductie. En ze vaak verantwoordelijk zijn voor het vervullen van de basisbehoeften van hun gezin. Deze harde werkers krijgen niet overal een eerlijke kans. Vrouwen worden vaak systematisch buitengesloten. Ze moeten het doen met slechts een fractie van de middelen die beschikbaar zijn: ze hebben geen toegang tot onderwijs, land, technologieën, geld of invloedrijke posities.

Zo blijft veel potentieel onbenut. Want een bloeiende gemeenschap drijft niet op mannen alleen. We kunnen simpelweg geen wereld zonder honger en armoede realiseren, als de helft van de wereldbevolking op achterstand, of zelfs buitenspel staat. 

Vrouwelijke leiders als sleutel voor het einde van honger.

Studie na studie toont aan dat iedereen wint wanneer vrouwen gelijke toegang krijgen tot deze middelen: minder honger, minder kindersterfte en meer kinderen naar school. Want een krachtige vrouw investeert niet alleen in haar gezin, de hele gemeenschap gaat erop vooruit als zij een gelijke kans en zeggenschap krijgt. En als ze de kans krijgen zetten vrouwelijke leiders voedselzekerheid, onderwijs, gezondheid, corruptie en sociale uitsluiting op de sociale en politieke agenda van hun gemeenschappen.

Iedereen wint wanneer vrouwen gelijke toegang en kansen krijgen.

Vrouwen trainen en stimuleren.

The Hunger Project traint vrouwen, zodat zij de kennis en tools hebben om aanspraak te maken op voorzieningen. Van alfabetiseringslessen tot trainingen over voedselzekerheid en ondernemerschap en intensieve leiderschapsprogramma’s. Lokale vrijwilligers gaan in gesprek met vrouwen én mannen over genderongelijkeid – want samen bereik je meer. En we moedigen vrouwen aan om hun stem te laten horen.

Vrouwelijk leiderschap in de praktijk: Giselle Azondossessi.

Wat wij doen.

In de Afrikaanse epicentra kunnen vrouwen een beroep doen op microkredieten en een spaarfaciliteit. Vrouwelijke ondernemers zetten succesvolle bedrijfjes op waarmee ze kunnen investeren in een kansrijke toekomst voor het hele gezin. Ook in Mexico stimuleren we ondernemerschap, vooral bij inheemse vrouwen. En in Peru versterken we een netwerk van inheemse vrouwenorganisaties. In Azië werkt The Hunger Project aan democratisering en vrouwelijk leiderschap. In India ondersteunen we vrouwen om optimaal gebruik te maken van hun politieke positie in dorpsraden en het bijbehorende overheidsbudget. In Bangladesh maken we ons vooral sterk voor de rechten van vrouwen en voor beter lokaal bestuur. En voeren we campagnes op lokaal en nationaal niveau tegen genderongelijkheid en kindhuwelijken.

De tekst loopt door onder de foto. 

CHANGEMAKER

“Mijn ontwikkeling als vrouw en als leider kwam in een stroomversnelling. Ik voel me geen dorpsraadslid, maar een groot leider, zoals de minister-president!"

Rajwanti Singh volgde het leiderschapsprogramma in Madhya Pradesh.

Uitgelicht: democratisering en vrouwelijk leiderschap in India.

In India zorgt The Hunger Project er voor dat vrouwen hun stem kunnen gebruiken in de dorpsraad en het bestaande systeem voor zich laten werken. Volgens de Indiase wet hebben vrouwen recht op de helft van de zetels in de dorpsraad. The Hunger Project traint en coacht deze vrouwelijke leiders tijdens hun vijfjarige termijn, zodat zij zich kunnen ontpoppen tot effectieve raadsleden.

Met de nodige porties moed, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en goede samenwerking bereiken ze opzienbarende resultaten. Ze kunnen hun mandaat zo goed mogelijk vervullen, hun rechten opeisen, aan de juiste touwtjes trekken en slim gebruik maken van bestaande overheidssubsidies: van weduwen- pensioenen tot subsidie voor huizen, en van een banenprogramma tot voedselbonnen. Daarmee bepalen ze de lokale agenda en regelen voorzieningen voor hun dorp. Ze gaan de confrontatie met corrupte ambtenaren aan en ze stellen de achtergestelde positie van vrouwen ter discussie. En zo verbeteren deze voorvechters de situatie in hun dorpen.

The Hunger Project zet vrouwen voorop. Want iedereen gaat erop vooruit wanneer vrouwen meer toegang krijgen tot kennis en middelen, en zich ontpoppen als leider. Daarom traint The Hunger Project vrouwen en we moedigen hen aan om hun stem te laten horen en leiderschap te nemen in de lokale politiek.

Investeer in het einde van honger.